Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno - technicznychSzkolenie bhp dla pracowników inżynieryjno–technicznych

Bezpieczna praca w zakładach technicznych, których istotnymi aspektami są maszyny, narzędzia i prawidłowy przebieg procesu technologicznego, nie może obyć się bez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Dlatego warto przeprowadzić wygodne szkolenie okresowe BHP dla inżynierów online, które zaznajomi pracowników z podstawami ryzyka zawodowego. Osoby, które przejdą szkolenie BHP dla inżynierów, będą odpowiednio przygotowane do zachowania bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy.

Celem internetowego szkolenia inżynierów jest aktualizacja i uzupełnienie posiadanej wiedzy z zakresu BHP. Dotyczy to oceny zagrożeń w trakcie czynności służbowych, tworzenia i organizacji stanowisk zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz metod eliminowania zagrożeń u ich źródła.

Program szkolenia dla Pracowników inżynieryjno - technicznych

1.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3.Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

4.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

5.Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 5 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 65,00 PLN
od 16 do 30 osób 59,00 PLN
od 31 do 999 osób 49,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia