Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Choć tym razem pacjentami nie są ludzie, a zwierzęta – lekarz weterynarii spotyka się z nie mniejszą ilością zagrożeń i czynników szkodliwych lub uciążliwych w swoim środowisku pracy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie weterynaryjnym. Aby jednak mieć pełną wiedzę na ten temat – każdy pracownik takiej placówki powinien przejść szkolenie wstępne (a następnie – okresowe) z BHP.

Szkolenie BHP dla weterynarzy i techników weterynarii

Praca ze zwierzętami bywa szczególnie trudna. Choć ludzcy pacjenci bywają oporni i niebezpieczni, to zwierzęta często nie rozumieją sytuacji, a ból czy dyskomfort kojarzą jednoznacznie z koniecznością obrony przed ich przyczynami. Ugryzienia, kopnięcia, zadrapania – to tylko część zagrożeń, jakie czekają na lekarza czy technika weterynarii. Należy pod uwagę wziąć także fakt, że w tej pracy występują również szkodliwe czy niebezpieczne czynniki biologiczne i chemiczne. Co więc powinno zawierać szkolenie BHP? Jak długo jest ono ważne? O tym przekonasz się, czytając dalszą część artykułu.

Co obejmuje kurs BHP online?

W myśl obowiązujących przepisów, zawartych m.in. w Kodeksie pracy, ale i stosownych rozporządzeniach, każdy kurs online dla weterynarzy i techników weterynarii powinien dostarczać standardowej wiedzy dotyczącej praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie BHP, ochrony osób młodocianych i kobiet itp. Jednak najważniejsze są zagadnienia związane z problemami z organizacją stanowisk weterynarzy (lekarzy, jak i techników).

Kurs BHP obejmuje kwestie związane ze środowiskiem pracy w samym gabinecie. Weterynarze często korzystają m.in. z urządzeń elektrycznych czy ostrych narzędzi. Dlatego materiał powinien obejmować zasady bezpiecznego postępowania z nimi. Jak w każdym programie szkoleniowym, także i w tym przypadku nie mogło zabraknąć norm dotyczących postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym np. w razie wybuchu pożaru. To o tyle istotne, że – przykładowo – płyny dezynfekcyjne są nierzadko na bazie łatwopalnego alkoholu.

Ocena ryzyka zawodowego w pracy ze zwierzętami

Jednak szkolenia powinny obejmować przede wszystkim m.in. kwestie trudności pracy ze zwierzętami, o czym wspomnieliśmy powyżej. Ocena ryzyka zawodowego w tym przypadku obejmuje m.in. konieczność zdefiniowania zagrożeń występujących ze strony zwierzęcych pacjentów. Te z kolei mogą przejawiać agresję, co skutkuje m.in. ugryzieniami, kopnięciami, ukąszeniami czy stratowaniem. To jednak nie wszystko – trzeba uwzględnić fakt, że w takich warunkach występują czynniki mogące prowadzić do przeciążenia układu ruchu, upadków, uderzenia o przedmioty nieruchome lub ruchome i skaleczeń.

Pracownicy placówki weterynaryjnej powinni jednak poznać nie tylko czynniki negatywne i zagrożenia płynące z wykonywania ich obowiązków, ale i metody zabezpieczenia się przed nimi. Dotyczy to zarówno odzieży ochronnej (fartuchów i specjalnych ubrań w przypadku pracy z urządzeniami emitującymi promieniowanie konkretnego typu), jak i rozwiązań technicznych, umożliwiających np. bezpieczne wykonanie zabiegu.

Jak długo ważny będzie kurs?

Aby przystąpić do pracy, konieczne jest przejście przez szkolenie wstępne BHP. Część ogólna może odbyć się online, jednak trzeba też odbyć stosowny instruktaż stanowiskowy. Tak jak w przypadku personelu medycznego, pracującego z ludźmi, także weterynarze i technicy muszą przechodzić kursy okresowe. Pierwszy powinien odbyć się w ciągu 12 miesięcy od podjęcia pracy na danym stanowisku. A jak długo pozostaje on ważny? Wskazuje się, że maksymalny okres to 5 lat.

Skorzystaj z naszej oferty!

W każdym zakładzie pracy kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają dużą rolę. Co więcej – niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się z karami ze strony IP. Dlatego warto je przeprowadzić, tym bardziej że dzisiaj mogą się one odbywać online. Jeśli interesują Cię profesjonalne szkolenia BHP dla weterynarzy oraz cennik za nie – zajrzyj na naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz profesjonalne materiały szkoleniowe. Seminarium w formie e-learningu kończy się egzaminem, dzięki czemu każdy kursant zyskuje respektowany przez organy inspekcyjne certyfikat.

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Normy dźwigania w pracy 2020

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Nowoczesna platforma BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Praca zdalna, a bhp

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Temperatura w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Upały, a bhp

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Czy kursy BHP online się opłacają?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy