Jak zostać inspektorem ds. bhp

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Inspektorem BHP może być wyłącznie osoba, która ma niezbędne kwalifikacje oraz wykształcenie. Aby zostać inspektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, należy mieć ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub podyplomowe. Inspektorem BHP może zostać również technik BHP.

Podstawa prawna regulująca zawód inspektora ds. BHP

Dokładny zakres organizacji, uprawnień oraz kompetencji i działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest regulowany przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
Poza tym, podstawą prawną determinującą kwestię szkolenia i uprawnień nabywanych przez inspektorów BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, nr 1860 z późn. zm.), a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t. j. Dz.U. 2018 poz. 227).
Kwestię uprawnień i zakresu działań inspektorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku, które zmienia Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 246, poz. 2467 i 2468).

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać inspektorem ds. BHP?

Aby zostać inspektorem BHP, konieczne jest najpierw spełnienie jednego z poniższych warunków:

  •     uzyskanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

Aby zostać Starszym Inspektorem ds. BHP, należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  •     uzyskanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3-letniego stażu zawodowego,
  •     uzyskanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kompetencje miękkie, jakimi powinien odznaczać się inspektor ds. BHP

Poza niezbędnym wykształceniem i stażem pracy, od inspektorów ds. BHP wymaga się również odpowiednich kompetencji miękkich, ułatwiających im rozwiązywanie problemów w codziennej pracy, stawianie właściwych wniosków oraz dbanie o zwiększanie komfortu i bezpieczeństwa pracowników.
Wśród pożądanych kompetencji miękkich należy wymienić przede wszystkim kreatywność, samodzielność, samozorganizowanie, a także umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania właściwych wniosków.

Obowiązek uczestniczenia w szkoleniach okresowych

Każdy pracownik służby BHP, poza uzyskaniem niezbędnego wykształcenia i stażu pracy, zobligowany jest do ukończenia okresowego szkolenia BHP. W ramach kursu BHP np. online, pracownicy służby BHP, którzy chcą zostać inspektorem ds. BHP, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:

  •     prowadzenia kontroli oraz oceniania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,
  •     identyfikowania oraz analizowania zagrożeń zawodowych wraz z wykonywaniem właściwej oceny ryzyka dotyczącego tych zagrożeń,
  •     eliminowania lub ograniczania czynników szkodliwych dla zdrowia i życia na danych stanowiskach pracowniczych,
  •     prawidłowego ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz powstawania chorób zawodowych wraz ze wskazywaniem rekomendacji dotyczących profilaktyki wypadkom i schorzeniom zawodowym.

Każdy pracownik służby BHP ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniach okresowych nie rzadziej niż raz na 5 lat. Uczestnictwo w szkoleniach jest niezbędne, aby zachować odpowiednie wymagania kwalifikacyjne. W ramach szkoleń inspektorzy ds. BHP oraz inni pracownicy służby BHP mogą sprawnie się doszkalać i dbać o aktualność swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Upały, a bhp

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Normy dźwigania w pracy 2020

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Jak wybrać odpowiednią odzież ostrzegawczą?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Znaczenie szkoleń BHP dla pielęgniarek: co powinny obejmować i jak często się odbywać?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Temperatura w miejscu pracy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Praca zdalna, a bhp

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

KursBHP - wypadek przy pracy

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Nowoczesna platforma BHP

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?