Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Ewakuacja budynku w czasie zagrożenia pożarem, wyciekiem, skażeniem lub katastrofą budowlaną musi być przeprowadzona sprawnie i szybko. Aby to było możliwe, pracodawca musi spełnić obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jakie są ogólne zasady ewakuacji? Co należy do obowiązków pracodawcy w tym zakresie?

Obowiązki pracodawcy a ewakuacja budynku

Pracodawca, bez względu na to, czy jest właścicielem terenu, czy nie, ma (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) obowiązek zapewnić bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji. Oznacza to między innymi, iż pracodawca musi wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za podjęcie ewakuacji w razie konieczności (np. pożaru czy uwolnienia niebezpiecznych substancji). Prawo nie precyzuje, ile osób powinien wyznaczyć pracodawca. Ważne jednak, aby w zakładach, gdzie np. obowiązuje zmianowy system pracy, w każdym momencie była obecna jedna wyznaczona osoba. Pracodawca powinien podjąć odpowiednie decyzje w tej sprawie w przypadku dużego przedsiębiorstwa, gdzie funkcjonuje wiele działów, brygad itp. Każdy wyznaczony pracownik powinien otrzymać niezbędne środki do komunikacji zewnętrznej (np. telefon komórkowy), aby w razie konieczności istniała możliwość poinformowania służb o zaistniałej sytuacji.

Osoba wyznaczona do zwalczania pożarów i przeprowadzania ewakuacji powinna dokładnie znać plan ewakuacji, czyli najkrótszą bezpieczną drogę prowadzącą na zewnątrz budynku. Powinna także znać zasady ewakuacji i zagrożenia pożarowe, które mogą występować na terenie przedsiębiorstwa. W praktyce nie jest potrzebne tu żadne dodatkowe szkolenie - większość wiedzy pokryje szkolenie okresowe BHP. Osoba ta jest również odpowiedzialna za sprawdzenie stanu osobowego załogi i ewentualnego poinformowania służb ratunkowych o tym, iż ktoś w budynku jednak pozostał. Pracodawcy powinni pamiętać, iż wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za ewakuację i przeciwdziałanie pożarom jest ich obowiązkiem. Oznacza to, że brak takiej osobie w przedsiębiorstwie oznacza złamanie przepisów BHP. W takiej sytuacji PIP może nałożyć mandat karny w wysokości do 2000 zł, a w przypadku recydywy - do 5000 zł.

Zasady ewakuacji z budynku

Podstawą ewakuacji jest jej jak najszybsze i najsprawniejsze przeprowadzenie. Pracownicy nie powinni w tym czasie “ratować” sprzętu firmowego czy swoich osobistych rzeczy. Esencją ewakuacji jest jak najszybsze opuszczenie budynku pod nadzorem osoby za to odpowiedzialnej. Pracodawca powinien wyznaczyć miejsce zbiórki do ewakuacji, na które udają się wszyscy pracownicy. Muszą tam pozostać do momentu, aż pojawi się wyraźny komunikat umożliwiający powrót na miejsce pracy. Aby przeprowadzenie ewakuacji budynku było możliwe, zarządca budynku (lub pracodawca) musi wypełnić swoje obowiązki, do których należy:
-    Zapewnienie dostatecznej liczby wyjść ewakuacyjnych, jak i odpowiednich ich wymiarów (wysokość, szerokość) i drożności.
-    Wydzielenie dróg ewakuacyjnych i odpowiednie ich oznakowanie.
-    Zastosowanie systemów oddymiania w miejscach, gdzie przebiegają drogi i pomieszczenia ewakuacyjne.
-    Dbanie o obecność i sprawność techniczną oświetlenia awaryjnego.
-    Stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z która muszą być zapoznani wszyscy pracownicy, jeżeli jest wymagana przepisami prawa.
-    Stworzenie systemu ostrzegawczego, przez który można nadawać sygnały oraz komunikaty o zagrożeniu.

Prawo nakazuje również przeprowadzanie próbnych ewakuacji, w czasie których powinny zostać sprawdzone wszelkie procedury oraz wiedza osób odpowiedzialnych za bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji pracowników. Obowiązek ten dotyczy zarządców lub właścicieli zakładów pracy (niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV), w których na stałe pracuje (przebywa) powyżej 50 osób. Próbną ewakuację należy przeprowadzić nie rzadziej, niż raz na 2 lata. W przypadku budynków, w których cyklicznie przebywa powyżej 50 osób (np. szkoła, przedszkola), pierwsze ćwiczenie ewakuacji należy przeprowadzić do 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia użytkowania budynku, a następnie raz w roku. Istotne, aby przed próbną ewakuacją poinformować właściwego komendanta powiatowego/miejskiego straży pożarnej - najpóźniej na tydzień przed planowanymi ćwiczeniami.

Zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia ppoż, po którym uczestnik zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie ewakuacji:

                          Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

                             

Czy kursy BHP online się opłacają?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Praca zdalna, a bhp

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Upały, a bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Nowoczesna platforma BHP

Temperatura w miejscu pracy

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Normy dźwigania w pracy 2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?