Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to jeden z pierwszych momentów, w których pracownik styka się ze swoim nowym miejscem pracy. Ważne więc, aby wprowadzenie do wykonywanych obowiązków było przeprowadzone prawidłowo. Jak powinien wyglądać instruktaż stanowiskowy? Kto może go przeprowadzić? Więcej w tekście.

Kiedy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy?

Szkolenie wstępne BHP, jak sama nazwa wskazuje, powinno być zorganizowane przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika. Dokładnie ta sama zasada dotyczy instruktażu stanowiskowego - musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania jego obowiązków. Dotyczy to również pracownika, który zmienił stanowisko. Oczywiście instruktaż taki prowadzony jest na koszt pracodawcy. Podstawą prawną instruktażu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kogo obejmuje obowiązek takiego szkolenia?

Obowiązek szkolenia instruktażowego dotyczy przede wszystkim:
- każdego nowoprzyjętego pracownika,
- pracownika, który w obrębie zakładu zmienił stanowisko,
- studenta odbywającego praktykę studencką lub ucznia, który przyucza się do zawodu(odbywa praktyczną naukę zawodu).
Ważne, aby instruktaż był przeprowadzony również wówczas, gdy zakład pracy dokonuje znaczących zmian, np. technologicznych. Chociaż pracownicy nie zmieniają swoich stanowisk, to sposób wykonywania zadań (np. nowe maszyny) już wymaga, aby instruktaż się odbył. Podobnie jest w przypadku wprowadzenia np. nowej, stwarzającej ryzyko substancji chemicznej do procesu technologicznego.

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Zaznajomienie pracownika ze środowiskiem pracy i zagrożeniami należy do pracodawcy lub osoby bezpośrednio sprawującej nadzór nad pracownikami. Może to być brygadzista, kierownik zmiany lub działu - ustalenie tego należy do organizacji. Wystarczy pamiętać o tym, aby wyznaczona osoba miała odpowiednią wiedzę i była przeszkolona pod kątem kierowania pracownikami. Nie powinien więc to być pracownik służby BHP.

Dlaczego zorganizowanie tego szkolenia jest tak istotne?

To nie tylko kwestia wymogów prawnych i ewentualnych konsekwencji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Instruktaż stanowiskowy umożliwia nowemu pracownikowi poznanie swoich zadań i wszelkich zasad bezpieczeństwa, które w związku z nimi obowiązują. Ewentualny wypadek przy pracy wobec braku takiego szkolenia działa zdecydowanie na niekorzyść pracodawcy.

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy

Zgodnie z przepisami prawa instruktaż stanowiskowy powinien trwać 8 godzin - tylko w przypadku pracowników administracyjno-biurowych czas ten może zostać skrócony do 2 godzin. Zakres tematyczny szkolenia powinien dotyczyć m.in. obsługi maszyn i wszelkich urządzeń, narzędzi, materiałów, czynników energetycznych czy substancji chemicznych. Wszystko oczywiście zależy od charakteru danego zakładu pracy i specyfiki stanowiska, należy jednak pamiętać, że instruktaż powinien mieć zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Prawidłowo przeprowadzony instruktaż może wyglądać następująco:
1. Wstępna rozmowa z pracownikiem na temat jego zakresu obowiązków.
2. Przekazanie informacji na temat pomieszczenia, w którym pracownik będzie wykonywał swoje zadania. Dotyczy to warunków oświetleniowych, dróg ewakuacyjnych i zachowania w razie awarii czy wypadku, ale też maszyn i samego procesu pracy. W ten sposób osoba instruująca przekazuje wszystko, co najważniejsze, aby pracownik mógł przejść do kolejnych etapów.
3. Następnie instruktor prezentuje sposób, w jaki ma być wykonywana praca zgodnie z zasadami BHP.
4. Pracownik wykonuje zadanie z asystą instruktora.
5. Pracownik wykonuje zadanie samodzielnie pod okiem osoby, która go szkoli.
6. Instruktor sprawdza wiedzę pracownika z nabytych umiejętności i podsumowuje całe szkolenie.

Niezbędne dokumenty

Aby instruktaż stanowiskowy mógł zostać uznany za ważny, należy wypełnić odpowiedni druk - kartę szkolenia wstępnego(do pobrania tutaj). Muszą się w niej znaleźć dane pracownika, data szkolenia, dane osoby, która przeprowadziła instruktaż i może poświadczyć, że pracownik może zostać dopuszczony do pracy i nabył stosowną wiedzę, aby móc wykonywać swoje obowiązki prawidłowo z zachowaniem zasad BHP. Karta szkolenia powinna po szkoleniu trafić do akt osobowych pracownika.

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca zdalna, a bhp

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Temperatura w miejscu pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Normy dźwigania w pracy 2020

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Upały, a bhp

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

KursBHP - wypadek przy pracy

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Nowoczesna platforma BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?