Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom to obowiązek każdego administratora placówek oświatowych. Muszą oni organizować dla personelu regularne kursy pierwszej pomocy prowadzone dla przedszkoli przez profesjonalnych instruktorów. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy przeprowadzać i jak wygląda szkolenie BHP dla nauczyciela!

Których pracowników przedszkoli obowiązują kursy BHP?

Zgodnie z zapisami polskiego prawa większość osób pracujących zarobkowo musi regularnie powtarzać kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji program szkoleniowy będzie się różnić, jednak zawsze w jego zakres wchodzą podstawowe zagadnienia dotyczące np. zasad udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednie przygotowanie z BHP jest szczególnie istotne w przypadku osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym przedszkolach oraz żłobkach.

Pracownicy administracyjno-biurowi szkoły, zatrudnieni w sekretariacie, a także członkowie personelu sprzątającego muszą odbyć specjalistyczny kurs, którego zakres obejmują:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • przepisy przeciwpożarowe,
  • normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczyciel

Spotkanie z instruktorem trwa kilka godzin i może odbyć się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Dłuższe i bardziej szczegółowe jest natomiast szkolenie BHP dla nauczycieli wczesnoszkolnych oraz opiekunów i wychowawców, którzy na co dzień pracują z małymi dziećmi. Tego rodzaju kursy należy powtarzać regularnie co 5 lat, aby uczestnicy mogli odświeżyć swoją wiedzę i ją usystematyzować.

Co jest celem szkoleń BHP dla osób pracujących z dziećmi?

Kursy BHP mają za zadanie dostarczyć uczestnikom informacji dotyczących identyfikowania potencjalnych zagrożeń, a także wskazać sposoby minimalizowania wypadków i urazów w trakcie opieki nad dziećmi. Szkolenia BHP dla nauczycieli i opiekunów są skoncentrowane na zapewnieniu ochrony zdrowia oraz higieny pracy nie tylko samym podopiecznym, ale także wszystkim pracownikom przedszkola. Omawiane są na nich zasady prawidłowego mycia rąk, utrzymania czystości w pomieszczeniach, czy higienicznego przygotowywania posiłków.

Dzięki uczestnictwu w kursach z pierwszej pomocy i BHP, nauczyciele i opiekunowie poznają aktualne przepisy oraz normy dotyczące pracy z małymi dziećmi. Zyskują świadomość swoich praw oraz obowiązków w miejscu zatrudnienia. Zadaniem takiego szkolenia jest także zwiększenie świadomości kadry pedagogicznej na temat specyficznych potrzeb oraz zagrożeń wynikających z pracy w przedszkolu. Uczy ono rozpoznawania i reagowania na sytuacje, które mogą wpływać na dobrostan podopiecznych, takie jak przemoc, choroby zakaźne czy nadużycia, a także pożary, wypadki i wszelkiego rodzaju katastrofy.

Program i okresy szkoleń BHP

Dyrektorzy i administratorzy przedszkoli powinni organizować szkolenia BHP dla każdego nauczyciela regularnie co 5 lat. Kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy mają ustalony program. Omawia się na nich m.in.:

 

  1. Wybrane przepisy i regulacje BHP – np. ochrony pracy osób młodocianych i kobiet.
  2. Zasady oceny zagrożeń w środowisku pracy i metody obrony w personelu i podopiecznych w groźnych sytuacjach.
  3. Sposoby ergonomicznej organizacji miejsca pracy np. stanowisk ze sprzętem audio-wideo, monitorami.
  4. Modele postępowań w trakcie klęsk żywiołowych, kataklizmów, pożarów.

Czy szkolenie BHP można przeprowadzić online?

Organizacja spotkania dla wszystkich pracowników w jednym miejscu i o ustalonej godzinie bywa wyzwaniem. Nic zatem dziwnego, że coraz większą popularnością cieszy się e-learning BHP, czyli usługa umożliwiająca uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli bez wychodzenia z domu! Uczestnicy kursu uzyskują dostęp do materiałów edukacyjnych, a także wykładów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów.

System e-learning BHP sprawdza się zwłaszcza w przypadku szkoleń, które trzeba powtarzać regularnie. Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola w trybie zdalnym mają taką samą wartość w świetle prawa, jak te organizowane stacjonarnie.

Sprawdź ofertę kursów BHP online dla pracowników przedszkoli

Jeśli chcesz zorganizować kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, sprawdź naszą ofertę! Naszą specjalnością jest e-learning BHP przeznaczony dla pedagogów wczesnoszkolnych, opiekunów czy dyrektorów placówek edukacyjnych. Zapewniamy profesjonalną kadrę instruktorów, a także materiały dydaktyczne dla uczestników.

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Normy dźwigania w pracy 2020

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Jak zostać inspektorem ds. bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Nowoczesna platforma BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Upały, a bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Praca zdalna, a bhp

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Temperatura w miejscu pracy

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby