Kontrola PIP

Jeżeli jako pracodawca otrzymałeś informację o zbliżającej się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, NIE CZEKAJ - skontaktuj się z nami Kontakt

Niezwłocznie, w bardzo krótkim czasie:

  • Doradzimy Państwu w zakresie niezbędnych wymagań i przepisów BHP i PPOŻ

  • Opracujemy wymaganą dokumentację bhp

  • Zapewnimy szkolenia bhp wstępne i okresowe dla pracowników na terenie całego kraju - zobacz naszą ofertą szkoleń online bhp Cennik

Poniższa tabela zawiera ceny najczęstszych usług w trakcie przygotowania zakładu pracy do kontroli:

 

                                                           Nazwa usługi:

Cena:

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

od 50 zł

Sporządzenie instrukcji bhp ogólnych i  stanowiskowych, IBWR

od 15 zł

Konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP

od 50 zł

Pełnienie zadań służby BHP jako jednostka zewnętrzna

od 50 zł

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 300 zł

Przegląd stanu bhp w zakłądzie pracy - Audyt

od 200 zł

Wykonanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BIOZ

od 350 zł

Utworzenie i wdrożenie odpowiednich zarządzeń i procedur postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami

od 25 zł

Określenie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej

od 30 zł

Sporządzenie wymaganych rejestrów

od 20 zł/rejestr

Powyższe ceny prosimy traktować poglądowo - koszt uzależniony jest od złożoności danego zagadnienia, specyfiki zakładu pracy, itp.

Podane ceny w powyższej tabelce są cenami netto.