Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznejKurs online pierwszej pomocy przedmedycznej

Wybierz stworzony przez nas kurs udzielania pierwszej pomocy, który dla wygody Twoich pracowników jest dostępny przez internet. Każda zatrudniona osoba powinna być przeszkolona z zasad reagowania na wypadki i sytuacje zagrażające życiu, dzięki czemu może być pewna, iż ma niezbędną wiedzę, która pomoże skutecznie udzielić pomocy przedmedycznej czy wezwać odpowiednie służby. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników jednocześnie wyjaśni wszelkie wątpliwości, które mogą wystąpić podczas sytuacji nagłych. Szczególnie polecamy nasze szkolenie pracownikom przebywającym w środowisku, w którym ryzyko wystąpienia wypadków jest wysokie.
Ponadto szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy.

 

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych. Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach. Każdy przeszkolony pracownik powinien umieć zareagować w razie wypadków i stanu zagrożenia życia, które mogą wystąpić w miejscu pracy i nie tylko. Każda osoba po odbyciu kursu powinna potrafić przede wszystkim prawidłowo ocenić sytuację, skutecznie wezwać pomoc oraz w razie konieczności, powinna umieć bezpiecznie i samodzielnie udzielić pierwszej pomocy, która może uratować życie.

Dla pracowników placówek oświatowych oferujemy poniżej dedykowany kurs, poszerzony o moduł dotyczący udzielania I pomocy dzieciom:

Szkolenie I pomocy dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobków

Program szkolenia dla osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 • omdlenie
 • napady drgawek – padaczka - epilepsja
 • zadławienia
 • oparzenie termiczne
 • uraz głowy i klatki piersiowej
 • złamania
 • skręcenia i zwichnięcia
 • rana urazowa
 • obce ciało w ranie i oku
 • amputacja urazowa
 • porażenie prądem elektrycznym
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • pozycja boczna bezpieczna
 • meldunek wzywania pomocy
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO

Podstawa prawna

Ustawa Kodeks Pracy, §44 ust.1 Rozp. MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.z 2003r. Nr169,poz. 1650 z późn.zm.), KK-Art.162§1.

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności Bezterminowo Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 59,00 PLN
od 16 do 30 osób 53,00 PLN
od 31 do 999 osób 44,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44,00 zł
Cena zawiera
 • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
 • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
 • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
 • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
 • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
 • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia