Pracownicy służby bhp

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
- 20%

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Jesteś pracownikiem służby BHP lub wykonujesz jej obowiązki w swoim zakładzie pracy? Wybierz nasze profesjonalne szkolenie okresowe BHP online, które pomoże Ci zdobyć, odświeżyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 149,00 PLN
od 6 do 999 osób 92,00 PLN


Internetowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP


Podobnie jak każda grupa zawodowa, tak również pracownicy służby BHP lub osoby wykonujące obowiązki służby muszą przechodzić okresowe szkolenia BHP. W ich przypadku kurs bezpieczeństwa i higieny pracy powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pracodawca ma jednak możliwość przeprowadzenia szkolenia częściej, co jest wskazane ze względu na zmiany, jakie zachodzą w przepisach prawa oraz pojawienie się nowych metod, które można wykorzystać w służbie BHP. W związku z tym oferujemy profesjonalne szkolenie BHP dla pracowników służby BHP dostępne przez internet. Dzięki wygodnej, e-learningowej formie każdy pracownik służby może je odbyć w dowolnym momencie, bez potrzeby inwestowania czasu i dodatkowych pieniędzy na dojazd czy wynajem pomieszczeń.
Jakich aspektów dotyczy szkolenie dla służb BHP online?
Przeprowadzanie szkoleń BHP oraz kształtowanie bezpiecznych warunków pracy to jedne z najważniejszych obowiązków służby BHP w każdym zakładzie pracy. Z tego powodu nasz kurs omawia między innymi:
- podstawowe przepisy z zakresu BHP i ich interpretację,
- sposoby identyfikacji, minimalizowania i/lub likwidacji zagrożeń, którymi mogą być: transport wewnątrzzakładowy, drgania mechaniczne, hałas,
- czynniki chemiczne i biologiczne, pyły, promieniowanie jonizujące, podczerwone, nadfioletowe, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, energia elektryczna, pożary i inne,
- analizę wypadków i zasadę postępowania w chwili ich występowania,
- ergonomię w miejscu pracy,
- nowoczesne metody szkoleniowe oraz techniczne, które przyczyniają się do poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.