Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch podstawowych elementów - szkolenia stanowiskowego, o którym już pisaliśmy oraz z instruktażu ogólnego, który również musi być przeprowadzony. Z czego wynika ten obowiązek? Kto musi przejść instruktaż ogólny, a kto go może go udzielić?

Kogo dotyczy szkolenie wstępne BHP?
Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca musi na własny koszt przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP. W ramach wstępnego szkolenia należy w pierwszej kolejności przeprowadzić instruktaż ogólny, który jak sama nazwa wskazuje - dotyczy ogólnych zasad BHP panujących w zakładzie pracy.

Obowiązkiem uczestnictwa w instruktażu są objęci przede wszystkim nowozatrudnieni pracownicy ale także studenci i uczniowie odbywający praktykę zawodową. W przypadku nowych pracowników może nie dojść do instruktażu ogólnego, ale tylko w sytuacji, kiedy np. pracownik bez dnia przerwy przechodzi spod agencji tymczasowej do zakładu właściwego i nie zmienia przy tym stanowiska pracy. Podpisanie nowej umowy o pracę w przypadku tego samego stanowiska również zwalnia z instruktażu ogólnego, ale pod warunkiem, że między końcem poprzedniej umowy a początkiem następnej nie wystąpił ani jeden dzień przerwy. Instruktażu nie przeprowadza się również, gdy np. doszło jedynie do zmiany nazewnictwa stanowiska (bez znaczących zmian w sposobie wykonywania pracy, bez pojawienia się nowych maszyn czy narzędzi pracy).

Kto może przeprowadzić instruktaż ogólny?
Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia instruktażu ogólnego jest konkretna grupa osób:
•    pracownik służby BHP w zakładzie pracy,
•    Pracodawca samodzielnie wykonujący zadania służby bhp,
•    pracownik jako osoba, której powierzono zadania służby BHP,
•    firma zewnętrzna, specjalista ds. bhp z zewnątrz, itp. jeśli pracodawca nie stworzył wewnątrz firmy komórki BHP.

Instruktaż ogólny - podstawowe wiadomości
Instruktaż przeprowadza się dopiero w momencie, w którym został nawiązany stosunek pracy - czyli po podpisaniu stosownej umowy między pracodawcą a osobą zatrudnioną. Dopiero wtedy pracodawca kieruje pracownika na szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny zgodnie z przepisami musi trwać co najmniej 3 godziny i musi być przeprowadzony w formie instruktażu. Nie ma możliwości przeprowadzenia go np. w formie samokształcenia kierowanego - wyjątkiem jest tutaj wprowadzony stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W przeciwieństwie do szkolenia okresowego, instruktaż ogólny nie kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Fakt odbycia instruktażu powinien zostać odnotowany w odpowiedniej karcie szkolenia wstępnego(do pobrania tutaj).

Podstawowymi pojęciami, które powinny być poruszone podczas szkolenia, są: przepisy Kodeksu Pracy, z których wynikają obowiązki i prawa z zakresu BHP, przepisy wewnątrzzakładowe oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowy wykaz zagadnień może wyglądać następująco:
1.    Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.    Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.    Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.    Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
5.    Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
6.    Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
7.    Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
8.    Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
9.    Profilaktyczna opieka lekarska.
10.    Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
11.    Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętajmy, że instruktaż ogólny jest pierwszym momentem, w którym pracownik styka się z zasadami BHP obowiązującymi w Polsce oraz w zakładzie pracy. Dlatego warto zadbać o odpowiednie przygotowanie szkolenia i jego oprawę audiowizualną. Szkolenie powinna przeprowadzać osoba, która potrafi w fachowy i konkretny sposób przekazać wiedzę, dzięki czemu już na początku pracownik lepiej rozumie, dlaczego zasady BHP są tak ważne. Pozwala to uniknąć w przyszłości wielu wypadków - stąd obowiązek organizacji szkolenia wstępnego, w tym instruktażu ogólnego, należy do pracodawcy.

 

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Praca zdalna, a bhp

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Nowoczesna platforma BHP

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Upały, a bhp

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?