Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Wraz z łagodzeniem obostrzeń gospodarczych dotyczących reżimu sanitarnego i zachowania społecznego dystansu, wiele przedsiębiorstw zdecydowało się przywrócić prowadzoną działalność gospodarczą do standardowego trybu. Stopniowe odmrażanie firm spowodowało, że wielu pracowników powróciło lub szykuje się na powrót do pracy w zakładzie. W jaki sposób bezpiecznie zorganizować ich pracę? Z jakimi obostrzeniami, zaleceniami i ograniczeniami należy się liczyć, chcąc zapewnić bezpieczeństwo załodze oraz firmie?

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy planujący powrót pracowników do zakładu zobligowani są do zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego, stworzenie planu działania oraz zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Analiza oceny ryzyka zawodowego
Żeby móc właściwie zorganizować obszar BHP firmy w pandemicznej rzeczywistości, konieczne jest zaktualizowanie oceny ryzyka zawodowego,  występującego w zakładzie. Kluczowa jest identyfikacja wszelkich zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych i psychospołecznych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy, pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów i zagrożeń. Należy również zrewidować środki zapobiegawcze, które umożliwią zakładowi przywrócenie zdolności produkcyjnej i operacyjnej.

Zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Kluczowym aktem prawnym regulującym dostosowanie firmy i planowanie bezpiecznego powrotu do pracy jest art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz specyfiki firmy działania pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków mogą być różne. Środki konieczne do zastosowania, PIP klasyfikuje jako eliminujące zagrożenia oraz minimalizujące zagrożenia.

Środki eliminujące zagrożenia
Do środków eliminujących zagrożenia zaliczyć należy zwiększony udział pracy zdalnej oraz zmianę organizacji pracy w zakładzie.
Należy starać się organizować pracę zmianową w zakładzie w godzinach ruchomych, czyli w sposób, który umożliwi koordynację przychodzenia i wychodzenia z pracy niewielkich grup pracowników w pewnych cyklach – np. co 2-3 godziny. W ten sposób możliwe jest ograniczenie niepotrzebnego kontaktu międzyludzkiego, a tym samym zmarginalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Środki minimalizujące zagrożenia
W przestrzeniach biurowych i socjalnych pracodawcy powinni ograniczać i rozdzielać miejsca odpoczynku i spożywania posiłków. Pracownicy powinni być oddelegowywani na przerwy pojedynczo, a w strefach relaksu muszą być umieszczone płyny dezynfekujące i ręczniki papierowe.
Odseparowaniu pracowników od siebie sprzyja również wprowadzenie zaleceń dotyczących 1,5-2-metrowych odstępów między stanowiskami pracy, a także fizyczne oddzielenie stanowisk barierami z pleksi lub innych trwałych tworzyw sztucznych. Konieczne jest także dbanie o wydajną i skuteczną wentylację pomieszczeń pracy.
Do obowiązków pracodawcy należy również wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej – np. maseczki ochronne lub półmaski FFP2, FFP3 czy N95. Należy również wprowadzić środki ochrony behawioralnej – nadzór kierownictwa nad pracownikami i weryfikowanie przestrzegania reguł oraz wytycznych.
Pracodawcy muszą również realizować działania przeciwepidemiczne. Zalicza się do nich m.in. mierzenie temperatury pracownikom oraz regularne dezynfekowanie klamek, poręczy, wind oraz innych powierzchni. Istotnym zaleceniem jest także wprowadzenie formalnego zakazu przychodzenia do pracy w sytuacji, w której u pracownika wystąpiły objawy choroby Covid-19, a także zobligowanie pracowników, aby zgłaszali się do lekarzy.
Przed wznowieniem pracy w zakładzie należy poinformować pracowników o wdrożonych zmianach oraz – w razie potrzeby – zapewnić im szkolenie z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej czy przeciwepidemicznej.

 

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Upały, a bhp

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Praca zdalna, a bhp

Temperatura w miejscu pracy

KursBHP - wypadek przy pracy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?