Pracownicy służby zdrowia

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania

Szkolenie bhp online dla kadry kierowniczej, zatrudnionej w placówkach służby zdrowia publicznych i niepublicznych, pracowniach RTG, itp. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 55,00 PLN
od 16 do 30 osób 48,00 PLN
od 31 do 999 osób 32,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników służby zdrowia
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby zdrowia

Szkolenie BHP w formie e-learningu, przeznaczone dla personelu placówek medycznych i pracowników służby zdrowia, w tym dla lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, fizjoterapeutów oraz rehabilitantów. Dotyczy także osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i pozostałego sprzętu technicznego, wykorzystywanego w służbie zdrowia. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 39,00 PLN
od 16 do 30 osób 34,00 PLN
od 31 do 999 osób 24,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego narażonych na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego narażonych na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania

Kurs elearning dedykowany pracownikom medycznym ośrodków zdrowia, szpitali, klinik, gabinetów RTG. Tematyka szkolenia w szerokim zakresie omawia specyfikę bhp stanowiska pielęgniarki, lekarza, technika RTG i innego personelu służby zdrowia, który w swojej pracy ma do czynienia z urządzeniami emitującymi promieniowanie jonizujące i laserowe, pole EM oraz obsługuje aparaty RTG z ramieniem C. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 45,00 PLN
od 16 do 30 osób 39,00 PLN
od 31 do 999 osób 31,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp lekarzy
- 20%

Szkolenie okresowe bhp lekarzy

Kurs w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniający specyfikę pracy lekarzy - grupy zawodowej szczególnie narażonej na szkodliwe czynniki biologiczne, chemiczne i niebezpieczne. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 39,00 PLN
od 16 do 30 osób 34,00 PLN
od 11 do 20 osób 24,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp stomatologów i asystentek/asystentów stomatologicznych
- 20%

Szkolenie okresowe bhp stomatologów i asystentek/asystentów stomatologicznych

Szkolenie BHP online dla stomatologów oraz asystentów stomatologicznych. Tematyką naszego e-learningowego szkolenia są zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii jak i narażenia na czynniki biologiczne i niebezpieczne, które powstają podczas bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz w trakcie obsługi sprzętu, który emituje szkodliwe promieniowanie, np. aparaty RTG czy lampy laserowe. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 39,00 PLN
od 16 do 30 osób 34,00 PLN
od 31 do 999 osób 24,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek i położnych
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek i położnych

Osobom wykonującym zawód pielęgniarki i położnej oferujemy internetowy kurs bhp, podczas którego uczestnik zapozna się z najnowszymi przepisami i zasadami bhp, obowiązującymi w różnego rodzaju placówkach medycznych. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 39,00 PLN
od 16 do 30 osób 34,00 PLN
od 31 do 999 osób 24,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp ratowników medycznych
- 20%

Szkolenie okresowe bhp ratowników medycznych

Specyfika pracy ratowników medycznych wymaga ciągłego doskonalenia swojej wiedzy medycznej oraz znajomości przepisów i zasad bhp, tak ważnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Wybierając nasz kurs bhp, dostępny online, zapoznasz się z ryzykiem zawodowym oraz sposobami zapobiegania zagrożeniom. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 39,00 PLN
od 16 do 30 osób 34,00 PLN
od 31 do 999 osób 24,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników farmacji i jednostek badawczo-naukowych
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracowników farmacji i jednostek badawczo-naukowych

Stanowiska pracy techników, magistrów farmacji oraz innych osób zatrudnionych w placówkach naukowych, badawczych, laboratoriach, charakteryzują się zagrożeniami, wynikającymi z narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne i biologiczne. Poprzez nasze szkolenie okresowe online, wymienione osoby poznają metody ochrony przed ww. szkodliwymi czynnikami. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 39,00 PLN
od 16 do 30 osób 34,00 PLN
od 31 do 999 osób 24,00 PLN
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
- 20%

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej to jeden z najważniejszych aspektów wiedzy prawidłowo wyszkolonego pracownika. W związku z tym oferujemy szkolenie w formie e-learning, podczas którego uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z udzielania pierwszej pomocy Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 49,00 PLN
od 16 do 30 osób 40,00 PLN
od 31 do 999 osób 32,00 PLN


Szkolenie BHP dla pracowników służby zdrowia

Szkolenie BHP online to bardzo wygodny sposób na spełnienie jednego z najważniejszych obowiązków pracowniczych, bez względu na branżę, którą reprezentujesz. Przede wszystkim oszczędzasz czas pracy - pracownik może odbyć kurs szybciej, niż w przypadku stacjonarnych szkoleń. Jednocześnie możesz zaoszczędzić pieniądze na wynajmie odpowiedniej sali czy zewnętrznej firmy BHP. Co istotne w przypadku e-learningu, nasze szkolenie kończy test BHP dla służby zdrowia. Test ten potwierdza zdobytą wiedzę i umożliwia zakończenie ważnego kursu. Wśród dostępnych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy dla służby zdrowia, w naszej ofercie znajdują się kursy m.in.:
- dla dentystów i asystentów stomatologicznych,
- dla farmaceutów i pracowników placówek badawczych,
- dla lekarzy i personelu medycznego, w tym również odpowiedzialnego za obsługę sprzętu emitującego szkodliwe promieniowanie czy pole elektromagnetyczne,
- dla pielęgniarek, w tym również dedykowane szkolenie dla położnych,
- dla ratowników medycznych.
Oferujemy również szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej online. Sprawdź ceny naszych kursów i wybierz odpowiednie dla grupy zawodowej, którą chcesz przeszkolić.

Szkolenie BHP dla lekarzy i pielęgniarek
Obie wymienione grupy zawodowe muszą w swojej pracy przestrzegać przepisów BHP ze względu na występowanie wysokiego zagrożenia, zwłaszcza czynnikami chemicznymi, biologicznymi i niebezpiecznymi. Szkolenie BHP dla pielęgniarek i lekarzy ma ogromne znaczenie dla zachowania poziomu obsługi pacjentów - w tym dla ich życia i zdrowia.