Szkolenie okresowe bhp nauczycieli w przedszkolach i opiekunów w żłobkachInternetowe szkolenie BHP w przedszkolu

Zachowanie odpowiedniego poziomu BHP w przedszkolach, żłobkach i placówkach pokrewnych to jeden z ważniejszych elementów wyszkolenia opiekunów w tych miejscach pracy. Przestrzeganie norm i bezpieczeństwa podczas pracy z podopiecznymi gwarantuje prawidłowy przebieg opieki, ponadto korzystnie wpływa na poziom usług samej placówki i jej renomę wśród rodziców. Jednocześnie obecne przepisy BHP w przedszkolu pomagają pracownikom w zdobyciu wiedzy, jak skutecznie i prawidłowo reagować w sytuacjach nagłych, np. wypadkach.

Przygotowane szkolenie szczególną uwagę poświęca kwestiom ważnym z punktu widzenia wymienionych pracowników - tj. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieciom, które są pod opieką placówki. Ponadto, szkolenie pokazuje, jak bezpiecznie korzystać z pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia przedszkoli i żłobków. Podczas szkolenia on-line omawiane są także czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia, które mogą występować w środowisku pracy pracowników ww. placówek.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz podopiecznych,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku, w tym wypadku dzieci oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Nauczycieli, wychowawców i opiekunów w przedszkolach i żłobkach

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli i opiekunów w trakcie opieki nad małymi dziećmi, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i inne urządzenia wykorzystywane w tego typu placówkach edukacyjnych.

4.Postępowanie w razie wypadków pracowników oraz dzieci i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019r,poz. 1040,ze zm.)

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 5 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 49,00 PLN
od 15 do 30 osób 44,00 PLN
od 31 do 999 osób 39,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia