Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego narażonych na działanie pola EM i szkodliwego promieniowaniaSzkolenie BHP pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola EM

Oferowane szkolenie BHP przez internet jest przeznaczone dla osób pracujących w placówkach służby zdrowia, gdzie obsługiwane są urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące i laserowe. Przeznaczone jest także dla osób obsługujących aparaty RTG. Stworzyliśmy kurs BHP dla potrzeb takich zawodów jak: pielęgniarka, lekarz, technik medyczny, fizykoterapeuta czy ratownik medyczny. Kurs BHP dedykowany jest również innym pracownikom medycznym, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higieny pracy w placówce. Ponadto, szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących monitory ekranowe oraz dla tych osób, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Osoby pracujące w placówkach medycznych i pokrewnych nierzadko są narażone na promieniowania jonizujące. BHP w tym przypadku jest niezwykle istotne, ponieważ daje pracownikom niezbędną wiedzę w zakresie ochrony przed czynnikami szkodliwymi, jak również pomaga prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia. Skorzystaj z internetowego szkolenia BHP specjalnie przygotowanego dla osób obsługujących urządzenia, które emitują promieniowanie laserowe i/lub pole elektromagnetyczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego pracującego w narażeniu na działanie pola EM oraz szkodliwego promieniowania

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk personelu medycznego, narażonego na działanie promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego, laserowego oraz innych czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2018 r,poz 917 z późn. zm.)

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 5 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 53,00 PLN
od 16 do 30 osób 48,00 PLN
od 31 do 999 osób 42,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia