Normy dźwigania w pracy 2020

Normy dźwigania w pracy 2020

Obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie pracownikom realizacji zadań pracowniczych w sprzyjających i bezpiecznych dla ich zdrowia warunkach. Warunki te dotyczą również norm dźwigania ciężarów. Sprawdź, jakie są dopuszczalne normy dźwigania w pracy w 2020 roku.

Ręczne prace transportowe w miejscu pracy – pracodawca powinien dążyć do ich wyeliminowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t. j. Dz.U.2018, poz. 1139), regulowane są wszelkie zadania dotyczące prac transportowych w miejscu pracy.
Na podstawie powyższego rozporządzenia pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania ręcznych prac transportowych na stanowiskach pracy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, wówczas transport ręczny powinien być jak najmniej uciążliwy dla zdrowia pracowników. Poza tym pracodawca jest zobligowany do zapewnienia podwładnym sprzętu pomocniczego oraz środków ochrony indywidualnej, zgodnie z wykonaną oceną ryzyka zawodowego.
Poza tym do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, w tym z prawidłowych sposobów dźwigania ciężarów podczas ręcznego transportowania ładunków.

Organizacja ręcznego transportu ładunków

Organizacja ręcznego transportu ciężarów powinna odbywać się przy ograniczeniu długotrwałego wysiłku fizycznego, a także niwelowania do minimum nadmiernego obciążania pracowników. Umożliwia to ograniczenie odległości ręcznego przemieszczania ciężarów oraz stosowania regularnych przerw na odpoczynek.
Zgodnie z przepisami, wydatek energetyczny netto ponoszony z tytułu ręcznych prac transportowych w ramach jednej zmiany roboczej nie może przekraczać 8400 kJ dla mężczyzn (w przypadku pracy dorywczej 30 kJ/min) i 5000 kJ dla kobiet (w przypadku pracy dorywczej 20 kJ/min).
Warto również wspomnieć, że ustawodawca zabrania ręcznego przemieszczania przedmiotów w przypadkach, gdy ładunki te są zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów drzwi, schodów czy korytarzy.

Normy dźwigania w pracy w 2020 r. – ręczne przemieszczanie ładunków w pojedynkę

W 2020 roku w pojedynkę pracownik może ręcznie transportować ładunki o masie nieprzekraczającej:
•    dla mężczyzn – 50 kg w pracy dorywczej i 30 kg w pracy stałej;
•    dla kobiet – 20 kg w pracy dorywczej i 12 kg w pracy stałej.
W przypadku transportowania ładunków powyżej obręczy barkowej:
•    dla mężczyzn – 35 kg przy pracy dorywczej i 21 kg przy pracy stałej;
•    dla kobiet – 14 kg przy pracy dorywczej i 8 kg przy pracy stałej.
W przypadku przedmiotów transportowanych na odległość powyżej 25 metrów:
•    dla mężczyzn – 30 kg;
•    dla kobiet – 12 kg.
W przypadku transportowania ładunków po nierównych powierzchniach, schodach lub pochylniach, których kąt nie przekracza 30o:
•    dla mężczyzn – 30 kg;
•    dla kobiet – 12 kg.
 W przypadku transportowania ładunków po nierównych powierzchniach, schodach lub pochylniach, których kąt przekracza 30o:
•    dla mężczyzn – 30 kg przy pracy dorywczej i 20 kg przy pracy stałej;
•    dla kobiet – 12 kg przy pracy dorywczej i 8 kg przy pracy stałej.

Normy dźwigania w pracy w 2020 r. – zespołowe ręczne przemieszczanie ładunków

W przypadku przenoszenia ładunków długich, których długość przekracza 4 m, a masa przekracza 20 kg dla kobiet i 30 kg dla mężczyzn, konieczne jest transportowanie przedmiotów zespołowo. Masa transportowanego ładunku nie może przekraczać na jednego pracownika:
•    dla mężczyzn – 42 kg przy pracy dorywczej i 25 kg przy pracy stałej;
•    dla kobiet – 17 kg przy pracy dorywczej i 10 kg przy pracy stałej.
Należy również pamiętać, że przy zespołowym przenoszeniu ładunków konieczne jest odpowiednie dobranie pracowników pod kątem wieku i wzrostu. Transport powinien się także odbywać pod nadzorem pracownika doświadczonego w zakresie ręcznego przemieszczania ładunków i organizacji tego typu pracy.
Co więcej, transport ładunków o dużej masie i dużych gabarytach powinien się odbywać przy wykorzystaniu sprzętu pomocniczego, który ograniczy wysokość podnoszenia przedmiotu wzwyż.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych, które poszerzy Twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Temperatura w miejscu pracy

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Praca zdalna, a bhp

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Upały, a bhp

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

KursBHP - wypadek przy pracy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Nowoczesna platforma BHP

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy