Internetowe szkolenie wstępne bhpSzkolenie wstępne bhp jest organizowane dla nowo zatrudnianych pracowników, praktykantów, studentów i stażystów.

Obecnie, w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny może zostać przeprowadzony w formule e-learning czyli tzw. samokształcenia kierowanego - stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 20.04.2020 r. dostępne jest pod linkiem:
www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp

Aby zamówić szkolenie bhp wstępne przez internet oraz uzyskać szczegółowe informacje prosimy się z nami skontakować - działamy ekspresowo:

- tel:+48 698 521 590
- Kontakt mailowy - https://kursbhp.com/kontakt
- korzystając z czatera lub opcji oddzwonienia - kliknij w czerwoną słuchawkę w lewym górnym rogu

Koszt szkolenia wstępnego bhp online wynosi 60 zł/osobę. Instruktaż ogólny dostępny jest również w języku rosyjskim i ukraińskim.

W zakres szkolenia wstępnego bhp wchodzą dwa instruktaże:

 1)  Instruktaż ogólny, dostępny online -  przeprowadza  pracownik służby bhp lub pracodawca posiadający aktualne Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp

2) Instruktaż stanowiskowy - prowadzi pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami: dyrektor, kierownik, brygadzista, mistrz, manager, itp., mający ukończone Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 


 

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:
a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
e)  z zakładem pracy