Nowoczesna platforma BHP

Nowoczesna platforma BHP

Na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, pracodawca zobligowany jest do systematycznego przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tych przepisów i zasad. W jaki sposób przeprowadzać szkolenia w dobie pandemii, obostrzeń gospodarczych i trwającego reżimu sanitarnego? Rozwiązaniem jest e-learningowa platforma BHP.

Czym jest platforma e-learningowa?

Powszechny i łatwy dostęp do internetu sprawiły, że przed pracodawcami i pracownikami otworzyły się szerokie możliwości związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, realizowaniem zadań pracowniczych, a także organizowaniem szkoleń kadry. Jednym z coraz popularniejszych rozwiązań – zwłaszcza w dobie pandemii – umożliwiających szkolenie pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są platformy e-learningowe oferujące kompleksową ofertę kursów BHP.
Platforma e-learningowa to nic innego jak specjalny portal oferujący szkolenia internetowe w formie webinarów, filmów wideo, prezentacji czy instrukcji, infografik oraz animacji. Wiedza z zakresu BHP przekazywana jest na takiej platformie zależnie od charakteru i tematu szkolenia oraz potrzeb i preferencji przedsiębiorstwa.
Zwykle internetowe kursy BHP kończą się krótkimi podsumowaniami i testami jednokrotnego wyboru składającymi się z 10 pytań. Do testów można przystępować wielokrotnie.

Kto może skorzystać ze szkolenia BHP online?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z platformy e-learningowej oferującej szkolenia BHP może skorzystać:

 •     pracodawca, kadrowiec i inne osoby kierujące pracą pracowników,
 •     pracownicy administracyjno-biurowi,
 •     pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 •     pracownicy służby BHP i osoby realizujące zadania tej służby.

W internetowych szkoleniach BHP nie mogą uczestniczyć natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Wyjątkiem może być ogłoszy stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dlaczego warto skorzystać z internetowego kursu BHP?

Kluczową zaletą szkoleń BHP organizowanych przez internet jest ich wygoda, szybkość oraz skuteczność. Kursy BHP realizowane na platformie e-learningowej umożliwiają wykonanie szkolenia bez wychodzenia z domu, co pozwala oszczędzić mnóstwo czasu i środków na dojazd, zorganizowanie sali czy zatrudnienie szkoleniowca. Jednocześnie szkolenia online zapewniają kursantom możliwie komfortowe i sprzyjające warunki nauki.
Co więcej, zorganizowanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest w dobie pandemii koronawirusa zarówno dla pracodawców, jak i pracowników jedyną bezpieczną formą dopełnienia obowiązku z zakresu BHP zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Oczywiście wszystkie szkolenia zrealizowane na nowoczesnej e-learningowej platformie BHP są honorowane prawnie. Efektem wykonania szkolenia jest dokument potwierdzający odbycie kursu.

Jakie szkolenia są dostępne na platformie e-learningowej? Jak działa platforma BHP?

Nasza platforma e-learningowa jest dostosowana do potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jeżeli jesteś pracodawcą, wystarczy, że określisz rodzaj i liczbę szkoleń, które chcesz zamówić, opłacisz zamówienie i przyznasz dostępy swoim pracownikom.
Jeżeli jesteś pracownikiem, otrzymasz dane logowania do systemu na e-maila podanego przez Twojego pracodawcę. Po wprowadzeniu danych logowania otrzymasz dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Po zapoznaniu się z nimi będziesz mógł przystąpić do egzaminu. Zaliczenie testu skutkuje wygenerowaniem zaświadczenia o odbyciu i zaliczeniu szkolenia BHP.
Oferujemy wiele szkoleń dostosowanych do potrzeb pracodawców i pracowników działających w wielu sektorach gospodarczych. Na naszej platformie możesz skorzystać z następujących kursów:

 •     Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 •     Internetowe szkolenie wstępne bhp
 •     Pracownicy administracyjno-biurowi oraz branży informatycznej (IT)
 •     Pracownicy służby bhp
 •     Pracownicy oświaty i edukacji
 •     Pracownicy służby zdrowia
 •     Stomatolodzy i asystentki stomatologiczne
 •     Sprzedawcy i handlowcy
 •     Pracownicy inżynieryjno-techniczni
 •     Kierowcy
 •     Kosmetyczki i fryzjerzy
 •     Lekarze weterynarii
 •     Pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne
 •     I pomoc przedmedyczna
 •     Ochrona PPOŻ
 •     Szkolenia bhp w wersji angielskiej

Masz pytania dotyczące naszej platformy BHP? Sprawdź, jak to działa lub skontaktuj się z nami!

 

 

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Upały, a bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Temperatura w miejscu pracy

Praca zdalna, a bhp

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?