Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Głównym celem działalności placówki oświatowej jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży, zgodnie z zakresem programu nauczania. W trakcie jego realizacji szkoła musi także zadbać o bezpieczeństwo swoich uczniów, którzy narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia. Przeczytaj poniższe wskazówki i dowiedz się, jak chronić swoich podopiecznych!

Bezpieczeństwo dzieci w szkole to podstawa – jak ją zapewnić?

Kiedy każdego ranka rodzice odprowadzają swoje pociechy do szkoły, powierzają je opiece pedagogów, którzy są wówczas odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, często nie potrafią samodzielnie dostrzegać potencjalnych zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także odpowiednio na nie reagować. Z tego powodu przedstawiciele kadry nauczycielskiej powinni być dobrze przygotowani na każdą sytuację i wiedzieć, jak rozwiązać problem wszystkimi dostępnymi metodami. 

Publiczne placówki edukacyjne często są niedofinansowane. Jednak oszczędności budżetowe nie mogą mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo uczniów. Dyrektorzy powinni przeznaczyć określone kwoty na wdrażanie systemów i programów ochrony podopiecznych przed zagrożeniami w samej szkole, jak i pochodzącymi z zewnątrz. Wykaz przykładowych działań, jakie warto podjąć, znajdziesz w dalszej części artykułu.

Różne rodzaje zagrożeń w szkole

Niezależnie od klasy, do której uczęszczają, uczniowie są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczają się przede wszystkim wypadki losowe, prowadzące do uszkodzeń ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, a także pożary, czy awarie infrastruktury, np. osuwający się dach. Nie można bagatelizować także powszechnego zjawiska przemocy rówieśniczej, przed którą należy chronić wszystkich podopiecznych, reagując na nią w porę. 

Uczniom należy się też bezpieczeństwo przed groźnymi czynnikami pochodzącymi spoza terenu szkoły. Szczególnym problemem ostatnimi laty jest cyberprzemoc, która dotyka zwłaszcza nastolatków regularnie korzystających z social mediów. Kadra pedagogiczna powinna także zachować dużą czujność przy wpuszczaniu do placówki osób z zewnątrz. Mogą one bowiem zajmować się sprzedażą substancji psychoaktywnych. Inne, warte uwagi zagrożenia to m.in.:

 • epidemie chorób zakaźnych,

 • zamachy bombowe,

 • przemoc w rodzinie,

 • zanieczyszczenia wody i powietrza.

Rola nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom

Dyrekcja szkoły dysponuje środkami oraz narzędziami, aby wprowadzić rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Jednak to nauczyciele mają większy, codzienny kontakt ze swoimi podopiecznymi, dlatego neutralizacja zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych spoczywa także na ich barkach. Każdy z nich powinien przede wszystkim umieć rozpoznawać sytuacje ryzykowne i stale obserwować dzieci i młodzież, zarówno w trakcie lekcji w klasie, jak i na przerwach. 

Wszyscy nauczyciele powinni znać zasady udzielania pierwszej pomocy, a także umieć wykorzystywać je w praktyce. Muszą również zdawać sobie sprawę z powszechności przemocy rówieśniczej, oraz zagrożeń pochodzących z internetu. Oba zjawiska często są ze sobą połączone, ponieważ to koledzy z klasy zazwyczaj są odpowiedzialni za cyberprzemoc. 

Praktyczne kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w szkole

Dyrektorzy placówek oświatowych mają do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia i metody, które służą poprawie bezpieczeństwa uczniów. Aby skutecznie chronić ich przed różnego rodzaju zagrożeniami, szkoła powinna przede wszystkim:

 • zainwestować w szkolenia BHP dla nauczycieli,

 • stale monitorować stan zdrowia dzieci i młodzieży,

 • wprowadzić program antyprzemocowy,

 • opracować procedury ewakuacji z budynku,

 • zapewnić podopiecznym wsparcie psychologiczne,

 • zainstalować system alarmów bezpieczeństwa i monitoringu,

 • edukować uczniów na temat zagrożeń w internecie,

 • reagować na incydenty i dociekać ich przyczyn,

 • ustanowić procedury dostępu do szkoły osób z zewnątrz.

Zobacz ofertę szkoleń BHP dla nauczycieli

Przygotuj kadrę nauczycielską w swojej szkole na różnego rodzaju zagrożenia i skorzystaj z naszej oferty! Od wielu lat organizujemy kompleksowe szkolenia BHP dla nauczycieli, których zakres obejmuje m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy i metod reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zapewniamy kursy w trybie stacjonarnym, a także w wersji online.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Czy kursy BHP online się opłacają?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

KursBHP - wypadek przy pracy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Upały, a bhp

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca zdalna, a bhp

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Normy dźwigania w pracy 2020

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Temperatura w miejscu pracy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie