Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno - technicznych
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno - technicznych

Wybierz szkolenie okresowe BHP online dla inżynierów. Przygotowany przez nas kurs jest dedykowany konstruktorom maszyn i innych urządzeń technicznych, technikom i technologom, projektantom i architektom, jak również organizatorom produkcji i innym pracownikom zakładów, którzy wykonują czynności inżynieryjno - techniczne. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 65,00 PLN
od 16 do 30 osób 59,00 PLN
od 31 do 999 osób 49,00 PLN
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineering and technical employees
- 20%

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineering and technical employees

Kurs bhp e-learning po angielsku dla pracowników inżynieryjno - technicznych, w zdalnej formie online. E-learning OHS course in English for engineering and technical employees, in a remote online form. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 70,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wizytujących place budowy
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wizytujących place budowy

Skorzystaj ze szkolenia okresowego BHP w formie e-learningu, które stworzyliśmy z myślą o pracodawcach wizytujących place budowy. Szkolenie dotyczy również osób, które kierują przedsiębiorstwem oraz pracowników kadry zarządzającej zasobami ludzkimi, tj. kierowników budowy, mistrzów, brygadzistów, którzy jednocześnie wypełniają swoje obowiązki służbowe na placach budowy. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 79,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych wizytujących place budowy i miejsca inwestycji
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych wizytujących place budowy i miejsca inwestycji

Kurs bhp e-learning stworzony z myślą o pracownikach, których charakter pracy wiąże się nie tylko z obowiązkami w biurze ale także z obecnością w miejscach inwestycji np. budowach budynków, dróg, mostów, itp. Zakres naszego szkolenia pozwala na przypomnienie zasad bhp i przepisów oraz prawidłową ocenę zagrożeń podczas wykonywania obowiązków w terenie. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 60,00 PLN


Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych w formie e-learningu

Podczas kursu pracownicy dowiedzą się między innymi o swoich prawach i obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poznają zagrożenia dotyczące zajmowanych stanowisk oraz zaznajomią się ze sposobami postępowania w sytuacjach nagłych (np. wypadku, pożaru). Szkolenie BHP, choć wymagane przepisami prawa, ma ogromne znaczenie dla kształtowania bezpiecznych warunków pracy, w tym również w zakładach technicznych i czy przedsiębiorstw produkcyjnych, w których zatrudnieni są konstruktorzy, technologowie, architekci czy projektanci. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych pracodawca musi przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat. Jednak ze względu na zmieniające się przepisy i aktualizację wiedzy warto, aby pracodawca przeprowadzał szkolenia częściej.

Sprawdź naszą ofertę!!!

Oferowane szkolenia są dostępne w bardzo wygodnej formie - do jego przeprowadzenia wystarczy komputer podłączony do internetu. Oznacza to, iż pracownik może odbyć kurs BHP w dowolnej chwili. Dodatkowo, w tej kategorii znajdziesz szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych oraz pracodawców, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wizytują place budowy. Podobnie jak w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych, wyżej wymieniona grupa musi przechodzić szkolenia BHP nie rzadziej, niż raz na 5 lat. W interesie pracodawcy jest jednak, aby kursy odbywały się częściej, co przyczynia się do podniesienia poziomu BHP w zakładzie pracy.