Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

W naszym kraju nieustannie rośnie odsetek zagranicznych pracowników, którzy zajmują stanowiska w różnych gałęziach gospodarki. Zatrudniający ich pracodawcy mają różne obowiązki, związane z wdrożeniem obcokrajowców w nowym środowisku pracy. Sprawdź w poniższym artykule, czy musisz organizować dla cudzoziemców szkolenia BHP (np. po angielsku) i jak one wyglądają!

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce a przepisy

Przedsiębiorstwa decydujące się na zatrudnienie obcokrajowców muszą postępować zgodnie z przepisami prawa migracyjnego, oraz kodeksu pracy. W zależności od miejsca urodzenia i obywatelstwa konkretnego pracownika z zagranicy, pracodawcy powinny dopełnić różnego rodzaju formalności, które są wyszczególnione w wymienionych dokumentach.

Pracownicy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed podjęciem się zatrudnienia w Polsce, muszą postarać się o pozwolenie na pracę. Przeważnie to przyszły pracodawca składa wniosek w ich imieniu do lokalnego urzędu wojewódzkiego. Z kolei obcokrajowcy pochodzący z krajów członkowskich EOG nie potrzebują ubiegać się o specjalne zezwolenia. Jednak w części przypadków mogą ich obowiązywać pewne ograniczenia czasowe – przy przebywaniu na terenie naszego kraju dłużej, niż 3 miesiące muszą oni zarejestrować swój pobyt w Polsce.

Niezależnie od miejsca pochodzenia cudzoziemca, pracodawca musi z nim podpisać umowę o pracę lub cywilno-prawną. Dodatkowo wszyscy pracownicy firmy, również obcokrajowcy, mają obowiązek wziąć udział w kursie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady BHP można poznać w trakcie szkolenia online lub stacjonarnego, w zależności od możliwości oraz preferencji uczestników.

Obowiązek szkolenia BHP i badania lekarskie dla pracowników z zagranicy

Bez względu na stanowisko, jakie zajmuje się w firmie oraz rodzaj jej działalności, każda osoba zatrudniona z tytułu umowy o pracę w Polsce musi uczestniczyć w okresowych szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy, w których znajdują się m.in. podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Dotyczy to nie tylko Polaków, ale także obcokrajowców. Cykliczny kurs BHP dla pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemców, może zostać przeprowadzony po angielsku lub w innym języku, preferowanym przez uczestników.

Jako że zatrudnienie cudzoziemców w Polsce musi przebiegać zgodnie z przepisami lokalnego prawa pracy, są oni również zobowiązani do odbycia badania lekarskiego. Jego zakres jest ściśle uzależniony od zajmowanego stanowiska i będzie się znacznie różnić w przypadku pracowników biurowych oraz fizycznych. W tym celu należy udać się do lekarza medycyny pracy, na wniosek pracodawcy.

Zarówno kursy BHP, jak i badania lekarskie są ważne tylko przez określony czas, dlatego trzeba je powtarzać cyklicznie. W przypadku cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach, na których nie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe, obie formalności muszą zostać wypełnione ponownie po upływie maksymalnie 5 lat.

Szkolenia BHP po angielsku

Jak powinno wyglądać szkolenie BHP dla obcokrajowców?

Organizacja kursu jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jego forma powinna być dostosowana do pracowników, dlatego w przypadku tych zagranicznych najlepiej sprawdzą się szkolenia BHP po angielsku. W ich trakcie uczestnicy poznają m.in.:

 

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • metody działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • swoje prawa i obowiązki związane ze stanowiskiem pracy.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy poznają w trakcie spotkań z certyfikowanymi instruktorami, a po ich ukończeniu otrzymają specjalne oświadczenie o uczestnictwie. Chociaż nadal dużą popularnością cieszą się stacjonarne kursy BHP, szkolenia online cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Tryb zdalny lekcji jest zgodny z zapisami polskiego prawa, również w przypadku cudzoziemców. Przede wszystkim jest on bardzo dogodny dla uczestników, którzy mogą zrealizować program bez wychodzenia z domu.

Szkolenia BHP online - sprawdź ofertę!

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową i zapewnij zagranicznym pracownikom odpowiednie warunki pracy! Nasza firma organizuje kursy BHP dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, dostępne w wygodnej formie online. Zapewniamy materiały dydaktyczne w języku angielskim, a także indywidualne podejście do wszystkich uczestników.

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Praca zdalna, a bhp

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Temperatura w miejscu pracy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Normy dźwigania w pracy 2020

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Nowoczesna platforma BHP

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

KursBHP - wypadek przy pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Upały, a bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa