Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy należą do regulacji, które w Polsce zmieniają się dość często. Warto podkreślić, że nie wynika to – a przynajmniej nie jedynie – z „fantazji” polskich parlamentarzystów, ale przede wszystkim dynamicznie zmieniających się warunków pracy. Tym razem nowe przepisy BHP dotyczą stanowisk z monitorem. Jakie, w związku z tym, pojawiły się obowiązki dla pracodawców? Czego mogą domagać się pracownicy biurowi (w tym ci zatrudnieni zdalnie)? Dowiesz się o tym z informacji poniżej!

Nowości w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Nowe przepisy wynikają z Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku. Weszło ono w życie 17 listopada br., ale same zmiany nie są wymagane „na teraz”. Więcej o tym, jak wiele czasu mają pracodawcy, by je wdrożyć, opowiemy niżej. Co natomiast nowego wnosi ten akt prawny?

Przede wszystkim pojawiły się przepisy zmieniające dotychczasowe zasady dotyczące pracy na stanowisku z monitorem, jeśli pracownik ma do dyspozycji laptopa. Wprowadzono też nowe wymogi dotyczące wyposażenia miejsca pracy, tym w przypadku osób pracujących zdalnie. Rozporządzenie zmieniło również definicję stanowiska pracy. To, jaki ma ona obecnie kształt, wykażemy poniżej. Ostatecznie – akt nakłada na zatrudniających kilka nowych obowiązków. Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom bliżej.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu

Według nowych zasad BHP, stanowisko pracy wyposażone w elektroniczne urządzenia wyświetlające musi być bardziej ergonomiczne. Oznacza to, że monitor powinien mieć regulację, umożliwiającą przyjęcie naturalnej pozycji szyi i głowy, a także właściwą jakość obrazu, by nie męczył wzroku. Fotel pracownika z kolei musi mieć wyprofilowane siedzisko, oparcie oraz regulowane podłokietniki, a jego podstawa powinna być obrotowa i wyposażona w kółka. Nowe kryteria dotyczą również urządzeń peryferyjnych, w tym przede wszystkim myszy i klawiatury.

Komputer na stanowisku pracy powinien mieć zainstalowane oprogramowanie, które zapewnia pracownikowi komfortowe wykonanie powierzonych mu obowiązków. Ponadto musi ono być dostosowane do możliwości zatrudnionego oraz pozwalać mu na łatwy kontakt z pracodawcą.

Nowa definicja stanowiska pracy

Warto wspomnieć, że oprócz powyższych zmian, zredefiniowano stanowisko pracy. Obecnie według definicji zawartej w rozporządzeniu, jest nim „przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem, opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem”.

Jakie zmiany w obowiązkach pracodawcy?

Zmiany w definicji i wymogach dotyczących stanowiska pracy z mocy prawa rodzą pewne obowiązki, nałożone na zatrudniającego. Musi m.in. zapewnić pracownikom odpowiednie monitory ekranowe i krzesła (wg powyżej wskazanych wytycznych), przy czym warto nadmienić, że tyczy się to wyłącznie osób zatrudnionych stacjonarnie. W przypadku wykonujących obowiązki zdalnie pracodawca jedynie informuje ich o tym, jakie są aktualne wymagania dotyczące miejsca pracy. Ci z kolei powinni mu dostarczyć podpisane ręcznie oświadczenie o tym, że ich miejsce pracy spełnia te kryteria. Z drugiej strony – jeśli pracownik wykorzystuje prywatny sprzęt do pełnienia obowiązków zawodowych, to ma prawo do pieniężnego ekwiwalentu za to.

Innym obowiązkiem jest konieczność zapewnienia zatrudnionym nie tylko, jak było to dotąd okularów, ale też szkieł kontaktowych, jeśli takie było zalecenie lekarza. Oznacza to, że jeśli wyniki profilaktycznych badań okulistycznych wskazują, że dany pracownik wymaga środków korygujących wzrok, wówczas zatrudniający musi mu je sfinansować. O tych i o innych obowiązkach możesz dowiedzieć się więcej podczas szkolenia BHP przez Internet dla pracodawców.

Do kiedy jest czas na dostosowanie stanowisk pracy?

Choć przepisy te już są w mocy, to zakłady pracy dostały dodatkowy czas na wdrożenie zmian. Rozporządzenie wskazuje, że od momentu wejścia rozporządzenia w życie, pracodawca ma 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk wyposażonych w monitor.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń BHP

Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zmieniają się dość często i – zazwyczaj – tylko w pewnych obszarach. Jako zatrudniający powinieneś być z nimi na bieżąco, w czym pomaga m.in. nasz kurs BHP dla pracodawców. Oczywiście – mamy także pakiety dla Twojego zespołu. Z nami przeprowadzisz szybko i skutecznie szkolenia BHP dla pracowników biurowych wstępne, jak i okresowe. Chcesz się dowiedzieć więcej o nich? Skontaktuj się z nami!

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Temperatura w miejscu pracy

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Upały, a bhp

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Praca zdalna, a bhp

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jak zostać inspektorem ds. bhp