Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Stan nietrzeźwości wpływa nie tylko na efektywność danej osoby. Przede wszystkim – rzutuje na bezpieczeństwo jej, jak i ludzi znajdujących się w otoczeniu. Niestety – tego typu sytuacje zdarzają się także w pracy. Bywa, że zatrudniony przychodzi już odurzony na stanowisko. Inni czasem spożywają trunki alkoholowe, będąc już na nim. Dowiedz się, jak postępować w takim przypadku.

Kiedy mówimy o nietrzeźwości?

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają stan nietrzeźwości jako taki, gdy u danej osoby wykrywa się powyżej 0,5‰ alkoholu we krwi lub gdy w wydychanym przez nią powietrzu przekracza on 0,25 mg w 1 dm3. Takie sytuacje są niedopuszczalne, o czym stanowi ww. ustawa w artykule 17 § 1. Na jego mocy pracodawca lub kierownik ma obowiązek uniemożliwienia zatrudnionemu przystąpienia do wykonywania jego obowiązków. Przygotowując szkolenie wstępne BHP, także online, warto zawrzeć informacje na ten temat w materiałach, nawet jeśli kwestia spożywania alkoholu i bycia pod jego wpływem wydają się oczywiste. Jeśli chcesz, by kurs był przeprowadzony przez specjalistów – zachęcamy do współpracy z firmą BHP-FORNIRE s.c.

Co jednak w sytuacji, gdy występuje podejrzenie, że wybrany pracownik przyszedł nietrzeźwy lub spożywał alkohol w pracy? Wtedy konieczna będzie stosowna kontrola. Więcej na ten temat znajdziesz poniżej. Należy przy tym pamiętać, że dopuszczenie pracownika w takim stanie wiąże się nie tylko z poważnymi karami ze strony inspekcji pracy, ale i realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia – jego, jak i innych ludzi.

Badanie stanu trzeźwości pracownika

Informacja o nietrzeźwości danego pracownika (czuć od niego alkohol, ma zaburzoną koordynację ruchową, mówi bełkotliwie) powinna w pierwszej kolejności trafić do osoby wskazanej w wewnętrznym regulaminie przedsiębiorstwa. W takim momencie rozpoczyna się procedura testowa. Najważniejsze, aby kierownik odsunął pracownika od stanowiska, by nie stanowił potencjalnego zagrożenia. To szczególnie istotne, jeśli jest to osoba realizująca zadania np. na wysokości na budowie.

Sam zainteresowany również powinien zostać poinformowany o tym, jakie są podejrzenia względem niego. Kolejny krok to zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów porządkowych (np. policji) – podkreślmy, pracodawca nie powinien samodzielnie sprawdzać trzeźwości zatrudnionych żadnym urządzeniem. Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce należy skontrolować pracownika z użyciem alkomatu. Jeśli test wypadnie pozytywnie, należy odesłać go do domu.

Co grozi za nietrzeźwość w miejscu pracy?

W takim przypadku pracodawca ma do dyspozycji kilka rodzajów kar. Surowość konsekwencji powinna odpowiadać stosownie do odpowiedzialności, jaka wiąże się z danym stanowiskiem. Zazwyczaj najcięższe z nich czekają kierowców (zwłaszcza komunikacji zbiorowej), lekarzy i inne osoby, od których pracy zależy zdrowie, bezpieczeństwo, a nawet życie postronnych ludzi. Zatrudniający ma prawo więc m.in.:

  • wymierzyć karę pieniężną,
  • obciąć wynagrodzenie stosownie do ilości godzin, jakie pracownik miał wypracować danego dnia, gdy stawił się nietrzeźwy,
  • w przypadku uszkodzenia mienia firmy – obciążyć go kosztami za szkodę (kwota nie wyższa niż trzymiesięczne wynagrodzenie na danym stanowisku),
  • zwolnić dyscyplinarnie.

Warto wiedzieć, że zatrudniony może też podlegać odpowiedzialności wykroczeniowej. Wówczas stosuje się grzywnę lub karę areszt.

Konsekwencje dla pracodawcy

Jeśli pracodawca, pomimo zauważenia lub zgłoszenia przez innych podejrzenia co do stanu danej osoby, nie zareaguje, wówczas grozi mu kara grzywny. Dotkliwa, bo wynosząca od 1 tys. do nawet 30 tys. złotych. Wynika to z faktu, że zatrudniający jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przestrzegania przepisów BHP, jak i bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych na terenie firmy.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników – organizuj regularnie szkolenia BHP

Nie ma wytłumaczenia na spozywanie alkoholu w pracy lub pojawianie się w niej w stanie nietrzeźwości. Grozi to nie tylko nierzetelnym wykonywaniem obowiązków, ale przede wszystkim – wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia i życia wszystkich w otoczeniu. Dlatego organizuj kursy wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadamiające m.in. na tym polu. Jeśli chcesz poznać cennik za szkolenia BHP, to znajdziesz go na naszej stronie.

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Czy kursy BHP online się opłacają?

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Nowoczesna platforma BHP

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Temperatura w miejscu pracy

Praca zdalna, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Upały, a bhp

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?