Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Jeżeli jesteś pracodawcą lub zajmujesz stanowisko kierownicze wybierz nasz kurs bhp online. Nasze szkolenie BHP dostępne przez Internet dedykowane jest m.in. właścicielom firm, przedsiębiorcom, osobom zarządzającym w spółkach prywatnych i państwowych, urzędach, spółdzielniach i pozostałych zakładach pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 55,00 PLN
od 16 do 30 osób 48,00 PLN
od 31 do 999 osób 32,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych
- 20%

Szkolenie okresowe bhp dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych

Wybierz szkolenie BHP przez Internet stworzone specjalnie dla dyrektorów oraz osób, które kierują pracownikami w placówkach oświatowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których charakter pracy wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w niepublicznych i publicznych placówkach edukacyjnych. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 55,00 PLN
od 16 do 30 osób 48,00 PLN
od 31 do 999 osób 32,00 PLN
Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP
- 30%

Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP

Kurs bhp dla pracodawców, którzy zdecydują się na samodzielne wykonywanie zadań służby BHP w swoim zakładzie pracy. W ramach szkolenia uczestnik nabywa niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 259,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wizytujących place budowy
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wizytujących place budowy

Skorzystaj ze szkolenia okresowego BHP w formie e-learningu, które stworzyliśmy z myślą o pracodawcach wizytujących place budowy. Szkolenie dotyczy również osób, które kierują przedsiębiorstwem oraz pracowników kadry zarządzającej zasobami ludzkimi, tj. kierowników budowy, mistrzów, brygadzistów, którzy jednocześnie wypełniają swoje obowiązki służbowe na placach budowy. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 60,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania

Szkolenie bhp online dla kadry kierowniczej, zatrudnionej w placówkach służby zdrowia publicznych i niepublicznych, pracowniach RTG, itp. Czytaj dalej »
od 1 do 15 osób 55,00 PLN
od 16 do 30 osób 48,00 PLN
od 31 do 999 osób 32,00 PLN
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
- 20%

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Wybierając nasze internetowe szkolenie, uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 39,00 PLN
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employers and management
- 20%

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employers and management

Oferujemy szkolenie BHP po angielsku dostępne w wygodnej formie przez Internet, które jest przeznaczone dla pracodawców i osób organizujących pracę. Kurs w szczególności dotyczy osób, które pracują na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach i zakładach prywatnych oraz państwowych, jak również w urzędach i spółdzielniach. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 55,00 PLN


Szkolenie BHP dla pracodawców w formie e-learning

Zastanawiasz się, co ile lat należy odbyć szkolenie BHP dla pracodawców? W większości przypadków pracodawca (lub osoba kierująca pracownikami) musi odbywać szkolenie BHP raz na 5 lat. Sprawdź oferty naszych kursów, które możesz odbyć w wygodnej formie e-learningu! To nowoczesna metoda przeprowadzania szkoleń BHP, dzięki której zaoszczędzisz czas, jak i np. środki przeznaczone na wynajem sali czy angażowanie zewnętrznej firmy. Ile trwa kurs BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami? Wszystko zależy od specyfiki szkolenia i stopnia wiedzy kursanta. Szkolenie kończy się testem, po którym otrzymasz respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy zaświadczenie BHP dla pracodawców.
Wybierz nasze szkolenia BHP dla pracodawców online.
Wśród dostępnych kursów BHP dla pracodawców online znajdziesz m.in.:
- szkolenie dotyczące metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego, przeznaczone dla osób kierujących pracownikami oraz wyznaczonymi do instruktażu stanowiskowego,
- kurs BHP stworzony dla dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
- szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów itp.,
- szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP,
- specjalne szkolenie BHP dla pracodawców i osób, które kierują pracownikami i w ramach obowiązków służbowych wizytują place budowy.
Aby dowiedzieć się, ile kosztuje szkolenie BHP dla pracodawców, wybierz jedno z nich i sprawdź naszą szczegółową ofertę.