Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

W naszym kraju nieustannie rośnie odsetek zagranicznych pracowników, którzy zajmują stanowiska w różnych gałęziach gospodarki. Zatrudniający ich pracodawcy mają różne obowiązki, związane z wdrożeniem obcokrajowców w nowym środowisku pracy. Sprawdź w poniższym artykule, czy musisz organizować dla cudzoziemców szkolenia BHP (np. po angielsku) i jak one wyglądają!

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce a przepisy

Przedsiębiorstwa decydujące się na zatrudnienie obcokrajowców muszą postępować zgodnie z przepisami prawa migracyjnego, oraz kodeksu pracy. W zależności od miejsca urodzenia i obywatelstwa konkretnego pracownika z zagranicy, pracodawcy powinny dopełnić różnego rodzaju formalności, które są wyszczególnione w wymienionych dokumentach.

Pracownicy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed podjęciem się zatrudnienia w Polsce, muszą postarać się o pozwolenie na pracę. Przeważnie to przyszły pracodawca składa wniosek w ich imieniu do lokalnego urzędu wojewódzkiego. Z kolei obcokrajowcy pochodzący z krajów członkowskich EOG nie potrzebują ubiegać się o specjalne zezwolenia. Jednak w części przypadków mogą ich obowiązywać pewne ograniczenia czasowe – przy przebywaniu na terenie naszego kraju dłużej, niż 3 miesiące muszą oni zarejestrować swój pobyt w Polsce.

Niezależnie od miejsca pochodzenia cudzoziemca, pracodawca musi z nim podpisać umowę o pracę lub cywilno-prawną. Dodatkowo wszyscy pracownicy firmy, również obcokrajowcy, mają obowiązek wziąć udział w kursie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady BHP można poznać w trakcie szkolenia online lub stacjonarnego, w zależności od możliwości oraz preferencji uczestników.

Obowiązek szkolenia BHP i badania lekarskie dla pracowników z zagranicy

Bez względu na stanowisko, jakie zajmuje się w firmie oraz rodzaj jej działalności, każda osoba zatrudniona z tytułu umowy o pracę w Polsce musi uczestniczyć w okresowych szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy, w których znajdują się m.in. podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Dotyczy to nie tylko Polaków, ale także obcokrajowców. Cykliczny kurs BHP dla pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemców, może zostać przeprowadzony po angielsku lub w innym języku, preferowanym przez uczestników.

Jako że zatrudnienie cudzoziemców w Polsce musi przebiegać zgodnie z przepisami lokalnego prawa pracy, są oni również zobowiązani do odbycia badania lekarskiego. Jego zakres jest ściśle uzależniony od zajmowanego stanowiska i będzie się znacznie różnić w przypadku pracowników biurowych oraz fizycznych. W tym celu należy udać się do lekarza medycyny pracy, na wniosek pracodawcy.

Zarówno kursy BHP, jak i badania lekarskie są ważne tylko przez określony czas, dlatego trzeba je powtarzać cyklicznie. W przypadku cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach, na których nie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe, obie formalności muszą zostać wypełnione ponownie po upływie maksymalnie 5 lat.

Szkolenia BHP po angielsku

Jak powinno wyglądać szkolenie BHP dla obcokrajowców?

Organizacja kursu jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jego forma powinna być dostosowana do pracowników, dlatego w przypadku tych zagranicznych najlepiej sprawdzą się szkolenia BHP po angielsku. W ich trakcie uczestnicy poznają m.in.:

 

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • metody działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • swoje prawa i obowiązki związane ze stanowiskiem pracy.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy poznają w trakcie spotkań z certyfikowanymi instruktorami, a po ich ukończeniu otrzymają specjalne oświadczenie o uczestnictwie. Chociaż nadal dużą popularnością cieszą się stacjonarne kursy BHP, szkolenia online cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Tryb zdalny lekcji jest zgodny z zapisami polskiego prawa, również w przypadku cudzoziemców. Przede wszystkim jest on bardzo dogodny dla uczestników, którzy mogą zrealizować program bez wychodzenia z domu.

Szkolenia BHP online - sprawdź ofertę!

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową i zapewnij zagranicznym pracownikom odpowiednie warunki pracy! Nasza firma organizuje kursy BHP dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, dostępne w wygodnej formie online. Zapewniamy materiały dydaktyczne w języku angielskim, a także indywidualne podejście do wszystkich uczestników.

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Normy dźwigania w pracy 2020

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Czy kursy BHP online się opłacają?

KursBHP - wypadek przy pracy

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Praca na wysokości w ujęciu BHP

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Temperatura w miejscu pracy

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca zdalna, a bhp

Upały, a bhp

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku