Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Prawidłowa realizacja wszystkich obowiązków służby BHP to jeden z filarów bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Aby wykonywanie zadań służby BHP mogło przebiegać sprawnie, niezbędne są odpowiednie szkolenia okresowe, którym służby podlegają w podobnym zakresie, jak większość pracowników.

Kto obecnie może wykonywać zadania służby BHP?
Nowelizacja prawa dotyczącego tego aspektu weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Od tego dnia pracodawca może realizować zadania służby BHP w zakładzie, w którym zatrudnia do 50 osób, a jego działalność jest zakwalifikowana do grupy o nie wyższej niż trzeciej kategorię ryzyka. W przypadku zakładu pracy, w którym kategoria ryzyka jest wyższa niż trzecia, pracodawca może pełnić służbę BHP tylko w sytuacji, w której zatrudnia do 10 osób. Niezwykle istotne w tym wypadku jest szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców, którzy chcą wykonywać zadania służby BHP.

Kiedy konieczne jest utworzenie służby BHP w zakładzie pracy?

W myśl przepisów Kodeksu Pracy pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 osób, ma obowiązek utworzyć służbę BHP. Jej liczebność powinna być dostosowana do wielkości zakładu oraz zagrożeń, jakie są obecne na jego terenie. Nie oznacza to, że wszystko pozostaje w gestii pracodawcy. W uzasadnionych przypadkach inspektor pracy może nakazać zwiększenie stanu osobowego służby bhp, jeśli okoliczności panujące w zakładzie pracy tego wymagają. Pracodawca nie może uchylić się od tej decyzji. W przypadku zakładów do 100 pracowników pracodawca może zadania służby BHP przekazać jednemu z podwładnych, który oczywiście spełnia wszystkie warunki niezbędne do realizowania zadań służby BHP.

W jakiej formie można przeprowadzić szkolenie okresowe dla służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby?

Osoby pełniące funkcję służby BHP również podlegają okresowym szkoleniom - wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest żadnym powodem do zwolnienia ze szkoleń. Służba BHP przechodzi okresowe szkolenia nie rzadziej niż co 5 lat, a w przypadku nowego pracownika musi się ono odbyć nie dalej, niż po 12 miesiącach od tego faktu.

Co istotne (szczególnie dla przedsiębiorców), szkolenia dla osób realizujących zadania służby BHP mogą odbyć się w formie samokształcenia kierowanego. Co to oznacza? Do szkolenia jest potrzebne zaangażowanie zewnętrznego podmiotu specjalizującego się w BHP. Szkolenie odbywa się wówczas przed komputerem. Uczestnik sam decyduje, ile materiału i wiedzy potrzebuje przyswoić, co oznacza, że szkolenie to może trwać kwadrans, jak i kilka godzin. Nie zmienia to faktu, że każde takie szkolenie kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Po jego wypełnieniu osoba szkolona uzyskuje potwierdzenie odbytego szkolenia, które w świetle prawa jest tak samo ważne, jak szkolenie przeprowadzone w formie seminarium czy kursu.

Jak powinno wyglądać szkolenie dla służby BHP?

Służba BHP to specyficzna grupa zawodowa. To w końcu osoby, które są już zaznajomione z zasadami BHP, ponieważ ich praca w wielu wypadkach ma umocowanie w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego ich szkolenie powinno być skonstruowane zgodnie z ich potrzebami i obejmować takie zagadnienia jak:
-    najnowsze akty prawne, które wpływają na sposób realizacji zadań służby,
-    nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne, które pomagają poprawiać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
-    ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz ze wszystkimi formalnościami, które się z tym wiążą,
-    nowoczesne sposoby przeprowadzania szkoleń BHP, które wspierają pracowników w lepszym przyswajaniu wiedzy i stosowania jej w praktyce,
-    zasady postępowania w sytuacji zagrożeń, pożaru itp.,
-    sposoby ograniczania zagrożeń, np. hałasu, drgań, elektryczności, zagrożeń biologicznych, chemicznych - adekwatnie do charakteru zakładu pracy,
-    metody oceny ryzyka zawodowego,
-    problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

Zgodnie z potrzebami służby BHP lub osób wykonujących jej zadania, program szkolenia powinien kłaść nacisk na konkretne aspekty wykonywanych obowiązków.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Nowoczesna platforma BHP

Praca zdalna, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

KursBHP - wypadek przy pracy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Upały, a bhp

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?