Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Każdy pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa do szkolenia swoich pracowników z zakresu BHP oraz o dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w swoim przedsiębiorstwie. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku umów cywilnoprawnych? Czy pracownicy zatrudniani na zasadzie umowy zlecenie lub umowy o dzieło muszą przechodzić szkolenie BHP? Odpowiedź w tekście.

Czym są umowy cywilnoprawne?
Umowy cywilnoprawne są formą umowy o wykonanie określonej czynności. W Polsce dostępne są dwa rodzaje umów cywilnoprawnych: umowa o dzieło (regulowane przez art. 627 – 646 kc) oraz umowa zlecenie (regulowana przez art. 734 – 751 kc), które są oparte na przepisach kodeksu cywilnego. Ich funkcjonowanie nie jest więc regulowane przez kodeks pracy. Niesie to za sobą kilka istotnych różnic. Firmy stosują takie formy zlecania w sytuacji, gdy nie szukają pracownika na stałe, ale chcą wykonać jedną określoną czynność w określonym czasie. To wygodna forma pozyskiwania zleceniobiorców, o ile nie nosi znamion umowy o pracę, tzn. nie określa podległości, miejsca oraz godzin wykonania pracy, a także nie musi być wykonywana osobiście.

 

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Temperatura w miejscu pracy

Praca zdalna, a bhp

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

KursBHP - wypadek przy pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Upały, a bhp

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Nowoczesna platforma BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Normy dźwigania w pracy 2020

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa