Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacjiSzkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

W naszym obszernym katalogu usług znajdziesz internetowy, przeciwpożarowy kurs BHP, przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia zdrowia i życia w Twojej firmie. W trakcie nauki online kursanci poznają modele postępowań w obliczu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pożaru, a także sprzęty i narzędzia niezbędne do okiełznania żywiołu. Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej to też dla uczestników duża dawka wiedzy na temat sposobów zapobiegania wypadkom w miejscu zatrudnienia. Jest to kurs online, do którego dostęp będzie miał każdy upoważniony pracownik Twojego przedsiębiorstwa, o dowolnej porze. Uczestnicy opanowują materiał w wyznaczonym przez siebie czasie, gdyż nasza platforma e-learningowa dostępna jest 24 h dobę.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pożarom, zarówno ich powstawaniu, jak i rozprzestrzenianiu, również powinny odbyć przeznaczone dla ich potrzeb szkolenie PPOŻ. W jego skład wchodzi szkolenie z ewakuacji oraz z ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu dbałość o te elementy w danym zakładzie pracy może osiągnąć jeszcze wyższy poziom. Jednocześnie jest to internetowy kurs przeznaczony dla pracodawców, którzy w sytuacjach określonych w przepisach, wykonują w swoim zakładzie pracy samodzielnie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pamiętaj, że pożar to nie tylko zagrożenie dla człowieka, ale też Twojego mienia. Często do wypadków z ogniem dochodzi poza godzinami pracy, kiedy nikogo nie ma na miejscu.

Cel przeciwpożarowego szkolenia BHP
Celem internetowego szkolenia BHP przeciwpożarowego online jest zapoznanie pracowników z najważniejszymi zasadami prawa pracy oraz koniecznej ochrony przed rozprzestrzeniającym się ogniem. W trakcie kursu okresowego uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z organizacji zabezpieczeń przed groźnym żywiołem. Dowiedzą się również, jakie są obowiązki osób fizycznych oraz prawnych w zakresie zapobiegania pożarom w użytkowanych budynkach, obiektach. Szkolenie dotyczy również zagrożenia pożarowego dla danego obiektu, jak również zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się ognia na podstawie charakterystyki zakładu pracy. Uczestnicy poznają także zasady posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, które mogą znajdować się na terenie zakładu. Ponadto osoby szkolone na kursie dowiedzą się o zasadach postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji. Uczestnicy internetowego szkolenia BHP przeciwpożarowego online poznają również dobre praktyki, dzięki którym będą mogli utrzymać punkty przeciwpożarowe we właściwym stanie.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa, której poświęcone jest internetowe szkolenie, musi być wdrożona w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość. Metody przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru omawiane na kursie mogą pozwolić kursantom ocalić czyjeś zdrowie lub życie w przyszłości.

Program szkolenia dla pracowników, którzy wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

1. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

2. Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów

3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

4. Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru

5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji

6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe

7. Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego

Ochrona przeciwpożarowa - kurs internetowy
ochrona przeciwpożarowa szkolenie

Zapisz pracowników na profesjonalne szkolenie przeciwpożarowe BHP i uchroń swoją firmę przed niebezpiecznymi skutkami rozprzestrzeniania się ognia. Walka z żywiołem jest groźna i trudna, dlatego lepiej postawić na działania profilaktyczne, które zostaną omówione w materiałach udostępnionych kursantom. Wdrażając rekomendowane metody postępowania i ochrony PPOŻ, zmniejszysz ryzyko wystąpienia wypadku, który może doprowadzić do znacznych strat finansowych.
W ofercie mamy też inne interesujące kursy internetowe, przeznaczone dla przedstawicieli
wielu branż - poznaj ją już teraz!

Podstawa prawna

Art. 2091 Kodeksu Pracy

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności Bezterminowo Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 999 osób 59,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 59,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia