Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Pracownicy oświaty i edukacji są jedną z najliczniejszych grup zatrudnionych w Polsce. Szacuje się, iż w naszym kraju jest ich ponad pół miliona osób. Podobnie jak inne grupy zawodowe, tak i nauczyciele podlegają przepisom BHP. To rodzi pytanie, jaką wiedzę z zakresu BHP powinien mieć nauczyciel? Pracownicy oświatowi są zobowiązani do przechodzenia okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy co 5 lat. Co jednak z tego typu szkoleń powinien wynieść? Jakie informacje powinny się znaleźć w szkoleniu dla nauczycieli?

BHP w szkole

Cały szereg obowiązków nauczycieli wiąże się z bezpieczeństwem uczniów, którzy pozostają pod jego opieką. Dlatego fundamentem wiedzy pracownika oświaty jest to, jak prawidłowo organizować i przeprowadzać zajęcia dydaktyczne. Pozwala to lepiej zapobiegać wszelkim wypadkom, którym mogą ulec podopieczni. Dotyczy to przede wszystkim obowiązków nauczyciela w klasie, w której odbywają się zajęcia. Zadaniem nauczyciela jest m.in. sprawdzenie, czy klasa jest wywietrzona, odpowiednio doświetlona oraz bezpieczna, tj. nie ma w niej żadnych niezabezpieczonych elementów instalacji elektrycznej, zniszczonego wyposażenia (meble, okna, itp.). Szczególnie dotyczy to pracowni chemicznych, biologicznych, czyli tam, gdzie może znajdować się dodatkowy sprzęt. Nauczyciel po odbytym szkoleniu powinien również wiedzieć, jak reagować na wszelkie zagrożenia, np. jak przeprowadzić ewakuację w czasie pożaru.

Obowiązki BHP  w relacjach z uczniami?

Innym równie istotnym aspektem obowiązków nauczyciela związanych z BHP jest reagowanie na zachowanie młodzieży, którą ma pod opieką. Świadomy nauczyciel nie tylko wie, co robić podczas wypadków w placówce oświatowej, ale przede wszystkim zna sposoby postępowania z konfliktami, które występują pomiędzy uczniami. Szkoła jest miejscem, w którym występują problemy wychowawcze, pojawia się młodzież np. z uzależnieniami, podatna na stres czy po prostu trudna, w związku z czym nauczyciel musi wiedzieć, jak sobie w takich okolicznościach poradzić zgodnie z BHP. Należy uczniom wytłumaczyć wówczas, iż pewne zachowania wbrew zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy mogą spowodować wypadki i inne następstwa (np. występowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Kształtowanie odpowiedniej postawy przez nauczyciela ma tu ogromne znaczenie. Ponadto jednym z obowiązków pracownika oświaty jest dostosowywanie wszelkich aktywności podczas zajęć do możliwości uczniów: psychicznych, motorycznych i intelektualnych.

Czy nauczyciel może być uznany za pracownika administracyjno-biurowego?

Pozornie to pytanie może wydać się niedorzeczne, jednak jest ono następstwem zmian, które nastąpiły po 1 stycznia 2019 roku. Ustawodawca zmienił dotychczasowe zasady w ramach obowiązku okresowego szkolenia BHP i zwolnił z niego pracowników administracyjno-biurowych (art. 2373 § 1 i 2 kodeksu pracy ). Aby zwolnienie było możliwe, stanowisko musi charakteryzować się najniższym ryzykiem występowania wypadków w pracy oraz niskim występowaniem czynników szkodliwych. Oznacza to również, iż sam zakład pracy został zakwalifikowany nie wyżej, niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wspomniana nowelizacja Kodeksu Pracy, nowelizacja  Rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp, która weszła w życie 28 czerwca tego roku jak i obowiązki nauczycieli w zakresie BHP i odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, jednoznacznie wskazują, iż nauczyciele powinni systematycznie uczestniczyć w szkoleniach bhp. Jednocześnie pracownicy oświaty(nie tylko nauczyciele ale wszyscy pracownicy placówki edukacyjnej) powinni być przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aby w razie nagłego zdarzenia móc natychmiast udzielić pomocy, np. poszkodowanym dzieciom. W związku z szerokim zakresem obowiązków pracowników oświaty oraz odpowiedzialnością w zakresie bhp, zalecamy, aby przeprowadzać w ich przypadku odpowiednie szkolenie, które przypomni i rozszerzy wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracowników oświaty takie szkolenie powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat - w ramach obowiązujących przepisów szkolenie to może odbyć się w wygodnej formie e-learningu.

 

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Normy dźwigania w pracy 2020

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Nowoczesna platforma BHP

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Praca zdalna, a bhp

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Upały, a bhp

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Temperatura w miejscu pracy

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?