Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności jednoosobowej często mają wątpliwości natury prawnej, w tym również dotyczące szkoleń BHP. Jednym z najczęstszych pytań osób będących na samozatrudnieniu jest to, czy podlegają one obowiązkowi przeprowadzania szkoleń BHP, tworzeniu instrukcji czy oceny ryzyka zawodowego. Odpowiedzi na te wątpliwości znajdują się w naszym tekście.

Kiedy powstaje obowiązek organizowania szkoleń BHP?
Przeprowadzanie szkoleń i tworzenie warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Kiedy jednak faktycznie powstaje ten obowiązek? Podstawą jest status pracodawcy, czyli osoby fizycznej (lub jednostki) zatrudniającej przynajmniej jednego pracownika. W związku z tym, jeśli jesteś osobą na samozatrudnieniu, to pracodawcą, zgodnie z art. 3. kodeksu pracy, staniesz się dopiero wtedy, gdy zatrudniasz swojego pierwszego pracownika w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oznacza to, iż zatrudniając osobę na umowę zlecenie lub o dzieło, przedsiębiorca nie staje się pracodawcą. Warto przy tym pamiętać, że przedsiębiorcę nadal obowiązują przepisy, zgodnie z art. 304 §1 Kodeksu Pracy, mówiące o tworzeniu bezpiecznych warunków pracy (z ochroną życia i zdrowia ludzkiego, art. 207 § 2 KP ) czy prowadzeniu działalności zgodnie z ochroną środowiska i innymi przepisami prawa. Biorąc powyższe zapisy pod uwagę, osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych powinny mieć zagwarantowane szkolenie BHP, jednak obowiązek pokrycia kosztów takiego szkolenia może zostać przeniesiony na pracownika.

Co to oznacza w praktyce? Prawo nie nakłada na osoby prowadzące jednoosobową działalność obowiązków z zakresu BHP takich jak: organizacja szkoleń, tworzenie instrukcji, ocena ryzyka zawodowego i inne. Dotyczy to każdej branży. Samozatrudniona osoba nie musi przechodzić szkolenia BHP, ale prawo jednocześnie mu tego nie zabrania. Możliwe jest więc np. odbycie szkolenia bhp dla pracodawców przed faktycznym zatrudnieniem pierwszego pracownika, a także dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy.
Jeśli natomiast samozatrudniony wykonuje pracę na terenie innego podmiotu na podstawie umowy cywilnoprawnej, podmiot ten może wymagać od samozatrudnionego, aby ten wykonał badania lekarskie oraz przeszedł szkolenie BHP.

BHP w działalności jednoosobowej, a wsparcie członków rodziny
Inną pojawiającą się wątpliwością jest status członków rodziny, którzy niejednokrotnie pomagają nam w ramach działalności. Czy te osoby są traktowane jako nasi pracownicy? Czy w związku z tym muszą odbyć szkolenie BHP? Otóż zgodnie z przepisami osoby, które są w I grupie pokrewieństwa i nie są zatrudnione, nie podlegają obowiązkowi przechodzenia szkoleń BHP. Do I grupy pokrewieństwa zalicza się małżonków, rodzeństwo, dzieci, zięciów i synowe, wnuki, rodziców i dziadków, jak również macochę, ojczyma, teściów, pasierba i pasierbicę.

Gdy samozatrudniony staje się pracodawcą
Gdy osoba pracująca w ramach samozatrudnienia zatrudni pierwszą osobę, pojawiają się obowiązki z zakresu BHP - jednym z pierwszych jest odbycie kursu bhp przez świeżo upieczonego pracodawcę np. w formie online. Co bardzo WAŻNE, pracodawcy nie odbywają szkolenia wstępnego, powinni od razu ukończyć szkolenie okresowe bhp w dowolnej formie, stacjonarnej lub elearning.  W tym momencie zaczynają go obowiązywać również inne przepisy, m.in. związane z kierowaniem pracowników na badania lekarskie czy organizowania szkoleń BHP. W przypadku małych przedsiębiorstw możliwe jest przeprowadzenie szkoleń przez pracodawcę (po odbyciu odpowiedniego szkolenia BHP, o którym już wspominaliśmy – zobacz tutaj) lub zlecenie ich firmie zewnętrznej. Jedną z popularnych form szkoleń okresowych są kursy bhp dostępne przez internet, które są łatwe w przyswojeniu przez pracownika i tańsze w porównaniu z tradycyjnymi formami, jak również zajmują mniej czasu. Pamiętaj jednak, iż obowiązek BHP dotyczy Cię dopiero wtedy, gdy zatrudnisz pierwszego pracownika - oferty reklamowane jako “niezbędne dla samozatrudnionych” są zwykłą manipulacją firm, które żerują na niewiedzy osób będących na samozatrudnieniu.

 

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Upały, a bhp

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Temperatura w miejscu pracy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Znaczenie szkoleń BHP dla pielęgniarek: co powinny obejmować i jak często się odbywać?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Nowoczesna platforma BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

KursBHP - wypadek przy pracy

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Praca zdalna, a bhp

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Czy kursy BHP online się opłacają?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jak wybrać odpowiednią odzież ostrzegawczą?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy