Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy należą do regulacji, które w Polsce zmieniają się dość często. Warto podkreślić, że nie wynika to – a przynajmniej nie jedynie – z „fantazji” polskich parlamentarzystów, ale przede wszystkim dynamicznie zmieniających się warunków pracy. Tym razem nowe przepisy BHP dotyczą stanowisk z monitorem. Jakie, w związku z tym, pojawiły się obowiązki dla pracodawców? Czego mogą domagać się pracownicy biurowi (w tym ci zatrudnieni zdalnie)? Dowiesz się o tym z informacji poniżej!

Nowości w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Nowe przepisy wynikają z Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku. Weszło ono w życie 17 listopada br., ale same zmiany nie są wymagane „na teraz”. Więcej o tym, jak wiele czasu mają pracodawcy, by je wdrożyć, opowiemy niżej. Co natomiast nowego wnosi ten akt prawny?

Przede wszystkim pojawiły się przepisy zmieniające dotychczasowe zasady dotyczące pracy na stanowisku z monitorem, jeśli pracownik ma do dyspozycji laptopa. Wprowadzono też nowe wymogi dotyczące wyposażenia miejsca pracy, tym w przypadku osób pracujących zdalnie. Rozporządzenie zmieniło również definicję stanowiska pracy. To, jaki ma ona obecnie kształt, wykażemy poniżej. Ostatecznie – akt nakłada na zatrudniających kilka nowych obowiązków. Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom bliżej.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu

Według nowych zasad BHP, stanowisko pracy wyposażone w elektroniczne urządzenia wyświetlające musi być bardziej ergonomiczne. Oznacza to, że monitor powinien mieć regulację, umożliwiającą przyjęcie naturalnej pozycji szyi i głowy, a także właściwą jakość obrazu, by nie męczył wzroku. Fotel pracownika z kolei musi mieć wyprofilowane siedzisko, oparcie oraz regulowane podłokietniki, a jego podstawa powinna być obrotowa i wyposażona w kółka. Nowe kryteria dotyczą również urządzeń peryferyjnych, w tym przede wszystkim myszy i klawiatury.

Komputer na stanowisku pracy powinien mieć zainstalowane oprogramowanie, które zapewnia pracownikowi komfortowe wykonanie powierzonych mu obowiązków. Ponadto musi ono być dostosowane do możliwości zatrudnionego oraz pozwalać mu na łatwy kontakt z pracodawcą.

Nowa definicja stanowiska pracy

Warto wspomnieć, że oprócz powyższych zmian, zredefiniowano stanowisko pracy. Obecnie według definicji zawartej w rozporządzeniu, jest nim „przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem, opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem”.

Jakie zmiany w obowiązkach pracodawcy?

Zmiany w definicji i wymogach dotyczących stanowiska pracy z mocy prawa rodzą pewne obowiązki, nałożone na zatrudniającego. Musi m.in. zapewnić pracownikom odpowiednie monitory ekranowe i krzesła (wg powyżej wskazanych wytycznych), przy czym warto nadmienić, że tyczy się to wyłącznie osób zatrudnionych stacjonarnie. W przypadku wykonujących obowiązki zdalnie pracodawca jedynie informuje ich o tym, jakie są aktualne wymagania dotyczące miejsca pracy. Ci z kolei powinni mu dostarczyć podpisane ręcznie oświadczenie o tym, że ich miejsce pracy spełnia te kryteria. Z drugiej strony – jeśli pracownik wykorzystuje prywatny sprzęt do pełnienia obowiązków zawodowych, to ma prawo do pieniężnego ekwiwalentu za to.

Innym obowiązkiem jest konieczność zapewnienia zatrudnionym nie tylko, jak było to dotąd okularów, ale też szkieł kontaktowych, jeśli takie było zalecenie lekarza. Oznacza to, że jeśli wyniki profilaktycznych badań okulistycznych wskazują, że dany pracownik wymaga środków korygujących wzrok, wówczas zatrudniający musi mu je sfinansować. O tych i o innych obowiązkach możesz dowiedzieć się więcej podczas szkolenia BHP przez Internet dla pracodawców.

Do kiedy jest czas na dostosowanie stanowisk pracy?

Choć przepisy te już są w mocy, to zakłady pracy dostały dodatkowy czas na wdrożenie zmian. Rozporządzenie wskazuje, że od momentu wejścia rozporządzenia w życie, pracodawca ma 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk wyposażonych w monitor.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń BHP

Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zmieniają się dość często i – zazwyczaj – tylko w pewnych obszarach. Jako zatrudniający powinieneś być z nimi na bieżąco, w czym pomaga m.in. nasz kurs BHP dla pracodawców. Oczywiście – mamy także pakiety dla Twojego zespołu. Z nami przeprowadzisz szybko i skutecznie szkolenia BHP dla pracowników biurowych wstępne, jak i okresowe. Chcesz się dowiedzieć więcej o nich? Skontaktuj się z nami!

Normy dźwigania w pracy 2020

KursBHP - wypadek przy pracy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Temperatura w miejscu pracy

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Czy kursy BHP online się opłacają?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jak zostać inspektorem ds. bhp

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Nowoczesna platforma BHP

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Praca zdalna, a bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Upały, a bhp

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku