Pełna oferta

Poza szkoleniami bhp, ppoż, I pomocy, oferujemy Państwu m.in.:

  1. Outsourcing i doradztwo BHP i PPOŻ

  2. Opracowania oceny ryzyka zawodowego

  3. Prowadzenie postępowań powypadkowych z wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do/z pracy

  4. Audit warunków pracy

  5. Roczną analizę stanu bhpw zakładzie pracy

  6. Opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

  7. Dostępność naszych specjalistów 24h/7

  8. Przygotowanie zakładu pracy do kontroli PIP, PIS - Zobacz tutaj

oraz inne usługi w zakresie bhp.

Jako jednostka organizacyjna, spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniamy doświadczonych specjalistów ds bhp, inspektorów ochrony PPOŻ oraz współpracujemy z wieloma funkcjonariuszami PSP. Każdy z naszych pracowników posiada przygotowanie pedagogiczne. Zakres naszy wszystkich usług znajdziesz w CEIDG.

Poniższa tabela zawiera ceny najczęstszych usług w trakcie przygotowania zakładu pracy do kontroli:

 

                                                           Nazwa usługi:

Cena:

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

od 50 zł

Sporządzenie instrukcji bhp ogólnych i  stanowiskowych, IBWR

od 15 zł

Konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP

od 50 zł

Pełnienie zadań służby BHP jako jednostka zewnętrzna

od 50 zł

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 300 zł

Przegląd stanu bhp w zakłądzie pracy - Audyt

od 200 zł

Wykonanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - BIOZ

od 350 zł

Utworzenie i wdrożenie odpowiednich zarządzeń i procedur postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami

od 25 zł

Określenie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej

od 30 zł

Sporządzenie wymaganych rejestrów

od 20 zł/rejestr

Powyższe ceny prosimy traktować poglądowo - koszt uzależniony jest od złożoności danego zagadnienia, specyfiki zakładu pracy, itp.

Podane ceny w powyższej tabeli są cenami netto - do cen należy doliczyć 23 % podatku VAT.