Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Ewakuacja budynku w czasie zagrożenia pożarem, wyciekiem, skażeniem lub katastrofą budowlaną musi być przeprowadzona sprawnie i szybko. Aby to było możliwe, pracodawca musi spełnić obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jakie są ogólne zasady ewakuacji? Co należy do obowiązków pracodawcy w tym zakresie?

Obowiązki pracodawcy a ewakuacja budynku

Pracodawca, bez względu na to, czy jest właścicielem terenu, czy nie, ma (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) obowiązek zapewnić bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji. Oznacza to między innymi, iż pracodawca musi wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za podjęcie ewakuacji w razie konieczności (np. pożaru czy uwolnienia niebezpiecznych substancji). Prawo nie precyzuje, ile osób powinien wyznaczyć pracodawca. Ważne jednak, aby w zakładach, gdzie np. obowiązuje zmianowy system pracy, w każdym momencie była obecna jedna wyznaczona osoba. Pracodawca powinien podjąć odpowiednie decyzje w tej sprawie w przypadku dużego przedsiębiorstwa, gdzie funkcjonuje wiele działów, brygad itp. Każdy wyznaczony pracownik powinien otrzymać niezbędne środki do komunikacji zewnętrznej (np. telefon komórkowy), aby w razie konieczności istniała możliwość poinformowania służb o zaistniałej sytuacji.

Osoba wyznaczona do zwalczania pożarów i przeprowadzania ewakuacji powinna dokładnie znać plan ewakuacji, czyli najkrótszą bezpieczną drogę prowadzącą na zewnątrz budynku. Powinna także znać zasady ewakuacji i zagrożenia pożarowe, które mogą występować na terenie przedsiębiorstwa. W praktyce nie jest potrzebne tu żadne dodatkowe szkolenie - większość wiedzy pokryje szkolenie okresowe BHP. Osoba ta jest również odpowiedzialna za sprawdzenie stanu osobowego załogi i ewentualnego poinformowania służb ratunkowych o tym, iż ktoś w budynku jednak pozostał. Pracodawcy powinni pamiętać, iż wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za ewakuację i przeciwdziałanie pożarom jest ich obowiązkiem. Oznacza to, że brak takiej osobie w przedsiębiorstwie oznacza złamanie przepisów BHP. W takiej sytuacji PIP może nałożyć mandat karny w wysokości do 2000 zł, a w przypadku recydywy - do 5000 zł.

Zasady ewakuacji z budynku

Podstawą ewakuacji jest jej jak najszybsze i najsprawniejsze przeprowadzenie. Pracownicy nie powinni w tym czasie “ratować” sprzętu firmowego czy swoich osobistych rzeczy. Esencją ewakuacji jest jak najszybsze opuszczenie budynku pod nadzorem osoby za to odpowiedzialnej. Pracodawca powinien wyznaczyć miejsce zbiórki do ewakuacji, na które udają się wszyscy pracownicy. Muszą tam pozostać do momentu, aż pojawi się wyraźny komunikat umożliwiający powrót na miejsce pracy. Aby przeprowadzenie ewakuacji budynku było możliwe, zarządca budynku (lub pracodawca) musi wypełnić swoje obowiązki, do których należy:
-    Zapewnienie dostatecznej liczby wyjść ewakuacyjnych, jak i odpowiednich ich wymiarów (wysokość, szerokość) i drożności.
-    Wydzielenie dróg ewakuacyjnych i odpowiednie ich oznakowanie.
-    Zastosowanie systemów oddymiania w miejscach, gdzie przebiegają drogi i pomieszczenia ewakuacyjne.
-    Dbanie o obecność i sprawność techniczną oświetlenia awaryjnego.
-    Stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z która muszą być zapoznani wszyscy pracownicy, jeżeli jest wymagana przepisami prawa.
-    Stworzenie systemu ostrzegawczego, przez który można nadawać sygnały oraz komunikaty o zagrożeniu.

Prawo nakazuje również przeprowadzanie próbnych ewakuacji, w czasie których powinny zostać sprawdzone wszelkie procedury oraz wiedza osób odpowiedzialnych za bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji pracowników. Obowiązek ten dotyczy zarządców lub właścicieli zakładów pracy (niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV), w których na stałe pracuje (przebywa) powyżej 50 osób. Próbną ewakuację należy przeprowadzić nie rzadziej, niż raz na 2 lata. W przypadku budynków, w których cyklicznie przebywa powyżej 50 osób (np. szkoła, przedszkola), pierwsze ćwiczenie ewakuacji należy przeprowadzić do 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia użytkowania budynku, a następnie raz w roku. Istotne, aby przed próbną ewakuacją poinformować właściwego komendanta powiatowego/miejskiego straży pożarnej - najpóźniej na tydzień przed planowanymi ćwiczeniami.

Zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia ppoż, po którym uczestnik zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie ewakuacji:

                          Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

                             

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Praca zdalna, a bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

KursBHP - wypadek przy pracy

Nowoczesna platforma BHP

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Normy dźwigania w pracy 2020

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Upały, a bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?