Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Personel medyczny należy do grupy pracowników narażonych na wiele czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych. Dlatego szkolenia wstępne, jak i okresowe BHP odgrywają w ich przypadku ogromne znaczenie. Celem takich kursów jest nie tylko wdrożenie osób nowo zatrudnionych w środowisko pracy, ale i aktualizacja wiedzy kadry, dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat szkoleń BHP dla białego personelu? Przekonaj się poniżej!

Szkolenia BHP w służbie zdrowia - przepisy

Tak, jak w przypadku pozostałych zawodów, tak i wśród lekarzy i pielęgniarek kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy regulowane są przez m.in. Kodeks pracy. To jednak niejedyny akt prawny, dotyczący kursów z tego zakresu. Oprócz niego wyróżnia się co najmniej dwa rozporządzenia, w tym z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz  z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zawarte w nich regulacje wymagają – jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania jego obowiązków – przeprowadzenia odpowiednich instruktaży z tego zakresu. Warto przy tym wiedzieć, że dzieli się on na ogólny, który można odbyć w formie szkolenia BHP online, a także stanowiskowy, organizowany przez bezpośredniego przełożonego z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem lub samego pracodawcę.

Okresowe szkolenia BHP pracowników służby zdrowia

Poza powyższymi kursami trzeba pamiętać, że nowo zatrudniony pracownik, należący do personelu medycznego, więc m.in.:

  • lekarzy,
  • pielęgniarek,
  • techników medycznych,

musi przejść też przez szkolenia okresowe BHP (np. przez Internet). Pierwsze z nich musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od objęcia danego stanowiska. Jak sama nazwa wskazuje, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy należy cyklicznie powtarzać. Wynika to z konieczności uaktualniania wiedzy, gdyż środowisko pracy lekarzy i pielęgniarek naraża ich na szereg negatywnych czynników, oddziałujących na zdrowie, a nawet narażających ich życie.

Przepisy BHP ulegają ciągłym zmianom. Tyczy się to zarówno regulacji na poziomie krajowym, jak i wewnętrznych regulaminów, dostosowywanych do aktualnie panujących w danym środowisku warunków. Wskazuje się jednak, że jeśli nie zaistniały inne przesłanki, kursy powinny się odbywać maksymalnie co 5 lat. Ustawodawca przy tym przewiduje, że szkolenia okresowe BHP mogą być prowadzone przez Internet, co stanowi duże udogodnienie.

Co powinno zawierać szkolenie BHP dla personelu medycznego?

Członkowie białego personelu z seminarium dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy powinni wynieść informacje dotyczące unikania i ochrony przed czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi czy niebezpiecznymi. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy pracownicy mają do czynienia z urządzeniami emitującymi pole EM i inne promieniowanie.

Ponadto osoby zatrudnione w ochronie zdrowia powinny zdobyć wiedzę dotyczącą postępowania w razie wystąpienia sytuacji stwarzających zagrożenie – w tym m.in. w razie wybuchu pożaru. Konieczny jest też kurs z zakresu pierwszej pomocy. W trakcie szkoleń należy również przekazać informacje dotyczące m.in. ochrony pracy kobiet i młodocianych, chorób zawodowych, a także problemów związanych z organizacją stanowisk personelu medycznego. Te, w zależności od specjalizacji i miejsca zatrudnienia, bywają różne, o czym więcej poniżej.

Szkolenie BHP dopasowane do charakteru pracy lekarza

Chirurg, internista czy laryngolog mierzą się z różnymi wyzwaniami, ale i odmiennymi czynnikami uciążliwymi czy szkodliwymi oraz zagrożeniami. Sam charakter placówki medycznej – czy to szpital, czy przychodnia, również wiąże się z różnicami w środowisku pracy. Dlatego należy pamiętać, że szkolenie BHP powinno być dopasowane ściśle do stanowiska, specjalizacji i warunków, jakie obowiązują w danym miejscu.

Kursy BHP stacjonarne i online – sprawdź!

Przygotowanie pracowników do wykonywania obowiązków w ochronie zdrowia ma duże znaczenie – nie tylko dla bezpieczeństwa pacjentów, ale i ich własnego. Koniecznie trzeba też uaktualniać wiedzę z zakresu BHP, aby być na bieżąco z przepisami oraz najnowszymi rozwiązaniami, pozwalającymi lepiej zabezpieczać się przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Dlatego warto powierzyć szkolenia wstępne i okresowe – stacjonarne i przez Internet, specjalistom. Zgłoś się do nas – zajrzyj na stronę po więcej szczegółów dotyczących kursów.

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Nowoczesna platforma BHP

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Praca zdalna, a bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Temperatura w miejscu pracy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Normy dźwigania w pracy 2020

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Czy kursy BHP online się opłacają?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Upały, a bhp

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa