Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie poważnie wpłynęła na funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw. Dotyczy to również obowiązków pracodawcy w zakresie BHP. Jakie zmiany zostały wprowadzone, aby dodatkowo pomóc właścicielom firm w tym trudnym czasie? Z naszego tekstu dowiesz się więcej na temat najnowszych zmian, które zostały wprowadzone od początku epidemii COVID-19.

Wszystkie poniższe modyfikacje są bezpośrednio związane z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 568) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Badania lekarskie a koronawirus

W związku z epidemią zawieszeniu uległy niektóre obowiązki pracodawcy związane z przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich u pracowników. Ma to oczywiście wesprzeć pracodawców, jak i w miarę możliwości zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Zgodnie z powyższym:
-    pracownicy nie podlegają okresowym badaniom lekarskim,
-    w wypadku badań okresowych nie wydaje się stosownych skierowań,
-    pracodawca nie musi zapewniać badań po zaprzestaniu pracy z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi.
-    pracownicy zatrudnieni do kierowania pojazdami nie są kierowani na badania psychologiczne
Należy jednak pamiętać, iż niezwłocznie po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, pracodawca i pracownik mają 60 dni na wznowienie stosownych obowiązków w zakresie badań lekarskich.

Jednocześnie w przypadku badań wstępnych lub kontrolnych, stosowne orzeczenie może wydać lekarz, który nie posiada do tego uprawnień, o ile lekarz z kwalifikacjami nie jest dostępny. Takie orzeczenie traci moc 30 dni po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Natomiast jeśli badania pracowników (bez względu na ich rodzaj) straciły ważność po 7 marca 2020 roku, to po odwołaniu epidemii lub stanu epidemicznego zachowują swoją ważność nie dłużej niż do 60 dni. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku badań psychologicznych, których ważność jest niezbędna do wykonywania czynności służbowych.

Szkolenia BHP

W przypadku szkoleń BHP również doszło do kilku istotnych zmian, które w założeniu mają pomóc pracodawcom płynnie przejść przez czas epidemii. Czego one dotyczą? Główny Inspektorat Pracy na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. opublikował swoje stanowisko:
-    instruktaż ogólny, do tej pory przeprowadzany wyłącznie w formie instruktażu, może być przeprowadzony w formie samokształcenia kierowanego, np. poprzez naszą platformę BHP kursbhp.com. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikowi stosownych materiałów  szkoleniowych. Przeprowadzony instruktaż ogólny powinien mieć dokładnie taki sam program, jak w wypadku standardowych procedur w tym zakresie,
-    obowiązek zapewnienia szkolenia okresowego bhp zawiesza się, zgodnie z poniższą informacją:
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1)    okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
2)   w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
-    jednocześnie zachowano obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla:
1)         pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2)    pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
3)        pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4)    ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

zgodnie z brzmieniem § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawcy zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Pracy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, aby jednocześnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zmiany w przepisach i zasadach przeprowadzenia szkoleń nie mają na celu obniżenia poziomu BHP w firmach i przedsiębiorstwach.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracodawców, które poszerzy twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

KursBHP - wypadek przy pracy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Nowoczesna platforma BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Normy dźwigania w pracy 2020

Praca zdalna, a bhp

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Upały, a bhp

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?