Jeżeli jesteś pracownikiem

Za pośrednictwem e-maila otrzymujesz dane do zalogowania się w systemie oraz pełny dostęp do szkolenia. Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi:

Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi możesz przystąpić do egzaminu, aby przystąpić do egzaminu niezbędne jest podanie kilku informacji:

Po zatwierdzeniu pojawi się formularz egzaminacyjny. Egzamin jest nieograniczony czasowo, składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Do testu można przystępować wielokrotnie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, od razu otrzymujesz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej, dostępne w zakładce "Certyfikaty":

Wygenerowane zaświadczenie możesz przesłać jednym kliknięcem na adres mailowy zwrotny swojego pracodawcy lub inny adres przez niego podany.