Szkolenie okresowe bhp pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczneSzkolenie BHP pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne

Wybierz nasze internetowe szkolenie BHP dla pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe dla zdrowia. Są to stanowiska ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Kurs skierowany jest m.in. do  stylistów, trenerów fitness, ratowników wodnych, barmanów, fotografów, kelnerów czy dietetyków oraz innych. Mogą z niego skorzystać również osoby, które nie są wymienione w pkt 1-4 Rozporządzenia, ale jednocześnie są narażone na zagrożenia w pracy lub w ramach swoich zadań dbają o bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt - tel.  +48 698 521 590

Poznaj czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Jednym z istotnych aspektów szkolenia BHP jest zaznajomienie się z czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy. W naszym kursie e-learningowym Twoi pracownicy dowiedzą się ponadto m.in. o czynnikach niebezpiecznych. BHP w tym wypadku jest szczególnie ważne, ponieważ przepisy wskazują pracownikom odpowiednie reguły postępowania w razie zagrożenia. Przyczynia się to do zmniejszenia liczby wypadków i poprawy świadomości osób szczególnie narażonych na ryzyko zawodowe.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy dla pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia wykorzystywane na stanowiskach pracy.

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2018 r. nr 917 z późn. zm.)

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 5 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 49,00 PLN
od 16 do 30 osób 44,00 PLN
od 31 do 999 osób 39,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia