Normy dźwigania w pracy 2020

Normy dźwigania w pracy 2020

Obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie pracownikom realizacji zadań pracowniczych w sprzyjających i bezpiecznych dla ich zdrowia warunkach. Warunki te dotyczą również norm dźwigania ciężarów. Sprawdź, jakie są dopuszczalne normy dźwigania w pracy w 2020 roku.

Ręczne prace transportowe w miejscu pracy – pracodawca powinien dążyć do ich wyeliminowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t. j. Dz.U.2018, poz. 1139), regulowane są wszelkie zadania dotyczące prac transportowych w miejscu pracy.
Na podstawie powyższego rozporządzenia pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania ręcznych prac transportowych na stanowiskach pracy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, wówczas transport ręczny powinien być jak najmniej uciążliwy dla zdrowia pracowników. Poza tym pracodawca jest zobligowany do zapewnienia podwładnym sprzętu pomocniczego oraz środków ochrony indywidualnej, zgodnie z wykonaną oceną ryzyka zawodowego.
Poza tym do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, w tym z prawidłowych sposobów dźwigania ciężarów podczas ręcznego transportowania ładunków.

Organizacja ręcznego transportu ładunków

Organizacja ręcznego transportu ciężarów powinna odbywać się przy ograniczeniu długotrwałego wysiłku fizycznego, a także niwelowania do minimum nadmiernego obciążania pracowników. Umożliwia to ograniczenie odległości ręcznego przemieszczania ciężarów oraz stosowania regularnych przerw na odpoczynek.
Zgodnie z przepisami, wydatek energetyczny netto ponoszony z tytułu ręcznych prac transportowych w ramach jednej zmiany roboczej nie może przekraczać 8400 kJ dla mężczyzn (w przypadku pracy dorywczej 30 kJ/min) i 5000 kJ dla kobiet (w przypadku pracy dorywczej 20 kJ/min).
Warto również wspomnieć, że ustawodawca zabrania ręcznego przemieszczania przedmiotów w przypadkach, gdy ładunki te są zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów drzwi, schodów czy korytarzy.

Normy dźwigania w pracy w 2020 r. – ręczne przemieszczanie ładunków w pojedynkę

W 2020 roku w pojedynkę pracownik może ręcznie transportować ładunki o masie nieprzekraczającej:
•    dla mężczyzn – 50 kg w pracy dorywczej i 30 kg w pracy stałej;
•    dla kobiet – 20 kg w pracy dorywczej i 12 kg w pracy stałej.
W przypadku transportowania ładunków powyżej obręczy barkowej:
•    dla mężczyzn – 35 kg przy pracy dorywczej i 21 kg przy pracy stałej;
•    dla kobiet – 14 kg przy pracy dorywczej i 8 kg przy pracy stałej.
W przypadku przedmiotów transportowanych na odległość powyżej 25 metrów:
•    dla mężczyzn – 30 kg;
•    dla kobiet – 12 kg.
W przypadku transportowania ładunków po nierównych powierzchniach, schodach lub pochylniach, których kąt nie przekracza 30o:
•    dla mężczyzn – 30 kg;
•    dla kobiet – 12 kg.
 W przypadku transportowania ładunków po nierównych powierzchniach, schodach lub pochylniach, których kąt przekracza 30o:
•    dla mężczyzn – 30 kg przy pracy dorywczej i 20 kg przy pracy stałej;
•    dla kobiet – 12 kg przy pracy dorywczej i 8 kg przy pracy stałej.

Normy dźwigania w pracy w 2020 r. – zespołowe ręczne przemieszczanie ładunków

W przypadku przenoszenia ładunków długich, których długość przekracza 4 m, a masa przekracza 20 kg dla kobiet i 30 kg dla mężczyzn, konieczne jest transportowanie przedmiotów zespołowo. Masa transportowanego ładunku nie może przekraczać na jednego pracownika:
•    dla mężczyzn – 42 kg przy pracy dorywczej i 25 kg przy pracy stałej;
•    dla kobiet – 17 kg przy pracy dorywczej i 10 kg przy pracy stałej.
Należy również pamiętać, że przy zespołowym przenoszeniu ładunków konieczne jest odpowiednie dobranie pracowników pod kątem wieku i wzrostu. Transport powinien się także odbywać pod nadzorem pracownika doświadczonego w zakresie ręcznego przemieszczania ładunków i organizacji tego typu pracy.
Co więcej, transport ładunków o dużej masie i dużych gabarytach powinien się odbywać przy wykorzystaniu sprzętu pomocniczego, który ograniczy wysokość podnoszenia przedmiotu wzwyż.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych, które poszerzy Twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

KursBHP - wypadek przy pracy

Praca zdalna, a bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Upały, a bhp

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy