Szkolenie okresowe bhp kierowcówSzkolenie online BHP kierowców

Szkolenie okresowe BHP dla kierowców online pozwala pracownikom prowadzącym samochody zapoznać się z najważniejszymi kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w ich zawodzie. Przepisy BHP dla kierowców mają szczególne znaczenie.  Pracownicy dzięki nim zdobywają wiedzę o obowiązkach i prawach kierowców służbowych pojazdów. Uczą się także postępowania w sytuacjach nagłych, aby np. móc skutecznie usunąć zagrożenie lub prawidłowo ocenić ryzyko. Jeśli prowadzisz działalność, w której zatrudnieni są kierowcy, to skorzystaj z naszej oferty i uzyskaj dostęp online do specjalnie przygotowanego dla ich potrzeb kursu BHP.

Uwaga – atrakcyjna cena kursów!

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami - tel:+48 698 521 590

Program szkolenia dla Kierowców - pracownicy ujęci w § 14 ust.2 pkt. 6

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy kierowców samochodów służbowych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym omówienie czasu pracy kierowców.

4.Postępowanie w razie wypadków, w tym sytuacje kryzysowe na drodze (awaria, wypadek, agresja na drodze, napady na kierowców, agresja ze strony klientów taksówek) i w sytuacjach innych zagrożeń (np. pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040. z późn. zmianami)

Data ważności 5 lat
Obniżka - 20%
Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 999 osób 45,00 PLN
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia