Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Jesteś świeżo upieczonym pracodawcą? A może lada moment zatrudnisz swojego pierwszego pracownika i zastanawiasz się, czy musisz odbyć szkolenie BHP? Wyczerpującą odpowiedź znajdziesz w naszym tekście.

Kim jest pracodawca?

Obowiązek przechodzenia regularnych szkoleń BHP dotyczy wszystkich pracowników oraz pracodawców. Warto jednak najpierw zadać sobie pytanie, kim jest pracodawca w świetle przepisów prawa? Kiedy stajemy się pracodawcą? Inaczej mówiąc, pracodawca jest osobą fizyczną lub osobą prawną (oraz inna jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej), która zatrudnia pracowników w ramach stosunku pracy. W przypadku pracodawców, którzy są jednostką organizacyjną, działania w sferze prawa pracy podejmuje wyznaczona osoba lub wyznaczony organ jednostki. Natomiast stosunek pracy powstaje wskutek zawarcia umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.

Kiedy powstaje obowiązek szkolenia BHP dla pracodawców

Dopiero zawarcie pierwszego stosunku pracy sprawia, iż osoba lub jednostka staje się pracodawcą. Oznacza to, iż osoba prowadząca działalność jednoosobową (czy będąca na tzw. samozatrudnieniu) nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy i nie podlega obowiązkowi przechodzenia regularnych szkoleń BHP. Dopiero zatrudnienie pierwszego pracownika - lub uzyskanie statusu pracodawcy - sprawia, iż powstaje obowiązek odbycia szkolenia BHP. Co bardzo ważne, procedura różni się jak w przypadku pracowników - pracodawca powinien od razu ukończyć szkolenie okresowe, nie odbywa szkolenia wstępnego !!! Szkolenie bhp dla pracodawców jest ważne przez 5 lat.

Dlaczego szkolenie BHP pracodawców jest tak istotne?

Znajomość zasad BHP w wypadku pracodawcy ma ogromne znaczenie dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie placówki lub zakładu. Pracodawca, często będący właścicielem przedsiębiorstwa, powinien posiadać wiedzę z zakresu BHP i umieć stosować przepisy w praktyce. W związku z tym kurs dla pracodawców obejmuje następujące zagadnienia:
1.    Omówienie przepisów prawa (oraz ich interpretacji) dotyczących wszelkich aspektów BHP., w tym m.in. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy czy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Więcej szczegółów znajdziesz w szkoleniu dla pracodawców.
2.    Identyfikacja i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi.
3.    Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4.    Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
5.    Metodyka szkoleń w zakresie BHP, w tym m.in. szkoleń stanowiskowych, niezwykle istotnych z punktu widzenia pracodawcy, który wprowadza nowego pracownika w zakres obowiązków.
6.    Postępowanie w razie zagrożeń oraz wypadku w czasie pracy - udzielanie I pomocy przedmedycznej.
6.    Zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego.
7.    Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.

Podstawą zakresu szkolenia jak i samego obowiązku kursu BHP jest Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. - ostatnia nowelizacja z dnia 29 maja 2019 r . Jednocześnie pracodawca, który od dnia 1 stycznia 2019 roku, ukończy szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka (zobacz, którą masz kategorię) w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, może pełnić obowiązki służby BHP w zakładach pracy, w tym przeprowadzać szkolenia wstępne, czyli instruktaż ogólny i stanowiskowy oraz organizować i prowadzić szkolenia okresowe w różnych formach, przewidzianych Rozporządzeniem.

Możliwe formy szkolenia bhp pracodawcy

W przypadku pracodawców możliwe jest odbycie szkolenia na trzy sposoby:
•    kurs, który trwa nie krócej, niż 15 godzin lekcyjnych,
•    seminarium, które nie może być krótsze, niż 5 godzin lekcyjnych,
•    samokształcenie - to obecnie najwygodniejsza forma odbywania szkoleń BHP, jednocześnie bardzo tania, a co istotne - potwierdzona zaświadczeniem ważnym w świetle prawa. Szkolenie BHP w ramach samokształcenia można odbyć przez Internet. Należy jednak pamiętać, aby treść szkolenia była przygotowana w sposób merytoryczny. Czas potrzebny na ukończenie szkolenia zależy od osoby, która je odbywa i może zamknąć się nawet w kwadransie.

 

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca zdalna, a bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Temperatura w miejscu pracy

Nowoczesna platforma BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Upały, a bhp

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby