Praca zdalna, a bhp

Praca zdalna, a bhp

Koronawirus znacząco wpłynął na sposób wykonywania pracy w wielu przedsiębiorstwach. Tam, gdzie to tylko było możliwe, pracownicy udali się na pracę zdalną. Ze względu na zagrożenie COVID-19 pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki poza miejscem pracy jeszcze przez wiele miesięcy. Jak w związku z tym wygląda BHP pracy zdalnej? Co zmieniła w tym względzie czwarta wersja tarczy antykryzysowej.

Praca zdalna a przepisy prawa

Polskie prawo - poza ustawami związanymi z koronawirusem, w żaden sposób nie reguluje zasad BHP pracy zdalnej. Wszechobecny home office stał się więc polem do różnych interpretacji. Jedną z nich jest uznanie pracy zdalnej za tożsamą z tzw. telepracą, którą regulują stosowne artykuły KP (67.5 - 67.17). Zgodnie z definicją telepraca to wykonywana regularnie praca poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jednak podstawą funkcjonowania pracodawcy w tym obszarze jest art. 207 kp, który mówi o obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawcy powinni zezwalać podwładnym na pracę w trybie zdalnym, czego nadrzędnym celem było (i nadal jest) minimalizacja ryzyka rozprzestrzenienia się COVID-19. W przypadku skierowania pracownika na pracę zdalną nie ma on możliwości odmowy - tak było do 24 czerwca 2020, kiedy to uściślono przepisy dotyczące pracy zdalnej w dobie COVID-19 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Praca zdalna, a tarcza antykryzysowa 4.0

Miejscem pracy zdalnej nie musi być mieszkanie pracownika - w tym aspekcie panuje dowolność. Jednak jeśli pracownik w uzasadnionym przypadku nie może wykonywać swoich obowiązków w miejscu zamieszkania, to pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia mu innego, odpowiedniego miejsca. Oznacza to, że w takich okolicznościach praca zdalna nie może być powierzona zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy COVID-19. Nieodwołalność ma miejsce w przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się cofnąć pracę zdalną - jest to wówczas polecenie służbowe, które pracownik musi wykonać.  

Aby pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki w pracy zdalnej, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednie narzędzia pracy, zależne od charakteru pracy, w tym m.in. komputer, dostęp do niezbędnych danych i narzędzi, ewentualnie pokryć koszty instalacji urządzeń oraz ich ubezpieczenia, a także zapewnić niezbędne wsparcie techniczne (np. serwis), co reguluje art. 3 ust. 4 ustawy COVID-19. W uzasadnionych przypadkach pracodawca powinien również współpartycypować w kosztach np. łącza internetowego, jeśli to posiadane przez pracownika w domu nie spełnia wymogów przedsiębiorstwa. Pracodawca zwolniony jest natomiast z:
?    zapewniania dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych,
?    przestrzegania przepisów dotyczących obiektów budowlanych.

BHP przy pracy zdalnej a wypadki

Z uwagi na fakt, iż przepisy nie regulują pracy zdalnej, wątpliwości natury prawnej wzbudza uznanie niektórych nagłych zdarzeń podczas home office za wypadek przy pracy. Jak poszczególne zdarzenia będą rozstrzygane? Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy COVID-19 pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy. Oznacza to, że gdy pracodawca nie zapewni środków pracy (np. komputera), to nie odpowiada za wypadek powstały w wyniku użytkowania tego sprzętu.

Co ważne, pracodawcy mogą stworzyć osobny dokument (regulamin) do pracy zdalnej, w którym jasno określi zakres obowiązków. Powinny się w nim znajdować takie informacje jak:
-    godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy (w tym również czas przeznaczony na przerwę),
-    sposób, w jaki pracodawca będzie kontrolował pracownika (np. aplikacje mierzące czas wykonywania zadań),
-    jakimi narzędziami pracownik ma wykonywać swoje obowiązki,
-    w sytuacji, w której pracownik do wykonywania obowiązków używa prywatnego sprzętu, w regulaminie pracy zdalnej powinna znaleźć się informacja na ten temat i zakres obowiązków, które pracownik może realizować z użyciem sprzętu prywatnego.
-    zgodnie z art. 3 ust. 6–7 ustawy COVID-19 pracodawca może nakazać pracownikowi prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz obowiązków, które w tym czasie wykonał.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracowników biurowych, które poszerzy twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

KursBHP - wypadek przy pracy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Nowoczesna platforma BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Czy kursy BHP online się opłacają?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Upały, a bhp

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Temperatura w miejscu pracy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Normy dźwigania w pracy 2020

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?