Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Dość powszechnym rodzajem wypadków, którym ulegają pracownicy, są wypadki w drodze do i z pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby zdarzenie losowe zostało uznane za wypadek w drodze lub z pracy? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracowniku w kontekście świadczenia wypadkowego?

Jak definiuje się wypadek do i z pracy?

Definicję i zakres zdarzeń podlegających pod pojęcie wypadku do lub z pracy określa art. 57B ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.). Zgodnie z podanym aktem prawnym:
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  • zwykłego spożywania posiłków;
  • odbywania nauki lub studiów.

Droga drodze nierówna

Pojęcie to w kontekście wypadków do lub z pracy rozpatrywane jest o wiele szerzej i obejmuje swoją domeną również m.in.: drogi wewnętrzne – chodniki i ścieżki prowadzące do posesji osoby poszkodowanej czy klatki schodowe. Niemniej, dokładne precyzowanie tego, jaki obszar należy uznać za „drogę” do lub z pracy podczas wypłaty świadczeń z funduszu wypadkowego, pozostawiane jest indywidualnym orzecznictwom sądowym.
Przykładowo: zgodnie z przytoczonym art. 57B ust. 1 za drogę do pracy nie można uznać odcinka pokonanego przez poszkodowanego, który mieści się między miejscem pracy a miejscem, w którym poszkodowany realizował prywatne cele niezwiązane z obowiązkami pracowniczymi, a następnie powrotem do pracy po zrealizowaniu prywatnych celów.
Z kolei droga z pracy na lunch, obiad lub spotkanie z klientem z całą mocą klasyfikuje się jako droga z lub do pracy, o ile przerwa lub spotkanie były realizowane na podstawie wykonywania zadań zawodowych lub społecznych albo zwykłego spożywania posiłków.

„Przerwa uzasadniona życiowo”, a interpretacja sądowa

Kwalifikacja zdarzeń losowych, jako wypadków powstałych w drodze do lub z pracy, nie należy do najprostszych. Powodem jest swego rodzaju enigmatyczność nadrzędnego aktu prawnego oraz problem ze zdefiniowaniem i klasyfikacją „przerw uzasadnionych życiowo”. Przerwy te były bowiem wielokrotnie analizowane i interpretowane przez sądy, które rozmijały się między sobą w zakresie wystosowanych orzecznictw.
Poniżej przedstawiamy 3 przykłady orzecznictw w zakresie wypadku drogi do lub z pracy.
1. Wyrok     Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2001 r., sygn. akt II UKN 347/00:
Zwyczajowe i codzienne dokonywanie zakupów spożywczych podczas odbywania najkrótszej drogi z pracy do domu nie przerywa drogi z pracy do domu. Wobec tego zdarzenie powstałe na danym odcinku nosi znamiona wypadku w drodze z pracy.

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 1996 r., sygn. akt III AUr 11/96:
Drobne zakupy, odebranie dziecka z przedszkola, spłata kredytu bankowego czy zatankowanie pojazdu w czasie drogi z pracy do domu stanowią przerwę uzasadnioną życiowo i nie przerywają drogi z pracy do domu.

3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 1998 r., sygn. akt. II UKN 462/97:
Naprawa usterki samochodu lub innego pojazdu w trakcie drogi z lub do pracy, gdy pracownik przemieszcza się własnym pojazdem i ulegnie w tej sytuacji wypadkowi, nie przerywa tej drogi i stanowi podstawę do wypłacenia odszkodowania wypadkowego.

 

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Znaczenie szkoleń BHP dla pielęgniarek: co powinny obejmować i jak często się odbywać?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Nowoczesna platforma BHP

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Temperatura w miejscu pracy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Praca zdalna, a bhp

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Normy dźwigania w pracy 2020

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Czy kursy BHP online się opłacają?

KursBHP - wypadek przy pracy

Jak wybrać odpowiednią odzież ostrzegawczą?

Upały, a bhp

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?