Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Każdy pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa do szkolenia swoich pracowników z zakresu BHP oraz o dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w swoim przedsiębiorstwie. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku umów cywilnoprawnych? Czy pracownicy zatrudniani na zasadzie umowy zlecenie lub umowy o dzieło muszą przechodzić szkolenie BHP? Odpowiedź w tekście.

Czym są umowy cywilnoprawne?
Umowy cywilnoprawne są formą umowy o wykonanie określonej czynności. W Polsce dostępne są dwa rodzaje umów cywilnoprawnych: umowa o dzieło (regulowane przez art. 627 – 646 kc) oraz umowa zlecenie (regulowana przez art. 734 – 751 kc), które są oparte na przepisach kodeksu cywilnego. Ich funkcjonowanie nie jest więc regulowane przez kodeks pracy. Niesie to za sobą kilka istotnych różnic. Firmy stosują takie formy zlecania w sytuacji, gdy nie szukają pracownika na stałe, ale chcą wykonać jedną określoną czynność w określonym czasie. To wygodna forma pozyskiwania zleceniobiorców, o ile nie nosi znamion umowy o pracę, tzn. nie określa podległości, miejsca oraz godzin wykonania pracy, a także nie musi być wykonywana osobiście.

 

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Nowoczesna platforma BHP

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Normy dźwigania w pracy 2020

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Temperatura w miejscu pracy

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

KursBHP - wypadek przy pracy

Praca zdalna, a bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Upały, a bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA