Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Każdy pracodawca, zarówno małej firmy biurowej, jak i dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego, musi dbać o bezpieczeństwo pracy swojego zespołu. To na nim spoczywa odpowiedzialność wdrażania odpowiednich systemów BHP, wraz z oceną ryzyka zawodowego, szkoleniami, czy też z wysyłaniem pracowników na okresowe badania lekarskie. Sprawdź, co przygotowaliśmy! 

Podstawowe obowiązki i cele służby BHP 

Nieodzownym elementem każdej firmy, mającym na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla wszystkich pracowników jest kodeks zasad. Podstawowymi obowiązkami służby BHP są identyfikacja potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, monitorowanie przestrzegania przepisów BHP oraz reagowanie na wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem pracy. Celem jest minimalizacja ryzyka wypadków oraz chorób zawodowych, co przekłada się na wyższą efektywność pracy i lepszą atmosferę w zespole. 

Kto może pełnić funkcje służby BHP? 

Osoby pełniące służbę BHP muszą mieć odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą to być zarówno pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, jak i zewnętrzni specjaliści. Niezależnie od formy zatrudnienia, niezbędne jest regularne uczestnictwo w szkoleniach, takich jak szkolenie bhp dla pracowników służby bhp, które aktualizuje i poszerza ich wiedzę oraz umiejętności. 

Kto tworzy służbę BHP? 

Zależy to od rozmiaru i specyfiki działalności. Pracodawcy zatrudniający ponad 100 pracowników muszą tworzyć dedykowaną służbę BHP. Ci, którzy mają do 100 pracowników, mogą powierzać zadania BHP jednemu z pracowników lub zadania te może pełnić sam pracodawca. Jeśli brakuje w firmie kwalifikowanych pracowników, zadania BHP mogą być zlecone specjalistom z zewnątrz.

Ważne jest, aby każda osoba zajmująca się BHP w firmie była regularnie szkolona. 

Kiedy pracodawca może sam pełnić służbę BHP?  

Pracodawca może sam pełnić służbę BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwość taka istnieje, lecz jest ograniczona do sytuacji, gdy pracodawca ma odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, a także, gdy wielkość zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej działalności pozwala na takie rozwiązanie. 

Pracodawcy mogą samodzielnie zajmować się BHP, jeśli mają odpowiednie szkolenie oraz jeśli zatrudniają do 10 pracowników lub do 50 pracowników w przypadku działalności, dla której ustalono kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecia — według przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków).

Jakie szkolenia muszą mieć pracownicy służby BHP i pracodawcy wykonujący zadania służby BHP? 

Wraz z postępem technologicznym, dużą popularność zyskały również szkolenia online, które oferują elastyczność i dostępność, będąc odpowiedzią na potrzeby współczesnych organizacji. Szkolenie dla pracowników służby bhp online pozwala na zdobywanie i aktualizowanie wiedzy bez konieczności odbywania długotrwałych i kosztownych wyjazdów szkoleniowych, co jest szczególnie ważne w kontekście ciągłych zmian przepisów i standardów w zakresie BHP. 

Ponadto niezwykle ważne jest regularne odświeżanie i poszerzanie wiedzy w ramach szkolenia okresowego dla pracowników służb bhp. Takie szkolenia, organizowane co kilka lat, umożliwiają nie tylko aktualizację wiedzy w zakresie nowych przepisów czy metod oceny ryzyka, ale również wymianę doświadczeń między pracownikami różnych branż, co może być cenne dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP również muszą podlegać odpowiednim szkoleniom oraz kursom, aby zapewnić, że ich decyzje i działania są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i przepisami. Wiedza ta nie tylko zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale również przyczynia się do kultury organizacyjnej, w której priorytetem jest zdrowie i dobrostan wszystkich pracowników. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie podpowiemy przy wyborze szkoleń czy kursów BHP. Zapraszamy serdecznie do kontaktu! 

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Temperatura w miejscu pracy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Upały, a bhp

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Nowoczesna platforma BHP

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Praca zdalna, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Normy dźwigania w pracy 2020

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

KursBHP - wypadek przy pracy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?