Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Zachowanie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest w zawodzie lekarza szczególnie ważne. Od odpowiednich standardów zależy nie tylko wygoda pracy, ale i komfort, życie i zdrowie pacjentów. Jak powinno wyglądać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla lekarzy? W jakiej formie można je przeprowadzić?

Cel szkolenia
Zadaniem każdego szkolenia z BHP jest zaznajomienie pracowników z wiedzą z tego zakresu lub aktualizacja już posiadanej wiedzy, szczególnie pod kątem nowych przepisów prawnych. Po jego odbyciu pracownik powinien znać zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również metody ochrony przed czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi. Celem szkolenia jest także zapoznanie pracowników z metodami radzenia sobie z nagłymi zdarzeniami - wypadkami, pożarami. Szkolenie powinno być także rozbudowane o informacje związane z udzielaniem pierwszej pomocy, co w przypadku obiektów medycznych wydaje się dość oczywiste.

Czy szkolenie powinno być dopasowane do charakteru pracy lekarza?
To jeden z podstawowych obowiązków organizatora szkolenia. Każdy kurs BHP musi być dostosowany do okoliczności, w których pracuje lekarz. Inne zadania i zagrożenia wiążą się z zadaniami chirurga w szpitalu, a inne - lekarza internisty w przychodni. Można jednak przyjąć, że pewne elementy dla ich szkoleń będą zbieżne i bezwzględnie powinny się pojawić - poza oczywiście wstępem do szkolenia, podstawowymi obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie BHP itp. Możemy przyjąć, że szkolenie lekarza powinno obejmować takie zagadnienia jak:  
•    obsługa narzędzi ostrych, strzykawek - jak przeciwdziałać skaleczeniom oraz jak postępować, gdy one występują oraz konsekwencje
•    ekspozycja na leki, chemikalia - profilaktyka oraz postępowanie w momencie nieprzewidziane ekspozycji, efekty skażenia lekami,
•    oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
•    oddziaływanie promieniowania jonizującego i optycznego,
•    postępowanie z agresywnymi/niebezpiecznymi pacjentami.
Szkolenie nie powinno również pomijać zagrożeń związanych z często stojącym charakterem pracy lekarza. Dotyczy to przede wszystkim chorób kręgosłupa i wszelkich dolegliwości układu ruchu, problemy z oczami (również ze względu na pracę przy komputerze), schorzenia nadgarstka czy ramion.

W jakiej formie może szkolić się lekarz? 
Ustawodawca w przypadku tej grupy zawodowej dopuścił pełne spektrum możliwości przeprowadzenia szkolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy lekarze mogą odbyć szkolenie BHP w formie kursu, seminarium i samokształcenia kierowanego. Ta ostatnia metoda jest obecnie coraz popularniejsza. Dlaczego? Lekarz, który zazwyczaj jest niezwykle zajęty swoimi obowiązkami, może takie szkolenie odbyć przed komputerem. Wystarczy, że zapozna się z materiałami, a następnie odpowie na pytania, które potwierdzą jego wiedzę z zakresu BHP. Jeśli kurs taki został stworzony przez profesjonalną firmę, to po teście pracownik służby zdrowia otrzymuje ważne w świetle prawa zaświadczenie o tym, że odbył szkolenie BHP. Oznacza to wygodę, ale i dostęp do najważniejszych informacji bez trudności.

Co ile lat lekarze muszą przechodzić szkolenie BHP?
Błędnie uważano, że lekarz, ponieważ nie jest pracownikiem fizycznym, można go zaliczyć do grupy osób wykonujących zadania administracyjno-biurowe. Nie jest to do końca precyzyjna ocena tego zawodu. Każdy lekarz narażony jest na czynniki ryzyka - narzędzia pracy, chemikalia czy promieniowanie, w związku z czym nie może być szkolony raz na 6 lat, tak jak pracownik administracyjno-biurowy. Nie ma znaczenia tu fakt, że lekarze bardzo często wykonują pracę tego typu - muszą odbywać szkolenia raz na 5 lat. W niektórych przypadkach pracodawca może ten czas skrócić, jeśli uzna, że stanowisko zajmowane przez lekarza tego wymaga. Obowiązkiem pracownika jest natomiast uczestniczyć w szkoleniu. Lekarz, mimo nadmiaru obowiązków, może zostać zwolniony ze szkolenia tylko w wypadku, gdy jego stanowisko dokładnie pokrywa się z piastowanym w poprzednim zakładzie pracy. Nie zwalnia go to jednak ze szkolenia wstępnego.

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Temperatura w miejscu pracy

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Nowoczesna platforma BHP

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Praca zdalna, a bhp

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

KursBHP - wypadek przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Upały, a bhp

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Normy dźwigania w pracy 2020

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa