Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Opracowywanie instrukcji BHP jest jednym z obowiązków pracodawcy w zakresie zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jak jednak tworzyć instrukcje i jakich obszarów one dotyczą? Czy instrukcje powinien tworzyć pracownik BHP? Odpowiedź znajdziesz w tekście.

Czym jest instrukcja BHP?
Instrukcja BHP to szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na danym stanowisku pracy, podczas danego procesu technologicznego oraz podczas pracy z konkretną maszyną. Dotyczy to tych maszyn i procesów, w których występuje zagrożenie życia lub zdrowia. Prawo nie precyzuje, jak dokonać oceny, które urządzenia i czynności są zagrożeniem, stąd decyzja o stworzeniu instrukcji dla danego obszaru należy do pracodawcy.
Ponadto instrukcje BHP dotyczą zasad postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek tworzenia instrukcji dotyczy każdego pracodawcy. Oznacza to, iż osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mają obowiązku opracowywania instrukcji BHP, ponieważ w myśl prawa nie są pracodawcami.
 

Kto tworzy instrukcję BHP?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 2374 § 2) to pracodawca jest zobowiązany do opracowywania szczegółowych instrukcji BHP. Nie oznacza to jednak, że musi robić to osobiście. Może zlecić tę czynność swoim podwładnym zgodnie ze zdroworozsądkowym podejściem. To znaczy, że za przygotowanie instrukcji BHP do konkretnej maszyny nie powinien odpowiadać jedynie pracownik służby BHP (nie ma zresztą takiego obowiązku, warto o tym pamiętać). W dużych przedsiębiorstwach, z uwagi na mnogość stanowisk i maszyn, jest to wręcz niemożliwe.
W związku z tym instrukcję powinien opracować np. kierownik działu, który zna proces technologiczny czy ma wiedzę na temat wszelkich zagrożeń, które wiążą się z obsługą danej maszyny. Zgodnie z artykułami 211 pkt 7 k.p. oraz 100 § 1 k.p pracownik ma obowiązek takie polecenie wykonać. Natomiast rolą pracownika służby BHP podczas opracowywania instrukcji jest jej opiniowanie. Pozwala to wspólnymi siłami stworzyć pełną (tj. zawierającą informacje, o których piszemy poniżej) instrukcję, którą zrozumie każdy pracownik. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest umożliwić pracownikom stały dostęp do aktualnych instrukcji, aby w razie konieczności mogli po nie sięgnąć. Poza tym opracowane instrukcje powinny być skonsultowane z pracownikami lub z przedstawicielami pracowników danego zakładu.
 

Podstawowe zasady opracowywania instrukcji BHP

 

Gdy już wiemy, czego instrukcja BHP dotyczy, możemy przystąpić do jej opracowania. Jakie cechy powinna mieć dobra instrukcja BHP?
•    przede wszystkim powinna być napisana jasny językiem, aby żaden pracownik nie miał problemu z jej przyswojeniem,
•    każda instrukcja powinna zawierać takie informacje jak:
o    krótki opis urządzenia, materiału niebezpiecznego lub procesu,
o    jakie czynności należy podjąć przed rozpoczęciem pracy po raz pierwszy oraz za każdym kolejnym razem (np. wizualna ocena sprawności maszyny),
o    zasady bezpiecznego użytkowania,
o    zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia (np. nieprawidłowej pracy urządzenia, pożaru),
o    czynności, które należy wykonać po zakończeniu pracy (np. odłączenie od gniazdka sieciowego),
o    czynności zabronione,
o    wymagane środki ochronne (np. kask, rękawice).
 

Czy warto sięgać po gotowe instrukcje BHP?

Chociaż na rynku są dostępne “gotowce” instrukcji BHP, to doświadczenie podpowiada, aby jednak nie sięgać po nie z dwóch powodów. Po pierwsze, żadna wcześniej napisana instrukcja nie obejmie dokładnej specyfiki pracy w danym zakładzie pracy i będzie po prostu niekompletna. Po drugie, obowiązek tworzenia instrukcji nie ma na celu tworzenia stosu nikomu niepotrzebnych dokumentów. Zapoznanie się z instrukcją BHP pozwala pracownikom bezpiecznie wykonywać czynności służbowe. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia wypadków i związanych z nimi przestojów w procesach technologicznych. Poza tym pracownik, który zapoznał się z instrukcjami i przeszedł wstępne przeszkolony z zakresu BHP, poświadcza znajomość zasad BHP. Od tego momentu powstaje obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdyby pracownik został zapoznany ze zbyt ogólną instrukcją (lub w ogóle by do tego nie doszło) to po ewentualnym wypadku odpowiedzialność za nagłe zdarzenie jest po stronie pracodawcy.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie dla pracowników służby bhp, które poszerzy twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Praca zdalna, a bhp

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Upały, a bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Normy dźwigania w pracy 2020

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Nowoczesna platforma BHP

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?