Kierowcy

Szkolenie okresowe bhp kierowców
- 20%

Szkolenie okresowe bhp kierowców

Oferujemy profesjonalne szkolenia okresowe BHP przez Internet, które są przeznaczone dla kierowców, w tym dla pracowników kierujących pojazdami służbowymi oraz innych użytkowników pojazdów narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne. Szkolenie nie dotyczy kierowców, którzy przewożą materiały niebezpieczne. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 55,00 PLN


Kierowcy

Niezależnie od obowiązków, jakie wykonują pracownicy, powinni oni mieć wiedzę na odpowiednim poziomie i kwalifikacje, aby w sposób profesjonalny i bezpieczny dla siebie oraz innych realizować przypisane im działania. Szczególnie ciężkim zadaniem jest praca w roli kierowcy, ponieważ wymaga od zatrudnionego bardzo rozbudowanych umiejętności i jest obciążona dużym ryzykiem. Organizowane przez naszą firmę szkolenia BHP dla kierowcy zawodowego są więc bardzo ważne, ponieważ stanowią o bezpieczeństwie prowadzących pojazdy, a warto podkreślić, że należą oni do grupy osób najczęściej doznających szkód wynikających z wypadków mających miejsce podczas wykonywania pracy.

Szkolenia BHP dla kierowców

Wirtualna forma prowadzenia szkoleń BHP dla kierowców zawodowych znacząco ułatwia przemieszczającym się często pracownikom zaktualizowanie wiedzy i potwierdzenie znajomości bieżących przepisów. Korzystając z oferowanych usług, można przeszkolić zarówno nowego pracownika, jak i wykonywać systematyczne, obligatoryjne kursy okresowe. Obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast odpowiedzialność zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń BHP dla kierowców spoczywa na pracodawcy. Postawą prawną tego typu wymogów jest przede wszystkim Kodeks Pracy, jak i rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie kursu dotyczącego bezpieczeństwa.
Dostępne na naszej platformie szkolenia BHP dla kierowcy zawodowego pozwalają w komfortowy dla pracownika sposób poznać i przyswoić wymagane prawem informacje. Dzięki nim zapewnisz podwładnym dostęp do nadzwyczaj profesjonalnej wiedzy, która pozwala maksymalnie zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Uzbraja ona zatrudnionych w potrzebne informacje z obszaru przestrzegania przepisów i prawidłowego postępowania w sytuacjach kryzysowych czy udzielania pierwszej pomocy. Gwarantujemy atrakcyjne ceny, zgodność przekazywanych treści ze wszelkimi wymogami, wioski komfort współpracy, elastyczne podejście do Twoich preferencji i potrzeb pracowników oraz obsługę na najwyższym poziomie.

- skierowanie na wstępne badania lekarskie dla nowego pracownika - kierowcy - Pobierz