Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Zachowanie odpowiednich norm bezpieczeństwa i higieny pracy jest szczególnie istotne w lecznicach dla zwierząt. Ich pracownicy muszą co 5 lat odbyć szkolenie BHP dla personelu weterynaryjnego, na którym omawiane są tego rodzaju zagadnienia. Zapoznaj się z całym artykułem i przekonaj się, jakie tematy powinny obejmować takie kursy!

Dlaczego BHP jest kluczowe w pracy weterynarza?

Bezpieczeństwo i higiena są ważne w każdym miejscu pracy, dlatego większość osób zatrudnionych musi uczestniczyć w okresowych szkoleniach BHP. Dotyczy to także personelu weterynaryjnego, który jest szczególnie narażony na utratę zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Jest to związane ze stałym kontaktem z nieznajomymi, często niebezpiecznymi zwierzętami, a także z zagrożeniami biologicznymi oraz chemicznymi. Jednak wdrażając odpowiednie środki, możesz chronić swoich pracowników przed urazami i zakażeniami, jak również ich podopiecznych.

Coraz częściej mówi się o obciążeniu psychicznym, jakie odczuwają lekarze weterynarii w swojej codziennej pracy. Metody radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, np. koniecznością uśpienia psa lub kota czy konfrontacji z problematycznym opiekunem, są więc ważnym elementem profilaktyki ochrony zdrowia personelu lecznicy dla zwierząt. 

Jakie ryzyka są związane z pracą w weterynarii?

Praca w lecznicy dla zwierząt jest często bardzo satysfakcjonująca, szczególnie kiedy leczenie problematycznego przypadku zakończy się sukcesem. Ma ona też jednak swoje ciemne strony związane z codziennymi zagrożeniami, z którymi muszą się zmagać wszyscy członkowie personelu weterynaryjnego. Na dobrym szkoleniu BHP wszystkie czynniki ryzyka są dokładnie omawiane. 

Lekarze i technicy weterynarii narażeni są na zagrożenia m.in.:

 • chemiczne – substancje służące do dezynfekcji oraz leki stanowią ryzyko narażenia się na toksyny,

 • biologiczne – kontakt ze zwierzętami sprzyja zakażeniu groźnymi chorobami (zoonozy),

 • psychologiczne – trudne sytuacje emocjonalne oraz wypalenie zawodowe,

 • fizyczne – urazy powstałe przy pracy z podopiecznymi, czyli ugryzienia, ukłucia oraz zadrapania,

 • inne – np. reakcje alergiczne, uszkodzenia słuchu, bóle mięśni oraz pleców związane z nieprawidłową postawą.

Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP w praktyce weterynaryjnej

W trakcie okresowych kursów BHP przedstawiciele personelu weterynaryjnego zapoznają się z aktualnymi regulacjami prawnymi, skupiając się na tych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznają swoje prawa i obowiązki, a także informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Uczą się też odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, z naciskiem na ich prawidłowe interpretowanie i oceanie skali ryzyka. 

Na kursach poruszane są też kwestie organizacji stanowiska pracy całego personelu, z uwzględnieniem czynników szkodliwych, takich jak substancje chemiczne, zoonozy, czy urządzenia emitujące niebezpieczne promieniowanie. Uczestnicy poznają też metody udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. To ostatnie zagadnienie jest szczególnie istotne, dlatego na szkoleniu poświęca się mu dużo czasu. 

Jak na co dzień utrzymywać wysoki poziom BHP w praktyce weterynaryjnej?

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia BHP dla personelu weterynaryjnego powinna zostać wykorzystana w praktyce. Administratorzy lecznicy dla zwierząt powinni zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki, narzędzia i programy neutralizacji ryzyka, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. W tym celu należy:

 • organizować cykliczne szkolenia BHP,

 • zapewnić stały dostęp do środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, apteczki,

 • opracować skuteczne metody reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,

 • przestrzegać procedur utylizacji odpadów toksycznych i medycznych,

 • zadbać o regularne badanie stanu zdrowia personelu,

 • wyznaczyć miejsce zbiórki oraz schronienia na potrzeby ewakuacji,

 • zaopatrzyć się w smycze, kagańce i inne środki do pracy z groźnymi zwierzętami.

Sprawdź ofertę kursów BHP online dla pracowników weterynarii

Jeśli poszukujesz kompleksowego kursu, który jest zgodny z aktualną wiedzą, wybierz naszą ofertę! Przeprowadzane przez nas szkolenie BHP dla personelu weterynaryjnego idealnie przygotuje jego przedstawicieli do reakcji na zagrożenia w pracy. Oferujemy naukę w wygodnym trybie online dla dowolnej liczby uczestników, z gwarancją konkurencyjnej ceny.

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Upały, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Praca zdalna, a bhp

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Temperatura w miejscu pracy

Nowoczesna platforma BHP

KursBHP - wypadek przy pracy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?