BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

BHP na budowie  -  kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

W branży budowlanej występuje szereg różnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Osoby zatrudnione jako fachowcy na budowach spotykają się z rozmaitymi zagrożeniami i tylko odpowiednie przygotowanie do pracy, obejmujące zarówno właściwe wyposażenie, jak i szkolenie, może zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zorganizować bezpieczne miejsce pracy dla majstrów budowlanych? Zachęcamy zatem do lektury!

Dlaczego BHP jest kluczowe w branży budowlanej?

Warto wiedzieć, że to właśnie pracownicy budowlani należą do grupy pracowników najbardziej narażonych na najróżniejsze wypadki. Twierdzenie to ma swoje odzwierciedlenie także w statystykach i – choć ilość przypadków mocno zmalała – wciąż pozostaje relatywnie wysoka, szczególnie w zestawieniu z innymi branżami. Co więcej – to właśnie place budowy należą do środowisk, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.

Specjaliści od murowania, instalacji hydraulicznych, elektrycznych etc., narażeni są na najróżniejsze zagrożenia. Dlatego ważna jest ich identyfikacja. Świadomość potencjalnych niebezpieczeństw może pomóc w podniesieniu standardów BHP. Jednak to nie jedyny sposób na dbanie o nie, o czym więcej opowiemy w dalszej części artykułu, jak i o roli szkoleń dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Powyżej wspomnieliśmy, że istotnym czynnikiem jest identyfikacja poszczególnych zagrożeń. Obejmuje to m.in. wskazanie czynników zagrażających zdrowiu i życiu oraz określenie stanowiska, na którym się ono pojawia. Przykładowo – w przypadku elektryka do najgroźniejszych wypadków należy m.in. porażenie prądem. Jako że jednak porusza się on po obszarze placu budowy, to musi liczyć się z tym, że z wysokości mogą spadać ciężkie przedmioty lub może przewrócić się w wyniku potknięcia.

Inny przykład – murarze nierzadko pracują na wyższych piętrach. To wiąże się z ryzykiem upadku. Pracują oni również z niebezpiecznymi przedmiotami i narzędziami, w tym maszynami, jakie mogą powodować poważne obrażenia ciała. Identyfikacja każdego zagrożenia na placu budowy pomaga wyczulić pracowników na nie. To z kolei przyczynia się do zwiększenia ostrożności w określonych sytuacjach. Niebagatelne znaczenie ma wybór odpowiedniego szkolenie.

Jak utrzymać wysokie standardy BHP na budowie?

Obok identyfikacji zagrożeń, istnieje szereg innych sposobów na to, by zwiększyć standardy bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Konieczne jest m.in. wprowadzenie zasad przemieszczania się po środowisku pracy, w tym wyznaczenie traktów komunikacyjnych, a także zakazu przebywania pod wznoszonymi ładunkami.

Pracownicy powinni również dysponować odpowiednimi środkami ochrony osobistej. Tyczy się to:

  • właściwej odzieży,

  • rękawic,

  • gogli,

  • masek,

  • innych ochraniaczy oraz systemów zabezpieczających np. przed upadkiem itp.

Poza nimi konieczne jest zapewnienie środków ochrony zbiorowej (więc m.in. poręczy), a także wydzielenie stref niebezpiecznych. Należy też pamiętać o właściwej konserwacji maszyn i prowadzeniu dokumentacji związanej np. z zezwoleniami na korzystanie z nich czy ich stanem technicznym.

Rola i znaczenie szkoleń BHP na placu budowy

Identyfikacja zagrożeń, jak i wprowadzenie nawet najlepszych zasad czy zabezpieczeń nie przyniesie rezultatu, jeśli pracownicy nie przejdą stosownego szkolenia. Ich rolą jest przede wszystkim przyswojenie i utrwalenie zasad związanych z BHP – ogólnych oraz związanych z określonym stanowiskiem pracy.

Zatrudnieni na budowie przechodzą nie tylko część teoretyczną, ale i praktyczną (instruktaż), podczas której poznają specyfikę swoich obowiązków i sposób ich bezpiecznego wykonywania. Okresowe kursy z kolei pomagają aktualizować i utrwalać wiedzę. To dzięki tym szkoleniom pracownicy mają większą świadomość czynników niebezpiecznych i szkodliwych na swoich stanowiskach, jak i na całym placu budowy.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Wiedząc, jak duże znaczenie ma zapewnienie odpowiednich warunków BHP dla osób zatrudnionych na budowie, a także rolę szkoleń w kreowaniu bezpiecznego środowiska, warto postawić na profesjonalne kursy. Wybierając ofertę naszej firmy, wybierasz współpracę ze specjalistami, którzy mają szerokie doświadczenie w edukowaniu pracowników w tym zakresie. Dysponujemy pakietami dostosowanymi do potrzeb różnych branż, w tym dla pracowników inżynieryjno technicznych. Zachęcamy już teraz do zapoznania się z propozycjami Kurs BHP.com!

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Normy dźwigania w pracy 2020

Praca zdalna, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Upały, a bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Nowoczesna platforma BHP

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku