Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Kurs z bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się w każdym miejscu zatrudnienia. Przez szkolenie muszą przejść pracownicy na każdym szczeblu. Jest ono obowiązkowe i powinno zawierać merytoryczną wiedzę, która będzie wykorzystywana przez cały okres zatrudnienia. Istnieją kursy BHP w wersji angielskiej, które znacznie poszerzają zakres możliwości dla pracodawcy. Sprawdź, kto może skorzystać z tego typu szkoleń!

E-learning po angielsku dla pracodawców i pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków każda osoba na nowym stanowisku musi poznać wymogi BHP. Kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy nie tylko pracowników, ale także pracodawców. Każda osoba, przychodząca codziennie do firmy musi posiadać wiedzę, jak powinno wyglądać jej stanowisko. Miejsce pracy musi być bezpieczne dla wszystkich. Dodatkowo zarówno zatrudniony, jak i osoba zatrudniająca powinna wiedzieć, co zrobić, gdy zdarzy się jakikolwiek wypadek. Do pomocy muszą być przygotowani wszyscy pracownicy firmy, aby w jak największym stopniu zwiększyć szansę na ratunek.

Kursy BHP online dla pracowników rozpoczynających pracę

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z reguły odbywa się bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków. Zatrudnionej osobie należy udzielić instruktażu, obejmującego zakres czynności na danym stanowisku oraz tego, jak ogólnie wygląda praca w firmie. Następnie można przejść do kursu BHP, podczas którego pracownik zapoznaje się z wymogami, ściśle dostosowanymi do stanowiska, które obejmuje. Osoba świeżo zatrudniona w firmie musi poznać wszystkie możliwe awaryjne sytuacje oraz metody radzenia sobie z nimi.

Nie zawsze pracodawca jest w stanie zorganizować szkolenie BHP w terminie odpowiadającym pracownikowi i osobie prowadzącej. Ustalenie odpowiedniej daty zależy od wielu czynników, takich jak dyspozycyjność szkoleniowca czy czas rozpoczęcia zmiany pracownika. Rozwiązaniem takiej sytuacji okaże się kurs BHP on-line. Można przeprowadzić go w dowolnym miejscu — zarówno w firmie, jak i poza nią, a wiedza, którą nabywa osoba szkolona, jest tak samo wartościowa.

Szkolenie okresowe BHP online po angielsku dla pracowników administracyjno-biurowych

Pracownicy biurowi również nie są wyłączeni z obowiązku uczestniczenia w szkoleniach BHP. Kurs w wersji angielskiej pozwoli wzbogacić wiedzę oraz posiąść umiejętności niezbędne podczas pracy na tym stanowisku. Po e-learningu BHP pracownik będzie umiał ocenić zagrożenia wynikające z wykonywanych obowiązków. Oprócz tego szkolona osoba pozna sposoby ochrony przed zagrożeniem. Szkolenie pomoże także stworzyć warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Na kursie pracownik nauczy się, jak zachować się w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.

Szkolenie BHP po angielsku dla pracodawców i osób organizujących pracę

Pracodawcy powinni poznać wymogi BHP od nieco innej strony i w rozszerzonym zakresie. Szkolenie tego typu obejmuje nie tylko ich, ale także inne osoby, które kierują pracownikami. Do tego grona zaliczamy mistrzów zmiany, brygadzistów czy kierowników działów. Kurs BHP musi odbywać się zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wybrane zagadnienia prawa pracy, związane z BHP.

Na kursie przekazywana jest wiedza o obowiązkach osób zarządzających zespołem oraz informacje o odpowiedzialności, jaka grozi za naruszenie wymogów. Pracodawca lub kierownik musi wiedzieć, jak chronić kobiety oraz pracowników młodocianych, oraz jak zapobiegać pogorszeniu się zdrowia osób zatrudnionych. Pracownik zarządzający innymi osobami musi wiedzieć, jak stworzyć bezpieczne i higieniczne miejsce pracy. Powinien także umieć ocenić zagrożenia wynikające z czynników szkodliwych w zakładzie. Oprócz tego uczy się o zabezpieczeniu przed pożarem i ochronie środowiska.

Skorzystaj z naszej oferty kursów BHP online w wersji angielskiej

Wersja językowa szkoleń, które chcesz wprowadzić do swojej firmy, zależy od osób, które zatrudniasz. W naszej ofercie znajdziesz e-learning BHP, który będzie pomocny dla całej firmy. Mogą korzystać z niego wszyscy pracownicy, włącznie z pracodawcą i osobami, które kierują działami. Wszystko w postaci merytorycznej wiedzy w wersji angielskiej i polskiej. Kursy BHP prowadzimy przez Internet — dla wygody Twojej i Twoich pracowników.

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

KursBHP - wypadek przy pracy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Upały, a bhp

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Normy dźwigania w pracy 2020

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca zdalna, a bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?