Szkolenie okresowe bhp sprzedawców, kasjerów i przedstawicieli handlowychSzkolenie BHP online dla kasjerów, sprzedawców i przedstawicieli handlowych

Szkolenie BHP online dla kasjerów, sprzedawców i prze

Kasjer-sprzedawca, podobnie jak każdy inny pracownik, musi być odpowiednio przeszkolony z zasad BHP obowiązujących na jego stanowisku. W związku z tym polecamy nasze szkolenie BHP dla przedstawicieli handlowych, jak i innych pracowników szeroko rozumianego handlu. Uwzględnia ono specyfikę zawodu, jak i zagrożenia, które mogą występować podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zainteresowany? Wybierz nasze internetowe szkolenie BHP dla sprzedawców już dziś.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 

Program szkolenia dla Sprzedawców, kasjerów i przedstawicieli handlowych - pracownicy ujęci w § 14 ust.2 pkt. 6

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy sprzedawców, przedstawicieli handlowych, kasjerów z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia wykorzystywane w placówkach handlowych oraz kierowanie pojazdem służbowym

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r,poz. 917 z późn. zm.)

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 5 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 49,00 PLN
od 16 do 30 osób 44,00 PLN
od 31 do 999 osób 39,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia