Upały, a bhp

Upały, a bhp

Wysokie temperatury to czynnik, który negatywnie wpływa na komfort pracy, w związku z czym zasadne jest pytanie, jakie obowiązki według zasad BHP ma pracodawca w tym zakresie. Równie istotną kwestią są prawa, jakie mają w tym aspekcie sami pracownicy.

Upał, a obowiązki pracodawcy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy., pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych wody zdatnej do picia bez względu na liczbę pracowników czy profil działalności. Woda w tym wypadku nie jest żadnym przywilejem czy benefitem, ale obowiązkiem wprost wynikającym z przepisów prawa. Co jednak w przypadku sytuacji szczególnej, jaką jest panujący upał? W tym wypadku zastosowanie mają przepisy z 1996 roku, a mianowicie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Dowiadujemy się z niego, że w przypadku:
?    gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
?    przy pracach na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia wynosi powyżej 25°C,
?    stanowisk pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C,
Należy zapewnić pracownikom napoje profilaktyczne, które nie tylko uzupełnią organizm pracownika w wodę ale i minerały, które tracimy w wyniku pocenia się. Ilość napojów i sposób ich wydawania pracodawca ustala albo ze związkami pracowniczymi, albo z przedstawicielem pracowników, jeśli w zakładzie nie funkcjonują żadne związki zawodowe. Rodzaj napojów pozostaje w gestii pracodawcy. Co ważne, nie ma możliwości zrezygnowania z tego obowiązku na rzecz ekwiwalentu dla zatrudnionych. Za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Pracownicy młodociani i kobiety w ciąży w czasie upału

Pracodawca  powinien również pamiętać, iż jego obowiązkiem jest przeniesienie osób młodocianych na lżejsze stanowisko pracy, jeśli:
?    w pomieszczeniu temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza 65%,
?    osoba ta pracuje w środowisku pracy o dużych, nagłych wahaniach temperatury o różnicy co najmniej 15°C i nie ma możliwości zapewniania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o pośredniej temperaturze.
Ustawodawca nie przewidział takich limitów w przypadku zwykłych pracowników, stąd pracodawcy mogą opierać się jedynie o sugestie, aby praca biurowa była wykonywana w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni, a ciężka praca fizyczna - do 28 stopni Celsjusza. W przypadku kobiet będących w ciąży zasady są nieco inne i reguluje je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

Co poza przepisami?

Innym rozwiązaniem, które może zastosować pracodawca, jest wprowadzenie dodatkowych lub dłuższych przerw. Ponadto może również wprowadzić skrócony czas pracy, który jednak nie wpływa na wysokość wynagrodzenia jego pracowników. Instalacja takich urządzeń jak wiatraki czy klimatyzatory również leży w gestii pracodawcy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż przebywanie w wysokiej temperaturze wpływa negatywnie na produktywność pracowników, stąd instalacja urządzeń chłodzących może okazać się konieczną inwestycją, która przyniesie korzyść zakładowi pracy.

Prawa pracownicze w czasie upału

Zgodnie z art. 210  §1 Kodeksu Pracy pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków i nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to również wyposażanie pracownika w profilaktyczne napoje czy np. zbyt wysoką temperaturę panującą w pomieszczeniu, w którym wykonywane są obowiązki służbowe.

Pracownik może również powstrzymać się od dalszego wykonywania obowiązków, jeśli uważa, że coś mu zagraża (np. odczuwa zawroty głowy, ma ciężki oddech itp.). W takiej sytuacji obowiązkiem pracownika jest zgłosić ten fakt do przełożonego. W sytuacji, kiedy pracownik nie jest w stanie z powodu upału kontynuować pracy, pracodawca może wysłać pracownika do domu lub wezwać lekarza, który oceni stan podwładnego i wykluczy np. udar cieplny.

 

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Czy kursy BHP online się opłacają?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Nowoczesna platforma BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Normy dźwigania w pracy 2020

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Praca zdalna, a bhp

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Temperatura w miejscu pracy

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

KursBHP - wypadek przy pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?