Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników placówek edukacyjnychSzkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników placówek edukacyjnych

Placówki, w których istnieje ryzyko wypadków wśród dzieci, szczególnie powinny zadbać o odpowiednie wyszkolenie swoich pracowników z zasad pomocy przedmedycznej. Dlatego oferujemy bogaty w wiedzę kurs z pierwszej pomocy dla placówek edukacyjnych i pokrewnych. Dzięki profesjonalnemu szkoleniu każdy uczestnik będzie zaznajomiony z podstawami udzielania pomocy przedmedycznej i będzie wiedział, jak poprawnie zareagować w sytuacjach nagłych z udziałem dzieci.

W ramach naszego kursu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które dotyczą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto, celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania PPP w najczęściej spotykanych sytuacjach oraz podczas typowych urazów u dzieci. Uczestnik naszego kursu przez internet powinien umieć zareagować zgodnie z obowiązującymi zasadami w przypadku większości stanów zagrożenia życia, szczególnie dotyczących dzieci. Przeszkolona osoba będzie potrafiła odpowiednio ocenić sytuację, jak również powinna wiedzieć, jak efektywnie wezwać pomoc oraz jak bezpiecznie, samodzielnie i skutecznie udzielić pomocy przedmedycznej, która ratuje życie.

Szkolenie zawiera moduły poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom  w różnym wieku.

Program szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej

 • omdlenie

 • napady drgawek – padaczka - epilepsja

 • zadławienia, w tym zadławienia u dzieci do 1 roku życia, do 3 lat i powyżej

 • oparzenie termiczne

 • uraz głowy i klatki piersiowej

 • złamania

 • skręcenia i zwichnięcia

 • rana urazowa

 • obce ciało w ranie i oku

 • amputacja urazowa

 • porażenie prądem elektrycznym

 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne

 • pozycja boczna bezpieczna

 • meldunek wzywania pomocy i schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi:

  a) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO  dorosłych

  b) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO noworodka, niemowlęcia i dziecka

Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2019r,poz. 1040,ze zm.),Rozp. MEN z dnia 31 października 2018 r.(Dz.U. 2018 poz. 2140)

 

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności Bezterminowo Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 79,00 PLN
od 16 do 30 osób 69,00 PLN
od 31 do 999 osób 59,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 59,00 zł
Cena zawiera
 • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
 • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
 • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
 • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
 • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
 • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia