Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Zachowanie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest w zawodzie lekarza szczególnie ważne. Od odpowiednich standardów zależy nie tylko wygoda pracy, ale i komfort, życie i zdrowie pacjentów. Jak powinno wyglądać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla lekarzy? W jakiej formie można je przeprowadzić?

Cel szkolenia
Zadaniem każdego szkolenia z BHP jest zaznajomienie pracowników z wiedzą z tego zakresu lub aktualizacja już posiadanej wiedzy, szczególnie pod kątem nowych przepisów prawnych. Po jego odbyciu pracownik powinien znać zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również metody ochrony przed czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi. Celem szkolenia jest także zapoznanie pracowników z metodami radzenia sobie z nagłymi zdarzeniami - wypadkami, pożarami. Szkolenie powinno być także rozbudowane o informacje związane z udzielaniem pierwszej pomocy, co w przypadku obiektów medycznych wydaje się dość oczywiste.

Czy szkolenie powinno być dopasowane do charakteru pracy lekarza?
To jeden z podstawowych obowiązków organizatora szkolenia. Każdy kurs BHP musi być dostosowany do okoliczności, w których pracuje lekarz. Inne zadania i zagrożenia wiążą się z zadaniami chirurga w szpitalu, a inne - lekarza internisty w przychodni. Można jednak przyjąć, że pewne elementy dla ich szkoleń będą zbieżne i bezwzględnie powinny się pojawić - poza oczywiście wstępem do szkolenia, podstawowymi obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie BHP itp. Możemy przyjąć, że szkolenie lekarza powinno obejmować takie zagadnienia jak:  
•    obsługa narzędzi ostrych, strzykawek - jak przeciwdziałać skaleczeniom oraz jak postępować, gdy one występują oraz konsekwencje
•    ekspozycja na leki, chemikalia - profilaktyka oraz postępowanie w momencie nieprzewidziane ekspozycji, efekty skażenia lekami,
•    oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
•    oddziaływanie promieniowania jonizującego i optycznego,
•    postępowanie z agresywnymi/niebezpiecznymi pacjentami.
Szkolenie nie powinno również pomijać zagrożeń związanych z często stojącym charakterem pracy lekarza. Dotyczy to przede wszystkim chorób kręgosłupa i wszelkich dolegliwości układu ruchu, problemy z oczami (również ze względu na pracę przy komputerze), schorzenia nadgarstka czy ramion.

W jakiej formie może szkolić się lekarz? 
Ustawodawca w przypadku tej grupy zawodowej dopuścił pełne spektrum możliwości przeprowadzenia szkolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy lekarze mogą odbyć szkolenie BHP w formie kursu, seminarium i samokształcenia kierowanego. Ta ostatnia metoda jest obecnie coraz popularniejsza. Dlaczego? Lekarz, który zazwyczaj jest niezwykle zajęty swoimi obowiązkami, może takie szkolenie odbyć przed komputerem. Wystarczy, że zapozna się z materiałami, a następnie odpowie na pytania, które potwierdzą jego wiedzę z zakresu BHP. Jeśli kurs taki został stworzony przez profesjonalną firmę, to po teście pracownik służby zdrowia otrzymuje ważne w świetle prawa zaświadczenie o tym, że odbył szkolenie BHP. Oznacza to wygodę, ale i dostęp do najważniejszych informacji bez trudności.

Co ile lat lekarze muszą przechodzić szkolenie BHP?
Błędnie uważano, że lekarz, ponieważ nie jest pracownikiem fizycznym, można go zaliczyć do grupy osób wykonujących zadania administracyjno-biurowe. Nie jest to do końca precyzyjna ocena tego zawodu. Każdy lekarz narażony jest na czynniki ryzyka - narzędzia pracy, chemikalia czy promieniowanie, w związku z czym nie może być szkolony raz na 6 lat, tak jak pracownik administracyjno-biurowy. Nie ma znaczenia tu fakt, że lekarze bardzo często wykonują pracę tego typu - muszą odbywać szkolenia raz na 5 lat. W niektórych przypadkach pracodawca może ten czas skrócić, jeśli uzna, że stanowisko zajmowane przez lekarza tego wymaga. Obowiązkiem pracownika jest natomiast uczestniczyć w szkoleniu. Lekarz, mimo nadmiaru obowiązków, może zostać zwolniony ze szkolenia tylko w wypadku, gdy jego stanowisko dokładnie pokrywa się z piastowanym w poprzednim zakładzie pracy. Nie zwalnia go to jednak ze szkolenia wstępnego.

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Nowoczesna platforma BHP

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Praca zdalna, a bhp

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Normy dźwigania w pracy 2020

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Praca na wysokości w ujęciu BHP

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

KursBHP - wypadek przy pracy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Czy kursy BHP online się opłacają?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Upały, a bhp

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy