Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Pracownicy oświaty i edukacji są jedną z najliczniejszych grup zatrudnionych w Polsce. Szacuje się, iż w naszym kraju jest ich ponad pół miliona osób. Podobnie jak inne grupy zawodowe, tak i nauczyciele podlegają przepisom BHP. To rodzi pytanie, jaką wiedzę z zakresu BHP powinien mieć nauczyciel? Pracownicy oświatowi są zobowiązani do przechodzenia okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy co 5 lat. Co jednak z tego typu szkoleń powinien wynieść? Jakie informacje powinny się znaleźć w szkoleniu dla nauczycieli?

BHP w szkole

Cały szereg obowiązków nauczycieli wiąże się z bezpieczeństwem uczniów, którzy pozostają pod jego opieką. Dlatego fundamentem wiedzy pracownika oświaty jest to, jak prawidłowo organizować i przeprowadzać zajęcia dydaktyczne. Pozwala to lepiej zapobiegać wszelkim wypadkom, którym mogą ulec podopieczni. Dotyczy to przede wszystkim obowiązków nauczyciela w klasie, w której odbywają się zajęcia. Zadaniem nauczyciela jest m.in. sprawdzenie, czy klasa jest wywietrzona, odpowiednio doświetlona oraz bezpieczna, tj. nie ma w niej żadnych niezabezpieczonych elementów instalacji elektrycznej, zniszczonego wyposażenia (meble, okna, itp.). Szczególnie dotyczy to pracowni chemicznych, biologicznych, czyli tam, gdzie może znajdować się dodatkowy sprzęt. Nauczyciel po odbytym szkoleniu powinien również wiedzieć, jak reagować na wszelkie zagrożenia, np. jak przeprowadzić ewakuację w czasie pożaru.

Obowiązki BHP  w relacjach z uczniami?

Innym równie istotnym aspektem obowiązków nauczyciela związanych z BHP jest reagowanie na zachowanie młodzieży, którą ma pod opieką. Świadomy nauczyciel nie tylko wie, co robić podczas wypadków w placówce oświatowej, ale przede wszystkim zna sposoby postępowania z konfliktami, które występują pomiędzy uczniami. Szkoła jest miejscem, w którym występują problemy wychowawcze, pojawia się młodzież np. z uzależnieniami, podatna na stres czy po prostu trudna, w związku z czym nauczyciel musi wiedzieć, jak sobie w takich okolicznościach poradzić zgodnie z BHP. Należy uczniom wytłumaczyć wówczas, iż pewne zachowania wbrew zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy mogą spowodować wypadki i inne następstwa (np. występowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Kształtowanie odpowiedniej postawy przez nauczyciela ma tu ogromne znaczenie. Ponadto jednym z obowiązków pracownika oświaty jest dostosowywanie wszelkich aktywności podczas zajęć do możliwości uczniów: psychicznych, motorycznych i intelektualnych.

Czy nauczyciel może być uznany za pracownika administracyjno-biurowego?

Pozornie to pytanie może wydać się niedorzeczne, jednak jest ono następstwem zmian, które nastąpiły po 1 stycznia 2019 roku. Ustawodawca zmienił dotychczasowe zasady w ramach obowiązku okresowego szkolenia BHP i zwolnił z niego pracowników administracyjno-biurowych (art. 2373 § 1 i 2 kodeksu pracy ). Aby zwolnienie było możliwe, stanowisko musi charakteryzować się najniższym ryzykiem występowania wypadków w pracy oraz niskim występowaniem czynników szkodliwych. Oznacza to również, iż sam zakład pracy został zakwalifikowany nie wyżej, niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wspomniana nowelizacja Kodeksu Pracy, nowelizacja  Rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp, która weszła w życie 28 czerwca tego roku jak i obowiązki nauczycieli w zakresie BHP i odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, jednoznacznie wskazują, iż nauczyciele powinni systematycznie uczestniczyć w szkoleniach bhp. Jednocześnie pracownicy oświaty(nie tylko nauczyciele ale wszyscy pracownicy placówki edukacyjnej) powinni być przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aby w razie nagłego zdarzenia móc natychmiast udzielić pomocy, np. poszkodowanym dzieciom. W związku z szerokim zakresem obowiązków pracowników oświaty oraz odpowiedzialnością w zakresie bhp, zalecamy, aby przeprowadzać w ich przypadku odpowiednie szkolenie, które przypomni i rozszerzy wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracowników oświaty takie szkolenie powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat - w ramach obowiązujących przepisów szkolenie to może odbyć się w wygodnej formie e-learningu.

 

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

KursBHP - wypadek przy pracy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Temperatura w miejscu pracy

Czy kursy BHP online się opłacają?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Nowoczesna platforma BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Praca zdalna, a bhp

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Normy dźwigania w pracy 2020

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Upały, a bhp

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny