Co oznaczają kolory kasków na budowie? Data dodania 2020-12-12 18:59:44

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Kask ochronny na głowie pełni nie tylko funkcję ochronną, ale również pozwala łatwo, szybko i intuicyjnie rozróżnić poszczególne osoby obecne na placach budów. Co oznaczają kolory kasków na budowie i co warto wiedzieć o tych kolorach?

Kolor kasku na budowie, a przepisy

Przepisy nie precyzują kolorów kasków na budowie wydawanych odpowiednim grupom pracowników. To, jakie kolory kasków na budowie będą noszone przez poszczególnych pracowników, stanowi kwestię regulacji ustalanych wewnątrz zakładu pracy.
Niemniej, warto wspomnieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§ 4 ust. 1 i 2), a także o rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z powyżej wskazanymi rozporządzeniami, noszenie kasku na placu budowy jest obligatoryjne, a brak kasku na głowie podczas kontroli np. PIP,skutkuje nałożeniem na pracodawcę organizującego roboty kary w wysokości min. 1000 zł.

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jak wspomnieliśmy, kolor kasku na budowie w zależności od pełnionej funkcji przez pracownika nie jest odgórnie regulowany przepisami, a ustaleniami regulaminu zakładowego. Niemniej, podczas organizacji budów przez pracodawców możemy spotkać się z dość stałym i jednolitym podziałem kolorów kasków na budowie. Dzięki zbieżnym standardom oznaczania poszczególnych grup pracowników na placu budowy, o wiele łatwiej zorientować się w podziale pracy oraz obecności poszczególnych osób nowym czy mniej doświadczonym pracownikom.
Uniwersalnymi kolorami kasków na budowie są kaski ochronne o kolorze żółtym, czerwonym, niebieskim, białym, zielonym, pomarańczowym oraz czarnym. Kolorami tymi zwykle określa się stanowisko i funkcję osoby, która nosi dany kask.
Rozróżniając kolory kasków na budowie, należy wyróżnić przede wszystkim:

  •     kask czarny – inspektor nadzoru autorskiego lub architekt;     
  •     kask zielony – pracownik BHP;
  •     kask pomarańczowy – geodeta;
  •     kask czerwony – praktykant, stażysta lub gość;
  •     kask żółty – pracownik fizyczny;
  •     kask niebieski – elektryk, operator maszyn, energetyk lub osoba, która pracuje na wysokościach;     
  •     kask biały – inspektor nadzoru, inżynierowie (w tym inżynier budowy) oraz kierownik budowy.

Dzięki takiemu podziałowi kolorów kasków na budowie oraz ścisłemu trzymaniu się ustalonej wewnątrz zakładu pracy kolorystki, możliwe jest szybkie, łatwe i intuicyjne identyfikowanie poszczególnych osób oraz pełnionych przez nie stanowisk.
Jest to tym istotniejsze, im prace budowlane prowadzone są w cięższych warunkach atmosferycznych lub lokalizacyjnych. Poza tym, dzięki zróżnicowanym i zdefiniowanym kolorom kasków na budowie możliwe jest zachowanie większego poziomu bezpieczeństwa – np. poprzez zwiększoną uwagę pracowników budowy na osoby noszące kaski czerwone, czyli kaski przeznaczone dla gości, stażystów lub praktykantów.

Kolory kasków w Polsce i poza nią

Jak wspomnieliśmy, w naszym kraju nie ma odgórnie uregulowanej kolorystyki kasków noszonych na placach budów, a kolory te mogą różnić się w zależności od ustaleń w regulaminie zakładu pracy. Ogólnie przyjęte zasady i standardy powodują jednak, że kolory kasków na budowie z reguły są stałe.
Warto jednak wiedzieć, że ogólnie przyjęta kolorystyka kasków na placach budów w Polsce może nie być tożsama z kolorystyką kasków stosowanych poza granicami naszego kraju. Przykładowo na terenie Unii Europejskiej kaskami dla gości są często kaski w kolorze szarym. Z kolei kaski o kolorze czerwonym dedykowane są specjalistom odpowiedzialnym za utrzymanie należytego bezpieczeństwa pożarowego, a przykładowo kaski brązowe zakładane są przez spawaczy.
Dlatego też niezwykle ważne jest, aby dokładnie i wnikliwie zaznajomić się z regulaminem zakładu pracy oraz dokumentami regulującymi pracę na konkretnym placu budowy. Tylko wówczas zapewnimy sobie oraz najbliższemu otoczeniu odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Upały, a bhp

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Praca zdalna, a bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Nowoczesna platforma BHP

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Normy dźwigania w pracy 2020

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Temperatura w miejscu pracy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy