Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacjiSzkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pożarom, zarówno ich powstawaniu, jak i rozprzestrzenianiu, również powinny odbyć przeznaczone dla ich potrzeb szkolenie przeciwpożarowe. W jego skład wchodzi szkolenie z ewakuacji oraz z ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu dbałość o te elementy w danym zakładzie pracy może osiągnąć jeszcze wyższy poziom. Jednocześnie jest to szkolenie przeznaczone dla pracodawców, którzy w sytuacjach określonych w przepisach, wykonują w swoim zakładzie pracy samodzielnie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkolenia BHP przeciwpożarowego online jest zapoznanie pracowników z najważniejszymi zasadami prawa pracy oraz koniecznej ochrony przeciwpożarowej. W trakcie szkolenia okresowego uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z organizacji ochrony przeciwpożarowej. Dowiedzą się również, jakie są obowiązki osób fizycznych oraz prawnych w zakresie zapobiegania pożarom w użytkowanych budynkach, obiektach. Szkolenie dotyczy również zagrożenia pożarowego dla danego obiektu, jak również zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru na podstawie charakterystyki zakładu pracy. Uczestnicy poznają także zasady posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, które mogą znajdować się na terenie zakładu. Ponadto osoby szkolone dowiedzą się o zasadach postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji. Uczestnicy szkolenia BHP przeciwpożarowego online poznają również dobre praktyki, dzięki którym będą mogli utrzymać punkty przeciwpożarowe we właściwym stanie.

Program szkolenia dla pracowników, którzy wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

1 Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

2 Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów

3 Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

4 Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru

5 Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji

6 Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe

7 Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego

Podstawa prawna

Art. 2091 Kodeksu Pracy

Data ważności Bezterminowo
Obniżka - 20%
Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 999 osób 59,00 PLN
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia