Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych wizytujących place budowy i miejsca inwestycjiSzkolenie BHP online pracowników administracyjno-biurowych, wizytujących place budowy i miejsca inwestycji

Wybierz przygotowane przez nas profesjonalne szkolenie okresowe BHP, dostępne przez internet, które zostało stworzone specjalnie dla potrzeb pracowników administracyjno-biurowych, którzy jednocześnie wykonują czynności służbowe w trakcie wizyt na budowach i innych inwestycjach

Celem niniejszego szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy, jak również umiejętności pracowników wykonujących wyżej wymienione obowiązki. Szkolenie dotyczy w szczególności:

 1. Dokładnej oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.;
 2. Dostępnych metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 3. Zasad kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP;
 4. Sposobów prawidłowego postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych;
 5. Sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie wykonywanych czynności na placu budowy i w miejscach innych inwestycji

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia dla Pracowników administracyjno-biurowych wykonujących czynności służbowe w trakcie wizyt na budowach i innych inwestycjach

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, łączonej z wizytami na budowie, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe oraz środki ochrony w trakcie pobytu na budowie i w miejscach inwestycji

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 6 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 999 osób 60,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 60,00 zł
Cena zawiera
 • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
 • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
 • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
 • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
 • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
 • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia