Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom to obowiązek każdego administratora placówek oświatowych. Muszą oni organizować dla personelu regularne kursy pierwszej pomocy prowadzone dla przedszkoli przez profesjonalnych instruktorów. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy przeprowadzać i jak wygląda szkolenie BHP dla nauczyciela!

Których pracowników przedszkoli obowiązują kursy BHP?

Zgodnie z zapisami polskiego prawa większość osób pracujących zarobkowo musi regularnie powtarzać kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji program szkoleniowy będzie się różnić, jednak zawsze w jego zakres wchodzą podstawowe zagadnienia dotyczące np. zasad udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednie przygotowanie z BHP jest szczególnie istotne w przypadku osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym przedszkolach oraz żłobkach.

Pracownicy administracyjno-biurowi szkoły, zatrudnieni w sekretariacie, a także członkowie personelu sprzątającego muszą odbyć specjalistyczny kurs, którego zakres obejmują:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • przepisy przeciwpożarowe,
  • normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczyciel

Spotkanie z instruktorem trwa kilka godzin i może odbyć się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Dłuższe i bardziej szczegółowe jest natomiast szkolenie BHP dla nauczycieli wczesnoszkolnych oraz opiekunów i wychowawców, którzy na co dzień pracują z małymi dziećmi. Tego rodzaju kursy należy powtarzać regularnie co 5 lat, aby uczestnicy mogli odświeżyć swoją wiedzę i ją usystematyzować.

Co jest celem szkoleń BHP dla osób pracujących z dziećmi?

Kursy BHP mają za zadanie dostarczyć uczestnikom informacji dotyczących identyfikowania potencjalnych zagrożeń, a także wskazać sposoby minimalizowania wypadków i urazów w trakcie opieki nad dziećmi. Szkolenia BHP dla nauczycieli i opiekunów są skoncentrowane na zapewnieniu ochrony zdrowia oraz higieny pracy nie tylko samym podopiecznym, ale także wszystkim pracownikom przedszkola. Omawiane są na nich zasady prawidłowego mycia rąk, utrzymania czystości w pomieszczeniach, czy higienicznego przygotowywania posiłków.

Dzięki uczestnictwu w kursach z pierwszej pomocy i BHP, nauczyciele i opiekunowie poznają aktualne przepisy oraz normy dotyczące pracy z małymi dziećmi. Zyskują świadomość swoich praw oraz obowiązków w miejscu zatrudnienia. Zadaniem takiego szkolenia jest także zwiększenie świadomości kadry pedagogicznej na temat specyficznych potrzeb oraz zagrożeń wynikających z pracy w przedszkolu. Uczy ono rozpoznawania i reagowania na sytuacje, które mogą wpływać na dobrostan podopiecznych, takie jak przemoc, choroby zakaźne czy nadużycia, a także pożary, wypadki i wszelkiego rodzaju katastrofy.

Program i okresy szkoleń BHP

Dyrektorzy i administratorzy przedszkoli powinni organizować szkolenia BHP dla każdego nauczyciela regularnie co 5 lat. Kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy mają ustalony program. Omawia się na nich m.in.:

 

  1. Wybrane przepisy i regulacje BHP – np. ochrony pracy osób młodocianych i kobiet.
  2. Zasady oceny zagrożeń w środowisku pracy i metody obrony w personelu i podopiecznych w groźnych sytuacjach.
  3. Sposoby ergonomicznej organizacji miejsca pracy np. stanowisk ze sprzętem audio-wideo, monitorami.
  4. Modele postępowań w trakcie klęsk żywiołowych, kataklizmów, pożarów.

Czy szkolenie BHP można przeprowadzić online?

Organizacja spotkania dla wszystkich pracowników w jednym miejscu i o ustalonej godzinie bywa wyzwaniem. Nic zatem dziwnego, że coraz większą popularnością cieszy się e-learning BHP, czyli usługa umożliwiająca uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli bez wychodzenia z domu! Uczestnicy kursu uzyskują dostęp do materiałów edukacyjnych, a także wykładów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów.

System e-learning BHP sprawdza się zwłaszcza w przypadku szkoleń, które trzeba powtarzać regularnie. Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola w trybie zdalnym mają taką samą wartość w świetle prawa, jak te organizowane stacjonarnie.

Sprawdź ofertę kursów BHP online dla pracowników przedszkoli

Jeśli chcesz zorganizować kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, sprawdź naszą ofertę! Naszą specjalnością jest e-learning BHP przeznaczony dla pedagogów wczesnoszkolnych, opiekunów czy dyrektorów placówek edukacyjnych. Zapewniamy profesjonalną kadrę instruktorów, a także materiały dydaktyczne dla uczestników.

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Upały, a bhp

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Jak wybrać odpowiednią odzież ostrzegawczą?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Czy kursy BHP online się opłacają?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Znaczenie szkoleń BHP dla pielęgniarek: co powinny obejmować i jak często się odbywać?

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

KursBHP - wypadek przy pracy

Nowoczesna platforma BHP

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Praca zdalna, a bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Temperatura w miejscu pracy

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?