Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Pandemia Covid-19 była przełomowa pod wieloma względami. Mnóstwo pracowników biurowych od 2020 roku przeszło na zdalny model pracy i pozostało w nim do dzisiaj lub przeszło na tryb hybrydowy. Taka zmiana jest wyzwaniem na wielu płaszczyznach i rodzi konkretne pytania, w tym m.in. w sprawie szkolenia BHP np. online. Jeśli Ciebie również nurtują tego typu kwestie – zachęcamy do lektury poniższego artykułu. Opisujemy obowiązki ciążące na pracodawcy i pracowniku wykonującym swoje zadania w ramach home office oraz nowości wynikające z przepisów wchodzących w życie w 2023 roku.

Czy szkolenie BHP w pracy zdalnej jest obowiązkowe?

Podobnie, jak w przypadku zadań wykonywanych w siedzibie firmy, tak i w sytuacji, gdy zatrudniony wykonuje swoje zadania, kontaktując się (lub nie) z resztą zespołu przez Internet – właściciel firmy ma obowiązek zapewnić mu szkolenia wstępne i okresowe, choćby przez Internet. Kurs BHP może być przeprowadzony przez samego właściciela działalności, jeśli:

  • nie zatrudnia więcej niż 10 pracowników (chyba że prowadzi działalność, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka),
  • sam przeszedł odpowiednie seminarium z tego zakresu.

Zwykle jednak tego typu zadanie zostaje zlecone zewnętrznemu podmiotowi.

Jak przeprowadzić zdalnie szkolenie BHP?

O ile wdrożenie nowozatrudnionej lub przenoszonej na inne stanowisko osoby nie wymaga instruktażu stanowiskowego, to szkolenia BHP mogą odbyć się w całości online w ramach tzw. samokształcenia kierowanego. Kursant otrzymuje pakiet materiałów do przyswojenia, a treści te są dostosowane do branży i zajmowanego stanowiska. Zawarta w nich wiedza więc wyczerpuje tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym miejscu.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest przejście przez egzamin. Gdy pracownik go zaliczy, zyskuje stosowną certyfikację, respektowaną m.in. przez PIP. Warto wiedzieć, że także kursy okresowe BHP mogą odbyć się przez Internet. Zamówisz je na naszej stronie internetowej.

Przepisy regulujące pracę zdalną od 2023 roku

Podpisana 27 stycznia 2023 roku przez prezydenta RP nowelizacja Kodeksu pracy zastępuje funkcjonujący dotychczas termin „telepraca” wyrażeniem „praca zdalna”. Do ujednolicenia terminologii i regulacji wykorzystano zapisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid?19. Nowy art. 6718 definiuje pracę zdalną jako wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania zatrudnionego, a w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dodatkowo wyróżniono trzy typy pracy zdalnej:

  • całkowitą, gdy pracownik wykonuje swoje zadania wyłącznie poza miejscem zatrudnienia,
  • hybrydową, czyli przez określony czas w tygodniu pracuje np. z domu,
  • okazjonalną, polegającą na tym, że zatrudniony może na wniosek pisemny lub elektroniczny poprosić o taką możliwość (limit 24 dni w roku kalendarzowym).

Obowiązki pracodawcy i przeprowadzanie kontroli pracowników

W świetle tych przepisów pracodawca obciążony został też nowymi obowiązkami. To nie tylko odpowiednie szkolenia BHP online wstępne i okresowe, ale i m.in.:

  • wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej,
  • określenie procedur ochrony danych osobowych,
  • ustalenie zasad pokrywania kosztów wykonywania obowiązków w takim trybie,
  • wskazanie, w jaki sposób pracownik będzie kontrolowany.

Zatrudniający ma za zadanie określenie zasad organizacji stanowiska pracy, których zatrudniony musi przestrzegać. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków osoba taka będzie musiała się zapoznać z oceną ryzyka zawodowego, a także zobowiązać się do przestrzegania przepisów BHP.

Zmiany w pracy zdalnej – podsumowanie

Zastąpienie terminu „telepraca” „pracą zdalną” ujednolica znaczenie tego pojęcia, co było konieczne do uporządkowania regulacji. Wyklarowanie również obowiązków i uprawnień stron pozwala też jaśniej określić zasady współpracy między pracodawcą i pracownikiem. Warto pamiętać, że mimo iż zadania wykonywane są poza miejscem zatrudnienia – zasady BHP wciąż powinny być przestrzegane. Zapewnij więc zatrudnionym szkolenia okresowe i wstępne w dobrej cenie. Współpracując z nami, masz gwarancję otrzymania wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

KursBHP - wypadek przy pracy

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Praca zdalna, a bhp

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Upały, a bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Normy dźwigania w pracy 2020

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Temperatura w miejscu pracy

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Nowoczesna platforma BHP